Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Доколку на преведувачот
се изберат опциите превод од Англиски на URDU јазикот (Пенџаби,Пакистан,Афганист� �н )
па се напишат зборовите 

World of Mother
ќе се прочитат зборовите
http://translate.google.com/#en|ur|World%20of%20Mother

ماں کے عالمی

преводот не се слуша, ниту пак може да се прочита на латински букви.
Но секогаш можете да потпрашате некого.

Се изговорува како
MA KI DUNIA 
а значењето е исто како и во хинди 

Светот на Мајката

No comments:

Post a Comment