Search This Blog

Thursday, April 27, 2017

Македонското златно теле

“Златното теле’’ и неговата симболика за Републикава
2, Мојсиеева 32 ,1- 35
1. А народот кога виде дека Мојсеј долго време не слегува од планината, се собра пред Арона, и му рече: “Стани и направи ни богови што ќе одат пред нас, зашто не знаеме што се случи со оној човек – со Мојсеја, кој ни изведе од земјата Египетска.
2. Арон им рече: “Извадете ги златните обетки од ушите на вашите жени и ќерките ваши, и донесете ми ги!”
3. И сите ги извадија златните обетки, што им беа на ушите на жените нивни, и му ги донесоа на Арона.
4. А тој, откако ги зеде од рацете нивни, ги растопи во калапи и од нив излеа теле. И рекоа: “Еве ги, Израиле, твоите богови, што те изведе од земјата Египетска.”
5. А кога го виде тоа Арон, направи жртвеник спроти него, и изјави и рече: “Утре е празник на Господа.”
6. Утредента, станувајќи рано, принесе жртви сепаленици и жртва за спасение; и испоседна народот, та јадеа и пиеја, и потоа станаа да играат.
7. И му рече Господ на Мојсеја: “Оди поскоро и слези долу, зашто народот твој, кого го изведе од земјата Египетска, појде по пат на беззаконие.
8. Брзо се отклонија од патот, кој им го определи; си направија теле, и му се поклонија, па му принесоа жртви, и рекоа: ‘Ова се, Израиле, товите богови што те изведоа од земјата Египетска.’
9. И му рече Господ на Мојсеја: гледам дека оној народ е тврдоглав, но сега остави да се разгори гневот Мој против нив и да ги истребам;
10. а од тебе ќе направам народ голем.”
11. А Мојсеј, се помоли пред Господа Бога, и рече: “Зошто се разгорува, Господи, гневот Твој против народот Твој, кого го изведе од земјата Египетска со сила голема и рака цврста?
12. Зошто Египтјаните да зборуваат и да речат: ‘За зло ги изведе, за да ги убие по планините и да ги истребеи од земјата?’ Нека се смири гневот Твој; и биди милостив поради злобата на народот Твој.
13. Сети се на Авраама, Исака и Јакова, слугите Твои, на кои им рече, велејќи: ‘Ќе го умножам и преумножам потомството ваше колку множеството ѕвезди на небото, и сета оваа земја, за која си рекол дека ќе му ја дадеш на потомството ниво вечно да ја владеат.’
14. И Господ се смилува и не му направи зло на народот Свој, како што беше ветил.
15. Тогаш се врати Мојсеј, слегувајќи од планините; во рацете му беа двете плочи на сведоштвото, испишани од двете страни: и на едната страна и на другата страна беше напишано.
16. Плочите беа дело Божјо, и писмото, писмо Божјо, врежано на плочите.
17. А Исус, кога го чу гласот на народот што викаше, му рече на Мојсеја: “Борбен повик е во таборот.”
18. Но тој одговори: “Не е тоа вик на победници, ниту, пак, пискот на победени; туку слушам глас на пијани од вино.”
19. А кога приближи до таборот и го виде телето и игрите, и се разгневи Мојсеј: па ги фрли од рацете свои обете плочи, и ги скрши во подножјето на планината.
20. Потоа го зеде телето, што го беа направиле, и го изгори во оган и го претвори во прав, а правта ја истури во водата, и им даде од неа да пијат синовите Израилеви.
21. И му рече Мојсеј на Арона: “Што ти направи овој народ, та го наведе на толку голем грев?”
22. А Арон му рече на Мојсеја: “Не гневи се, господару мој; ти знаеш за што е склон овој народ.
23. Тие ми рекоа: ‘Направи ни бог што ќе оди пред нас; Мојсеј е човекот што ни изведе од Египет, но не знаеме што стана со него, со оној кој ни изведе од земјата Египетска.’
24. А јас им реков: ‘Кој има злато, нека го извади од себе.’ И го извадија и го донесоа, а јас го фрлив во оган, и го излеав ова теле.”
25. Кога виде Мојсеј дека тој народ станал необуздан – бидејќи Арон беше допуштил да падне во распојасаност за радост на непријателите свои,
26. застана Мојсеј на вратата од таборот, и рече: “Кој е Господов, нека дојде при мене!” И се собраа кај него сите синови Левиеви.
27. И тој им рече: “Еве што вели Господ, Бог Израилев: опашете го секој својот меч на бедрото свое, и појдете по таборот, па навратете од врата до врата, и секој нека го убие братот свој, ближниот свој и соседот свој.
28. И постапија синовите Левиеви според заповедта Мојсеева: и во тој ден изгина народ до три илјади души.
29. И Мојсеј им рече: “Денес Му ги посветивте рацете свои на Господа за служба: кој на синот свој, кој на братот свој, за да ви даде денес благослов.”
30. А утредента му рече Мојсеј на народот: “Направивте голем грев; и сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви се прости вашиот грев.
31. И се врати Мојсеј при Господа, и рече: “Ти се молам, Господи, овој народ направи голем грев, оти си направи бог од злато.
32. И сега прости им го гревот нивни; ако ли, пак, не, тогаш избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си ме запишал.”
33. А Господ му рече на Мојсеја: “Оној, што згрешил пред Мене, него ќе го избришам од книгата Моја.
34. Но сега оди, слези и поведи го тој народ во местото, каде што ти реков. Еве, Мојот Ангел ќе оди пред тебе, а кога ќе ги посетам, на нив ќе го навртам гревот нивен.”
35. И го порази Господ народот, затоа што направеното теле го излеал Арон.
Извор:
1. А овие се имињата на синовите Израилеви, кои дојдоа во Египет со Јакова, таткото нивни; секој со целото свое семејство дојде.
SVETOPISMO.PRAVOSLAVIE.MK

Ова е македонското “ златно теле“ кое се замени кога едната Партија со македонски призвук била на влас, а втората паритија со македонски призвик продолжи со испочитување на променетото.
Називот на нашето македонско златно теле е ФИРОМ .
Ние жителите на Републиката ,ниту бевме прашани дали да има или да нема ваква промена и во симболов и во називот , ниту пак планираат да прашаат ако евентулано се спроведе на дело најновава инивијатива на Албезите за повторна измена на знамето,Си имале тие принцип од 2/3.
Ние сме предвидени само да се построиме и да и се поклонуваме..
Она што е поента би била дека 
наместо да измислуваме нови симболи требало само да се придржуваме кон постоечките .

Паралелава со приказната за телево е следнава.
Наместо да измислуваме “Вентилатор’’ , како што и Евреите измислувале “златни телиња’’ , требало да се придржуваме и да си го чуваме она што сме си го имале.
Сме си го имале следново знаме , за кое постојат и постојат докази дека е дел од македонското минато , исто како што сме си го имале и македонското Име од кое потпишале дека привремено се откажуваме и го заменуваме со некаква си повторно измислена референца .
Она што е нај нај околу самиот симбол кој што сме поставиле и ние на нашето знаме , исто како и нашите предци е фактот дека тоа е симбол на верата .
Откажувајќи се од тој симбол сме се откажале од верувањето во Бога , исто како што и повиканите Евреи се откажале од Бога во моментите на усвојување на нивното теле .
Да не било таков симбол ,нашево сонце не би било прикажувано на претставите за Богородица на пример .

И додека приказната за “Златното теле ’’ раскажува дека веднаш штом Мојсие слегол од Планината го уништил нивниот новосоздаден идол , кај нас потчинувањето и постројувањето кон овој измислен симбол , усвоен на 5.10.1995 год сеуште трае..
Можеби ќе се заврши со додавање на двоглавото орле на него ?
:))

Зарем не е време да иницираме Референдум за промена на измислени симболи , кои немаат ама баш никаква поврзаност ниту со Македониа, ниту со Македонците ?


Во 1995 година генералниот секретар на ООН, Бутрос Бутрос Гали, го повика во Женева македонскиот претседател Киро Глигоров на тематска средба за знамето. Генералниот секретар на ООН, имајќи ги претходно нашите сознанија, прагматично го свел прашањето на техничко: имате ли цврст доказ дека амблемот на знамето не е земен од територијата на друга суверена држава, членка на ООН? Глигоров имаше 80 мои фотографии и филмот "Слнце". "Земете си едно типично од овие сонца и проблемот е решен " - би рекол и јас да бев на местото на Бутрос Бутрос Гали. Зашто, на моите фотографии од теренските истражувања ширум Република Македонија немаше ниту една идентична на амблемот од Кутлеш. Што можеше да одговори Глигоров или кој и да беше друг на негово место, особено од редот на дежурните критичари? Така е избрано сегашното сонце на официјалното државно знаме кое д-р Елизабета Димитрова го дефинира како Исусово сонце (Исусов двоен крст), како што важи во науката за симболи во светот. Основната инспирација е од фотографија на "дрвено знаме", со големина 1 м спрема 0,5 м, од црквата "Св. Димитрија" во Битола. Од тоа "знаме" се задржани 8-те радијални, а се исфрлени другите 8 "шилести" зраци помеѓу нив. Поткрепата за изгледот е од наусот на стариот манастир "Св. Атанасиј" во Лешок и од наусите во "Св. Климент" - Охрид, "Св. Богородица" - Ново Село, Штип, "Св. Димитрија" - Битола и други, како и од иконата Св. Богородица Патеводителка во "Св. Спас" - Скопје и камената апликација на црквата "Св. Никола" во Стрезовце, Кумановско. Исто така поткрепа се многу икони на кои се гледа Исус Христос и околу неговата глава осум радијални зраци и ист блесок кога тој го напушта својот гроб. Врз основа на овие примери, дипл. инж. Мирослав Грчев, на повик, направи апликација, потоа доработена на компјутер. Грчев од етички причини се откажа од авторство, та сега знамето официјално нема автор. (И двете знамиња се донесени во времето на Бранко Црвенковски). Сонцето, како симбол, има огромно значње кај македонскиот народ. Нему му се оддава почит во секоја пригода - при молитва, при почеток на работа, при крај на денот итн. Тоа симболизира живот и енергија, но и корени на старост, вечност од почетокот. Исусовото сонце значи ширење на добрини и доблести, со цивилизациско значење и пораки, но има и мислење дека тоа симболизира прием на космичка енергија и странични влијанија. Претстои донесување и на нов државен грб, иако сегашниов може само да се "рафинира" и централниот дел (сонце, Шар Планина, Егејско Море) да се стави во француски штит. Сепак, потребни се потемелни и подолгорочни подготовки ..’’1


Не сум сигурем за одржливота на тезата која асоцира дека според обликот на знаците , па преку тоа да оформуваме изгледот на сонцето и тоа според објаснување на една личност била таа и д-р ,Елизабета Димитрова и нејзината дефиниција за ’’ Исусово сонце’’ , како утеха за замената на веќе постоечкото сонце што имаме .

Да се прекрсти човек за објасувањето.

Ако истераме нештата на виделина пак мора да посочиме МАНУ за виновник.

Она здружение на сенилни фосилизирани приматели на примања кои не ги одработуваат и не ги заслужуваат .

Нивниот однос во времето на промената на знамињата бил следниов :
“ МАНУ во својот одговор на меморандумот "Македонија и односите со Грција", направи стратегиска грешка: ја потврди грчката теза дека сме Словени, иако во Историјата на македонскиот народ (том 1. стр. 80) се говори за симбиоза со староседелците. ..’’

Тој и таков непотребен и штетен МАНУ , 
ако би го прашале под какво знаме и под какви симболи наидувале тн Словени во Македонија , сигурен сум дека не би можеле да кажат ништо повеќе освен : 
Дајте ни плата ние сме МАНУ ..’’
Исто и запишаново во книгава насловена како 
“Историја на македонскиот народ’’ , спомнуваат дека имала некаква симбиоза од доселеници со староседелци ?
Каква ?

Пак би била непостоечка и тоа 
на стародеделци со оние што се населуваат - по теорија ..

А и нив ако ги прашаш за нешто повеќе , сигурно би се огласиле со : “Ние сме Институт за национална Историја , дајте ни плата ..’’
:))

И за промената на знаме , оправдувањата на оние што прават замена е дека сме Словени.
И утехата е таа кога се потпишува дека сме ФИРОМ макар и привремено.
Утехата дека сме Словени е и истакнувана со одлучност и со гордост пред сиот Свет во ООН и тоа од страната н првиот “Фирмјанец ’’ на планетава Земја , поранешниот ни Претседател :
Ова негова изјава опфаќа дека:
- Сме Словени
- сме биле дојдени во 6 ти век од н.е.
- немаме врска со минатото на Македонија .
Единствено со што ќе се поистоветам со неговата изјаве е делот што вели дека :
“Ние сме Словени... ’’

Таа изјава је ја раширам со крајна цел негирање на неговото преку следново :
“ Ние Македонците сме Словени...’’
Но што е тоа Словени ?

Дали тоа е некаква амфорна безимена маса која дошла , како што и тој вели од други простори во Македонија ? 
- Не !

Словен е религиозен термин 
Словен е концептот на нашата вера во Бога .
Ние сме Словени односно следбеници на Словото Божје 

                                                                  Околу Словените

Велат душманите те освоиле тогаш кога започнуваш да размислуваш со нивните мисли и за идеологија да имаш нивната интерпретација .
Па доста е .Надминуваме една поделба според која еден ист народ македонскиот е дојден од некаде иако е на свое. ..
Кога сме кај термините да разграничиме и ова :
Постојат наши домашни термини и туѓи термини.
Наши термини се Слово , Словени, Славјани ..како што наши темини се Македонци Македонија 
Туѓи термини се Sclave Sclavinia со значењето роб и административна област Enclave по денешно , како што се туѓи термините Фиром Фироманци циганоскопјаноси ....


“Не постои друго стадо што повеќе страда од меѓусебните поделби на црни и бели оФци од македонцкото ...''
Една од поделбите е ова на тн антички и тн Словени ..
Надминување на ваја поделба.

Тезата Словен од слово со значењето на буква или писменост .
Наместо прашањето што е тоа Словен , поставуваме прашањето малце поинаку ,а тоа е 
Кој тоа е Словото?
Одговорот е Исус 

Зошто ?
И сме во светот на религијата .
Христијанството како религија има во фокусот човекот и се околу човекот. Се есоздадено за човекот . И рајот и пеколот ..и правилата и законите и Земјата и Исус зема обликот на човек,заради спасението му.
Человек е називот за човек и како се користи денес во Црквите ни.
Человек. Една мала промена во буквите од буквата ч во буквата с вели вака:
Человек 
ч->с
Селовек ..3
издвојуваме согласките 
С Л В К
и тука сме
С Ло Во К
Слово .
Напишано на писмото Коине ,би било отприлика вака:
Σελοωεκ 
Человек
Зотшо
Σ  ,наместо ч ?
Затоа што Коине писмото не препознава форми за буквите ч, џ, ш, шт, ж, жд, ѕ ..итн
Кога сме кај Коине да забележиме дека затоа што историјата не памети постоење на Коине народ , што зборувал на него, ќе заклучиме дека не постои никаков јазик Коине , туку постои писмо што така било наречено.Писмо исто како што било и глаголицата , е латиницата или кирилицата на пример.Назад кон прашањето 
Кој е Словото?
-Исус
Што е тоа Слово?
-Човек
Што е Исус ?
Богочовек , кој се отелотворува во облик човеков заради спасение на човештвото.
Буквата 
И се е тука ,На купче .
И движењето на Словото што можеби да ,можеби не е и првото име за христијанизацијата .Од Македонија кон Запад и Моравија , кон Исток во тн Прво Бугарско Царство. И кон Север кога Руси во Охрид се покрстуваат и земаат Словото за ѕвезда водилка .
Задава неизлечив удар на тн теорија на доселување.Теорија во која ниту постои доселување ниту народ опфатен со називот Словени .
Бог + Слово
Бог+Исус
Бог + човек ...
Бог+ Слово ...моќен концепт .
Вели вака :
Македонци од древноста до денес ,Македонци кои во антиката имале една религија , а потоа прифатиле верата во Словото ..
Артефактите за Словените што сите се обидуваат да ги ископат всушност се и над земјата .
Дел од нив се нарекуваат Цркви .
Да Цркви или места каде што најповеќе се изучува и проповедува верата во Словото .

Освен лингвистиката ,како друга потвдра за Словенството како Вера во Словото ја читаме и во самата Библија и нејзиниот Нов Завет ,кај се вели дека:
Со патувањето на Апостолот Павле во Македонија започнува ширењето на учењето за Исус под епитетот Слово .
Запишано е :
“ И *вие се угледавте на нас и на Господа , кога со големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух , 1 :6 .........4
Ова е најпрвото поистоветување на Македонците со Словото.Подоцна , ова поистоветување ќе го наведе и еден да речеме и историчар кој во своето дело ќе се повика на , замислете си само , современик од времето за кое се опишува :
Тоа е ќе речеме писателот или авторот F.C. Burkitt кој ќе се повика на современикот на тоа време Marcion и ќе напише дека:
“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..5


Како треба да согледаме напишаното и што треба да правиме ?
Се што треба да се стори е да се редефинира и да се ретеминира.
Ако можете да приметите во текстов што сум одвоил се употребува терминот Благовештение .
Дали знаете дека тој наш термин е напуштен , се употребува повремено , а е заменет со терминот Евагелие ?
Верувам дек а многумина од вас тука во групава немет поим за ова .
И не само што немат поим ,туку не им е ниту важно .А, дека е важно важно е затоа што свесно или не напуштаме сопсвените македонски терминирања и ги заменуваме со туѓи . Зошто тоа се прави ?
Има ли потреба од понатамошно продолжување на таквото нешто ?
Дали сме поумни ако наместо со македонски збор, нештата ќе опфатиме со англиканизам на пр.?
Секако дека не сме поумни ,како што не сме поумни ако нештата опфатиме со грчки или латински ,наместо македонски термин...
Понатаму, во текстот се посочува употребата на терминот Слово
Слово како термин што за прв пат се применува како опис за Македонците кои прифатиле тогаш ,за нив новата религија и поради чиво прифаќање и пострадале .
Дали знаевте дека терминот Христ и терминот Христијани , во однос на терминот Слово се термини кои се понови и настанале некаде околу , според некои најнеутрални извори најдоцна во III век од н.е. 
Ние, тука зборуваме за термин од крајот на I ера после Исус .
Со овој терминсе опфатени, најнапред Македонците од Солун, потоа терминот се шири за сите Македонци од цела Македонија.Ширењето оди и надвор од тн етно граници и се расширува врз Кановите кои опткако ќе прифатат Словото преминуваат во Кнезови, ги менуваат и сопствените лични имиња и примаат нови, заради кршетевањето што прифаќаат и со кое се поистоветуваат со Исуса.

Понатаму Словото е шири кон Запад и Моравија ,за да најнакрај Руси ќе дојдат во Охрид и ќе попримат Словото.
Проследиме ли ширењето на Словото увидуваме дека постојаните категоризации се југ – запад и исток , нешто што објаснува зошто нема Северни тн Словени како етникум .Е нема и нема да има затоа што Слово е религиозен термин :
Терминирање или поточно ретерминирање е она што мора да се стори и тоа да биде само и единствено преку споредувања:
Ако припадниците и следбениците на Христ се наречени Христијани , како треба да се наречат припадниците и следбениците на - Словото ?
На Христ - Христијани , на Словото - Словени 
Толку едноставно .
Пак ќе се повторам .
Словен е концептот на нашата вера во Бога .Слово е камен темелникот на нашата вера во Исус ,кој што слегува од Небесата  и прима обикот на човек, заради спас на човештвото.Учењето за негово человеково отелотворување е учењето на Словото , кое подоцна ќе прими сите гревови врз себе.
Ние затоа  како следбеници Негови  сме Словени односно поданици сме на Словото Божје.
Заклучокот е: Словени=Крстијани. Ете така во 5 век се појавил лажниот етноним „Словени“, зашто тогаш била силум наметната новата варијанта на старата вера. Носителите на Словото биле препокрстени во времето на ромејскиот император Анастасиј (крајот на 5 век). Одземените права, и старите обреди, биле вратени за време на Јустинијан (Истиниан), во средината на 6 век...5-a
За разлика од пристапите кои ги имал и
Глигоров кога изјавил дека 
“Ние Словените немаме никаква врска со цивилизацијата на Александар ’’, ќе испишиме доизнегирувајќи ги и дотепувајќи тезиве во овој правец  дека : терминот Слово е еднаквоста за различните периоди, кај едниот и ист македонски народ .
Народ кој пред да прифати верата во Словото , бил во верата на Македон поточно на Мајката Земја , за да поистоветувајќи се со Словото и постанувајќи негов следбеник , започнува со прославување то на Таткото Небесен .
Приметете само 
Мајка Земја 
Отец Небесен 

Промена од Бога позволена кога започнува ширењето на учењето за верба во Словото и тоа меѓу Македонците .
 Кога спомнав терминот Христ , за кој незнам зошто се наметнала и формата Христос , 
колку за споредба , хронолошки 
Слово е епитетот за Исус од 50 год на н.е.
Крист е епитет за Исус кој се појавува во отприлика 313 год.од н.е.
Разликата меѓу овие два епитета е околу 263 години .
Христ како епитет за Исус се јавува во 16 век од нашата ера .
Разликата меѓу епитетите Крист и Христ е некои 12 века.
Разликата меѓу епитетите Слово и Христ е 15 и пол века.
Терминот  Крист се изведува од симболот на тн Константинов Крст ..6

Терминот Крист ,како во сиот Свет ,така и кај нас бил во употреба се до 16 век кога и кај нас за Исус се велело Кристе, исто како што и ден денес е кај Хрвативе или Латиниве на пример  кои изговарат Krista Boga , Christo, Christ кај Англичаните на пр. за да отпосле  се заменува со терминот Христ .па аналогно на тоа и терминот Крестијани се заменува со терминот Христијани .

Самата промена на буквата К во Х  е една голема историска мистерија .
“Бидејќи ракописната форма на гафемата “Х’’ во кириличните старословенски текстови , кога се испишува IC XC , многу личи на одбележаната глаголска буква , сметаме дека таа глаголска форма на „К“ се запазила и во кириличните текстови, така што како што се запазила „И десетично “,од глаголицата , кое се изедначува со латинската буква  „I’’.
Значи кога среќаваме испис на IC XC лигатури на двете двојки,кое вообичаено се чита и восприема како Исус Христос, вусшност штеба да се прочита како Јасо/Јесу Кресто.
Стигмата (дигамата) употребена во грчки манир , се разбира не се чита , т.е. не се изговара. Со овој пример сакаме да покажеме дека е извршена една манипулација,така што во црковните старословенски  книги наложено е грчкото читање на IC XC , со што словенските “ КРСТИЈАНИ’’, преку ноќ биле претворени во „ ХРИСТИЈАНИ’’.
Домородниот словенски Кресто или Крсто се преобратил и почнал да се јавува како туѓинец- Христос...’’ 7


Сево ова изложено е во насока која објаснува дека за разлика од досегашниве непостоечки историски збиднувања кои се прибележени само како теорија за Словени и нивните наводни доселувања  ние
Македонците , сме Словени . бидејќи по вера сме во Словото, а по религија во Христа .

____________

Извор :
1-Спасе Шуплиновски –Симболи “Заблуди и вистина за знамето (2) , колумна во дневен весник “Дневник ’’,број 1321, сабота, 18 март 2006
2- Киро Глигоров, “Ние сме Словени’’, интерјву 1992 год
3-Промената ЧЛВК-СЛВК е согледана во пишувањата на нет дискусантите на социјалните мрежи, од авторот   Sanda Vukelic, “Slavic Etymology, Goddesses and Gods “, колунма објавена на 06.03.2016 год.
4- Нов Завет ,“Првото Послание на Светиот Апостол Павле до Солунјаните’’, 1 :6 .
5- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356
6- Костантинов Крст
,велат објаснувањата составен од грчите букви X, P или Чи, Ро
7- Милош Линдро , “Ѓерданот на Хермиона ’’, Скопје 2015, стр:151,152,

5- http://textualcriticism.scienceontheweb.net/AA/Burkitt-Marcion.html5-a Kando Kandov 
https://www.facebook.com/groups/172490602929553/search/?query=Goce%20Homer

6-
https://www.google.com/#q=konstantinov+krst


Индекс :

Кој е F.C. Burkitt ?
Писател од 19 век , 3 септембри 1864-1935 
бил Теолог и Учител  на Кембриџ .Започнале да издават медала наречена 
Burkitt Medal според неговото име *
Историчарот е  Буркит F.C. Burkitt, кој ќе се повика на пишувањата на Марчион или  Marcion ...
Кој е Marcion ?
Маричон бил роден околу 100-тата год. Во Понт ( северниот дел на денешна Турција , на Црно море) и животот го живеел до 60-тите год на вториот век од н.е.Татко му бил Христијанин, ја имал титулата  Епископ на тамошната Црква ...
линк :
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crawford_Burkitt

Човек Слвк

Промената
ЧЛВК
СЛВК
е согледана во  пишувањата на нет дискусиите на социјалите мрежи од авторот  
Sanda Vukelic,“Slavic Etymology, Goddesses and Gods",колумна од 6.03.2016 година . 
Во делот од текстот што цитирано изгледа вака :
Rich Slovak, Sloven dolazi od rici za Chlowek ili Ilovik, ono sta je danas Choviek.
Word Slovak, Sloven comes from word for man, we know it today as Chovik/Chovek.
Или во превод :
-“ Зборот Словак , Словен доаѓа од зборот за Чловек или Иловик, она што е денес Човиек ’’

Извор :


Monday, April 17, 2017

Е што е проблемот??  Мисирков cосема јасно одговорил:

“Со името бугари не крстиiа грците и нас македонците. Но тоа прекрстуаiн'е не iет iединствено. От србите ниiе бефме прекрстени во срби.

И така до идеiн'ето на турците каi нас ниiе три пати бефме прекрстени: 1. словени, 2. бугари, 3. срби.

Ниiе свифме глаа и не се велефме срби, да не го расрдиме агата. Он не сакал да се велиме и бугари; и бугари не се велефме.

Кога ке се расрдеа на нас, и ке не наречеа тврдоглаи бугари, ниiе пак ке речефме: е пак така си iет: вистина рисiани сме.

И така доiдофме до националното наше име, шчо го имаат носено нашите татковци, дедовци и наi блиски предедовци. Но видофме, оти онде имаме работа, не со iедно, ами со цели 4 имиiна.

Името бугарин, како се видит, до полоината на XIX век немало за нашите предедовци по големо значеiн'е од имиiн'ата: рисiанин, раiатин и каурин.“

Значит, нас со бугарите не врзуаше iедно обшчо име, iеднаков однос кон нас от страна на грци и турци, iеднаква жежда за слободен от фанариоти и турци жиот. Таiа обшчност не побуди заiедно да се бориме со обшчите неприiатели. Но таiа обшчност не iет нешчо, коiе почиват на некакви обшчи воспоминаiна и обшчи историiцки задаки, коiи да се сознаваат и да се, имаат сознаiано од нас и од бугарите iеднакво. Нашата обшчност iет проста случаiност.

Името бугарин во Македониiа, со коiе сега експлуатираат бугрите, никак не iет национално.

Значит, у македонците името бугарин iет фал'шлива монета.

>>> И да не забоавиме дека и Мисирков го потврдува етничкото потекло на Бугарите:

“народот бугари, од монголцко племе, коi шчо опустошуаше се шчо ке му се попаднит во Византиiа.“ http://www.2015.gbsk.mk/images/stories/eknigi/za-makedonckite-raboti.pdf

Saturday, April 15, 2017

О ти несреќен јуроде

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=113820799168215&id=100016208862957&set=p.113820799168215&source=47Другарче, да те насмеам още малко :) Автор Тодор Събев, лето 1910-то, Шумен. 77 страници. Цели 77. Нито една повече, нито една помалко. От нас толкоз. От Сърбите стигат докъм 177, пък вие до днешна дата сте си дотамънили, измислили и откраднали поне 777 страници, така че няма страшно! ГОЛЯМА ИСТОРИЯ! О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш МАКЕДОНЕЦ и не четеш, и не говориш на своя език? Или МАКЕДОНЦИТЕ не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни Римляни и от мъдри Гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов С МАКЕДОНСКИТЕ ЦАРЕ. От ЦЕЛИЯ СЛАВЯНСКИ РОД най славни са били МАКЕДОНЦИТЕ, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най много земя те завладели, така от ЦЕЛИЯ СЛАВЯНСКИ РОД били най-силни и най-почитани. И ПЪРВИТЕ СЛАВЯНСКИ СВЕТЦИ и просияли от МАКЕДОНСКИЯ РОД И ЕЗИК, както и за това подред написах в тая история. И за това МАКЕДОНЦИТЕ имат СВИДЕТЕЛСТВО от много истории, защото ВСИЧКО Е ИСТИНА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ, както вече и споменах.

Tuesday, April 11, 2017

Kada pokušate narodu da oduzmete jezik,

Kada posmatrate genocid bilo gde u svetu, prvo što imperija čini jeste da jezik uništi. Kada pokušate narodu da oduzmete jezik, napadate Boga tog naroda. Tako je Kanada napravila zakon da je zločin govoriti na jeziku urođenika. Da li se to događalo i događa u Hrvatskoj četrdesetih i danas – da! Zatim je usledilo ostalo. 


 SRBIJA bi mogla da tuži Hrvatsku zbog genocida nad svojim narodom četrdesetih godina prošlog veka i zbog toga što se genocid ponovio devedesetih. Uskoro ću vašim građanima na raspolaganje staviti svoju mrežu sudova (International Commn Law Court of Jusitece – ICLCJ) koja funkcioniše od 2010. i okuplja pravnike iz 21 zemlje.
Ovaj sud je sudio i za genocid u Kanadi nad Indijancima i posledica toga je da je vlada u Otavi, u posebnoj deklaraciji u parlamentu, priznala da je izvršila kulturni genocid nad Indijancima.
Ovako, ekskluzivno za „Novosti“, govori teolog Kevin Anet, bivši protestantski sveštenik poreklom iz Irske, koji je postao planetarno popularan dokazavši da su od 1832. britanska kruna i Katolička crkva počinile genocid nad domicilnim urođeničkim plemenima u Kanadi, koji je trajao sve do početka ovog veka. Čovek sa dvostrukom nominacijom za Nobelovu nagradu za mir 2013. i 2015. tvrdi da se pogrom nad Indijancima, baš kao i mnogo godina kasnije nad Srbima, vršio „na istim doktrinarnim vatikanskim dokumentima“ do kojih je, kako tvrdi, tim koji predvodi došao u biblioteci u Rimu.
– Prvi put za sudbinu srpskog naroda u 20. veku sam čuo od Jovanke Sovilj, poreklom iz Like, koja je emigrant u Kanadi. Obrazac genocida nad vašim narodom u Hrvatskoj isti je kao i sa Indijancima. Recimo to ovako: jezik je deo duše naroda. Kada posmatrate genocid bilo gde u svetu, prvo što imperija čini jeste da jezik uništi. Kada pokušate narodu da oduzmete jezik, napadate Boga tog naroda. Tako je Kanada napravila zakon da je zločin govoriti na jeziku urođenika. Da li se to događalo i događa u Hrvatskoj četrdesetih i danas – da! Zatim je usledilo ostalo. Genocid je prihvatljiva politika crkve i države. Prva faza je istrebljenje naroda, drugi aspekt je sakriti zločin, odnosno pisati istoriju i objaviti je drugačije i treća – uključiti žrtve zločina u novi identitet. Da li vam zvuči poznato?
– Sa organizacijom suđenja krenućemo od septembra. Postoji obilje dokumenata i dokaza o događanjima na teritoriji NDH tokom Drugog svetskog rata, kao i o događanjima devedesetih. Ljudi, pravnici uključeni u rad ICLCJ, preneće sva svoja iskustva u Srbiju, a srpski pravnici su ti koji treba da napišu optužnicu, dovedu svedoke… Vi Srbi morate razmisliti i o tužbi protiv NATO za bombardovanje 1999. To je bio nečuven varvarizam za koji odgovorni nisu procesuirani.
* U dokazivanju namere genocida kod Katoličke crkve pozivate se na vatikanska doktrinarna dokumenta?

 Prema Romanusu pontifikusu, koji je na snazi od 1455. i Interkarakteri iz 1493, svako ko nije katolik nema pravo da živi niti pravo na zemlju kao ni pravo na odbranu sebe. U ovim dokumentima katolički kraljevi se obavezuju da osvoje pagane i saracene i to dolazi iz zakona donesenih zbog Krstaških ratova. Prema njima, institutom „indulgencije“ se opraštaju svi grehovi počinjeni u ime katoličanstva. Čak se poručuje „krstašima“ da će se čineći zločine protiv drugih vratiti u prvobitno stanje blaženstva.
* Tvrdite da su ova dokumenta i dalje važeća?
– Ima li boljeg dokaza za to nego što su reči današnjeg pape Franje koji je nedavno, obraćajući se Amerikancima, rekao da dela katoličkih misionara na severnoameričkom kontinentu treba i danas da ih nadahnjuju. Samo na plantažama trske u Kaliforniji katolički kler je pobio hiljade urođenika koji su tamo radili u najtežim uslovima
.
 Na suđenju za genocid protiv kanadske vlade i ujedinjene Katoličke i Anglikanske crkve u toj zemlji, sud i 58 porotnika u Briselu su osudili trideset osoba…


izvor
link

Sunday, April 9, 2017

Контра Платформата

Goran Tanevskiизвор
Сакам да ви посочам мое мислење што се случува денес околу политика со шиптариве и таканаречената Тиранска Платформа и да ви го посочам СПОРЕД МЕНЕ најбитниот момент од истата. Тоа не е ниту барањето за двојазичноста, ниту химната ниту незнам ти што, туку најбитна точка е: Усвојување резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот од 1912 година до 1956 година.
Значи доколку се протурка ова, кое навидум изгледа споредно и небитно, по автоматизам ќе си ги добијат шиптариве сите останати точки од платформата. Како? Еве како..
Они намерно го потенцираат периодот од 1912 до 1956, затоа што тој е периодот каде србите до пред втора светска војна имаат главна улога овде како поробители, а нив лесно ќе ги посочат како окупатори и време кога почнува иселувањето на турците од овие простори, додека после втора светска војна, односно од 1949 до 1956 било најголемото иселување на турците од Македонија.
Првите години по Втората светска војна на планот на иселувањето на муслиманското население завладеа извесно затишје, меѓутоа тоа не траеше многу долго. Имено, уште на 01 јули 1949 година, амбасадата на Турција во Белград се обратила со нота до ДСНР на ФНРЈ, барајќи дозвола за иселување во Турција на 274 лица Турци - државјани на ФНРЈ, чии членовите на семејствата претходно биле доселени во Турција. Првичната реакција на југословенските власти била негативна - барањето на турската амбасада било одбиено. Меѓутоа, ваквиот став набргу бил променет. На 05 јануари 1950 година, меѓу ФНРЈ и Турција бил потпишан Протокол за обесштетување на имотите на турските државјани, кои од Југославија се иселиле по 1934 година, и се' до крајот на Втората светска војна. Потоа, на крајот на 1952 или почетокот на 1953 година, највисокото државно-партиско раководство на земјата донесе одлука за постигнување на т.н. Џентлменска спогодба, додека во април истата година, бил потпишан Договор меѓу ДСНР на ФНРЈ и Амбасадата на Република Турција во Белград, за иселување на Турците. Во текот на 1954 година се оди дури подалеку - непочитување/ целосно изигрување на договореното и дозволување иселување ..... (внимавајте !!!! ) не само на Турците, туку на секој муслиман што ќе го посакал тоа.
По ваквата нагла промена на првобитниот став на највисокото југословенското раководство по ова прашање, посебно во НР Македонија, Косово и Санџак започнува мошне интензивна пропагандна активност за поттикнување на иселувањето на муслиманското население, во која учествувале разни сегменти на безбедносните структури на земјава, вклучително и одделни највисоки државно-партиски раководители, како Јован Веселинов и Александар Ранковиќ (НР Србија), Лазар Колишевски (НР Македонија) и други. Во таа смисла, првите поконкретни активности на овој план во НР Македонија започнале со говорот на Колишевски на партиската конференција на Општина Саат Кула или Кале есента 1953 година, кога тој отворено се заложил за иселување на Турците, спротивставувајќи се на одделни турски интелектуалци/делегати, кои се залагале за неомасовување на иселувањето. По наведената Партиска конференција кампањата за омасовување на процесот на иселувањето продолжила со уште по интензивна активност, и таа била пласирана преку печатот - весниците „Нова Македонија“, „Политика“, „Борба“, „Birlik“ и др., преку разните агитатори и сл.
Сепак, најотворена/директна порака за напуштање на Турците и другото муслиманско население на своите огништа беше упатена со објавувањето на интервјуто на Л. Колишевски во „Нова Македонија“ на 28 март 1954 година. Интервјуто, преполно со невистини и контрадикторни ставови, покрај на македонски, по неколку дена, беше објавено и на турски (во „Birlik“) и на албански јазик (во „Flaka e vllaznimit“). Со објавувањето на ова интервју посакуваната цел била целосно постигната. Набргу потоа процесот на иселувањето добил драматични размери, кога со цел за иселување во Турција (според официјалните податоци - ДАРМ, 1.427. 128. 5/23-39), само во 1955 година барање за отпуст од југословенското државјанство поднеле 38.045 лица, додека во периодот од 1951 - 15 март 1959 година, 143.800 граѓани на НРМ. Според истите податоци, само во периодот од 1951 до крајот на 1958 година, од НРМ во Турција се иселиле 125.795 лица.
Според повеќето истражувачи на ова прашање, причините за масовното иселување на наведеното население биле различни, меѓу кои и: новото народно-социјалистичко уредување на земјата, мерките што биле преземени на тој план, наводната верска и интелектуална заостанатост на муслиманското население,роднинските врски, верските побуди, односно ограничувањата на верските слободи, влијанието на „реакцијата“, укинувањето на приватната сопственост, аграрната политика и сл. Според мене, наведените и многу други „причини“ можат да се третираат само како дополнителни мотиви, но главна и единствена причина за напуштањето на вековните огништа на неколкуте стотици илјади муслимани била односот на тогашната власт кон наведеното население, кое потајно било третирано како непосакувано.
Со други зборови, иселувањето на муслиманското население, во 50-те и 60-те години на минатиот век, не се случи туку така, од „чиста мира“, туку тоа, од страна на одделни највисоки раководители на Југославија/Македонија, во одреден период, било тајно договорено, сесрдноно поттикнато и „успешно“ реализирано. Последиците од ваквата нечесна и крајно нехумана политика беа катастрофални, пред се' за Турците, но и за другото муслиманско население и земјата во целина. Имено, масовниот егзодус на ова население резултираше со последици на демографски, економски, образовен, социјален и пред се', на морален план - прв пат во историјата на Македонија нејзините најодговорни раководители, спротивно на вековната традиција на негување соживот на овие простори, свесно дозволиле/ поттикнале откорнување од своите огништа на неколку стотици илјади нивни лојални сограѓани.
Значи !!!!
Шиптариве сакаат да ја протнат оваа резолуција, за да потоа тие отселени турци, ги прикажат во многу поголем број како шиптари, муслимани, а со тоа ќе се вадат дека процентуално во тоа време биле многу повеќе и ќе бараат дека биле уставотворен народ на оваа држава по втората светска војна. Е после тоа, ако СДСШ им го дозволи тоа, како домино ќе си бараат двојазичност, менување на химна , знаме итн итн,,,
Затоа мои пријатели кои сте гласале на минативе избори за СДСШ, освестете се и баталете Грујо, Мијалков, крадење трт, мрт... Играва е многу историски поголема од тоа што вие сте оптеретени со некаков си криминал. Во оваа стратегија се вклучени големите атлантски сили кои не сакаат постоење на Македонија. Не дозволувајте деновиве ова што го посочувам да се случи. Периодов ни е битен за опстанок на државава како политички субјект а преку тоа не дозволувајте да ја сменат историјата и да бидеме минорен народ од минатото.

 А еве ви ги тие муслимани/ односно таканаречени “иселени турци“, кои се ништо друго него македонци со муслиманска вероисповест, НИКАКО ШИПТАРИ, кои и ден денес пеат и играат на МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ. Каналов на Ју тјубе е од извесен Umutcan кој постирал многу песни и ора кои ги играат денес во околината на Измир. Покрај овој лик, има и доста други кои постираат песни и ора од наши муслимани македонци во денешна Турција, НИКАКО ШИПТАРИ.
https://www.youtube.com/channel/UCk-0Fl8-K89U6WBZtgUn35g


Gjorgjija Kastriot Brankovski

У правото викаат дека човек не може да одговара за дело за кое веке одговарал.Имаше се сеќавам еден филм каде на еден човек му местат дека убил таму некого,и овој иде у затвор,а не убил никого,смртта на наводната жртва беше лажирана,и овој отиде у затвор а наводната жртва,секако жива си продолжи да живее ,и секако со парите кои му ги украдоја на наводниов убиец.
И шо се деси на крај...типов излезе од затвор после незнам колку години,ја најде лажно-убиената персона која сега веќе живееше под друг идентитет,и мртов ладен у сред бел ден ја утепа ко куче пред куп народ.Никој ништо не му можеше,и судот го ослободи затоа што тој веќе го имаше одлежано тоа убиство (при-пејд убиство јеботе).
Сакам да кажем...можеби е и добро ова со глупово шиптарско барање за осуда на геноцид врз нив.Може е и паметно да донесеме таква некоја осуда у собрание....може ке ни затреба...if you know what i mean...
п.с. Разбира се,тезата за геноцид е глупа ко ноќ.Се знае што значи зборот геноцид,и разбира се дека немало никаков геноцид врз никого,посебно не на етно основа.Шипото е до толку глуп и неписмен што и самиот си го открил тоа во самата точка,кога ја навел годината 1956.Незнам дали знаете ( а не гледам дека некој јавно прашува) од каде им е таа година.Имено,како што знаете после војната (втора светска) ,Албанија станува сателит на СССР (цел живот се они сателити).Југославија одбива да стане таков стателит и почнува конфликтот на Тито со Стаљин.Во тој конфликт,СССР ја користи Албанија како свој сателит да направи проблем во Југославија.Разбира се,тактиката за вршење на анти-југословенски дејствија и растурање на југословенскиот режим ги вклучува Шиптарите во Југославија како 5-та колона.Точно тогаш баш се појавува прашањето за приклучување на Косово кон Албанија и тн.Со други зборови,Шиптарите се користат исто како што се користат и денес,и секогаш,ко глинени голуби ТОКМУ ОД АЛБАНИЈА,која притоа е сателит на СССР,како инструмент против Југославија,со оглед на фактот што директна инвазија на Југославија беше спречена со договорот на Тито со Западот.
Во таа борба на СССР со Југославија настрадаја СИТЕ стаљинисти,а не само Шиптарите.Да биде трагедијата поголема,овие другиве (Македонци и Срби воглавном) се повеќе на број,и бар имаја некоја идеологија..беа приврзаници на централистичкото сфаќање на комунизмот под водство на Стаљин.Овие пак Шиптариве,ем ќутуци кои абер немаја од идеологија,ем помалку на број настрадани,плачат за геноцид :D .Геноцид е циљан напад врз нечие постоење.Во овој случај имаме нешто сосема друго,не борба со Шиптари,туку со Стаљинисти..без разлика какви се тие етнички.Панко Брашнаров,човекот кој го отвора заседанието на Асном,и уште многу други се настрадани на истата основа.
Тој конфликт меѓу Југославија и СССР завршува токму 1956-та со потпишувањето на Московската декларација,која пак е верификација на претходната Белградска декларација за помирување донесена година дена порано (1955). Самата таа година што ја наведуваат дебиливе екплицидно е доказ сама по себе за небулозноста на нивните тези..но сепак,целта не е секако тие да имаат смисла,зошто за нештото да има смисла треба да е вистина,а кај Шиптариве ништо не е вистина,се е наредба и дугме од газдата...од кај ке ти знае некој довчерашен овчар зошто 56-та,што се десило тогаш,па плус и да поврзе дека тоа нема врска со геноциди и глупости слични.
Е тоа е,кој имаш работа со неписмени племиња..Затоа,нека си стои осудата за геноцид..може да затреба..све друго у канта,посебно национален јазик шиптарски,такво нешто до последна капка крв се брани.
Ај лаку ноќ,отидов да спием.
п.п.с.Шиптар,400 години отоманско куче задужено баш за зулуми и казни врз слободарското население кое се дигало против отоманската/исламистичка окупација,да збори за геноциди,па тое е појше порверзно него германски порниќ.
Шипковица,Бродец,Вејце,Лисец,Лавце,Вешала,Речица и тн..МАКЕДОНСКИ села во кои денес нема НИТУ ЕДЕН Македонец,заменети се со Шиптари главно доселеници преку планина од Албанија и Косово...НА СИЛА,не е геноцид,него тепањето на Тито стаљинисти и 5-то колонаши на Албанија било геноцид,и тоа наш.
Племе диво неписмено .

Thursday, April 6, 2017

Рруга - пруга

Rruga
Ова е албански збор со значењето на улица .
Дали знаете дека овој збор означува улица ?
Зошто овој збор да го има ова значење ?
Можеби одговорот е во значењето на поимот улица ?
Улица или правец ,посока за движење ...
Улица или простор за движење од една точка кон друга .
Од едно место кон друго
Од дивина и пустелија кон цивилизација
Дали зборот Rruga може да има вакво можно значење ?
Секако дека одговорот ќе е потврден .
Особено ако согледаме дека нивното rruga е со потекло во нашето зборче пруга .
Пруга како прв контакт и информација која вели , кај има пруга таму има и цивилизација .

Monday, April 3, 2017

Зошто не се залагате за правата на Албанците во Грција?

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕМИЕРОТ НА Р. АЛБАНИЈА ЕДИ РАМА

Зошто не се залагате за правата на Албанците во Грција?

(Писмото во хартиена верзија на англиски јазик е испратено до премиерот на Албанија, Еди Рама, а по електронски пат и до познати медиуми во Р. Албанија)


Почитуван г. премиер Еди Рама, повод за ова писмо е Вашето залагање за правата на Албанците во Р. Македонија и Вашето покровителство на т.н. тиранска платформа.

Овде нема да коментирам делови од таа платформа, туку би сакал да поставам неколку прашања пред Вас и пред јавноста во Р. Албанија (каде што неколкупати сум престојувал и од каде што носам убави спомени).

Kако премиер на Р. Албанија и како Албанец, Вие сметате дека имате право да се грижите за своите сонародници во странство. Но, почитуван премиер, Вие многу добро знаете дека Албанците во Македонија ги уживаат сите можни човекови и национални права. Тие имаат свои политички партии, учествуваат во владата со свои министри, заменик-министри, како и функционери од пониските владини нивоа, имаат свои градоначалници, имаат свои училишта за основно, средно и високо образование. Имаат свои медиуми, свои културни друштва, можат дури и во Парламентот да зборуваат на својот јазик (нешто што е речиси незамисливо во другите држави).

Од друга страна, Албанците во Грција немаат ништо од сето тоа. Во Грција нема ниту училишта на албански јазик, ниту медиуми ниту културни друштва... Дури не се знае ни бројот на Албанците во Грција, иако според некои податоци, таа бројка изнесува близу 600.000 (без оглед дали се работи за домородни Албанци -Чами или за економски емигранти од Албанија). Во Грција Албанците (исто како и Македонците и припадниците на други народи) се денационализираат и присилно се терани да се декларираат како „Грци“. И не само тоа. Познати се многубројни примери за терор (палења, куќи, масовни убиства, силувања и прогони) врз Албанците Чами од страна на Грците при крајот од Втората светска војна (а секако и пред тоа, но и потоа). Верувам дека знаете за масакрот што го извршиле грчките единици на ЕДЕС врз Албанците Чами во Парамитија на 27 јуни 1944 година, кога во еден ден се убиени над 600 Албанци (мажи, жени и деца) само затоа што Албанците во Втората светска војна барале сопствен пат да добијат слобода од грчките режими.

Слични масакри врз Албанците, Грците извршиле и во селата Kарвунари, Парга, Трикорфо и други, каде што притоа биле силувани албанските жени и девојки од страна на грчки војници и вооружени цивили. За овие грчки масакри против Албанците известиле и британските воени претставници во Грција, кои до Министерството за надворешни работи на Велика Британија испратиле извештај во кој пишувало дека грчките војници извршиле „одвратни дела и одмазднички оргии“ над Албанците при што ограбувале и „уништувале с` пред себе“. Забележани биле убиства врз Албанци дури и од страна на борците на левичарската ЕЛАС. Таков е случајот на офицерот на ЕЛАС, Танасис Гиохалас, кој во Парга уапсил, а потоа и убил четириесетина Албанци.

Поради ваквиот грчки терор, голем број Албанци уште во август 1944 година почнале да ги напуштаат своите огништа и да бегаат во Албанија. Оние што останале дале вооружен отпор против Грците, но бргу биле поразени, заробени, а потоа и ликвидирани. Во март 1945 година Грците извршиле нови масакри против Албанците овој пат во Филиатес. Под водство на извесен Зотос, војниците на ЕДЕС, со вооружени цивили Грци, извршиле страотен масакр, убивајќи само во градот над седумдесет недолжни Албанци. Потоа околните албански села биле запалени, преживеаните Албанци биле протерани во Албанија. Набргу потоа грчката влада ги конфискувала имотите на сите Албанци што заради својот опстанок, биле принудени да побегнат во Албанија. Се смета дека поради ваквите масакри, над 35.000 Албанци биле принудени да ја напуштат Грција. Најголем дел од нив заминале за Албанија, а другите, главно, во Турција.

Албанците Чами што денес живеат во Грција немаат никакви национални права, исто како етничките Македонци, кои поради грчкиот терор по Втората светска војна (но и пред тоа), исто така биле принудени да ги напуштат своите домови.

При знаењето на овие податоци се прашувам зошто Вие почитуван премиер, ништо не кажувате за тешката положба во однос на човековите права на Албанците во Грција (иако нивниот број е поголем од бројот на Албанците во Р. Македонија), а се нафрливте против Македонија, каде што Вашите сонародници ги уживаат сите можни права? Предлагам да создадете платформа за правата на Албанците во Грција и притоа да побарате Парламентот во Атина да донесе резолуција против теророт врз Албанците Чами во периодот на Втората светска војна. Не е во ред, од една страна, да се создава непријателство кон државата Македонија во која длабоко се почитуваат правата на Албанците, а, од друга, да се има страв дури и да се спомне постоењето на Албанците во Грција, иако тие таму немаат никакви права.

Додека Македонците и Албанците ќе се конфронтираат меѓу себе, Грција (која ги тероризирала и едните и другите и која несомнено стои зад нашиот сегашен конфликт), мирно ќе набљудува отстрана како се мразиме или (не дај Боже) меѓусебно уништуваме. Се надевам дека ова набргу ќе се промени.

Со почит,

Александар Донски, историЧар


Извор:

Sunday, April 2, 2017

Константинија и Руми

На арапски е قسطنطینية, Qustantiniyye
И е нешто што никој од нашите набедени сезнајковци не го сретнал до сега.како тие што стигнале и до тоа да држат Катедри ,така и до они што истите ги подржуват, а воглавном се нивни кадри.Приучени кадри . Би било добро поради дообразба да се прочита самиот Куран , кој може и да се најде во преводи на Англиски и на српско-хрватски .Кај нас го има и македонско издание .Не поради друго , туку и тој меѓудругто е и историска книга .А таму никаква буква велат нема претрпено замена или измена.Велат самиот Бог ја чува од измени . Во Куранот се помнува и за терминот Руми .Има цело едно пеење за нив , сура по нивно , поема по нашки . Терминот Руми е од Арапите . Со него се опфаќат христијаните припадници на Ромејската Црква . Од турците е преименувањето Romylí за припадниците и Romylía за територијата .Таа територија ние ја викаме РумелијаSura Er Ruum Почетно инфо може да наиде и на клипчево .времето е 8:46 https://www.youtube.com/watch?v=VmfZbS2fTuI Таму е запишано дека Турците заселе градот што се вика Константинија и го преименувале во Ислам Бул , со значењето град за “Сите Муслимани '' Зошто Константинопол , наместо Константинија ? Може затоа што учиме и за Византија наместо за Источно Римско Царство. некому така му одговара да интерпретира.А зошто тоа така да е објаснето?Она полИС и те како засметува ,бидејќи асоцијацијата е и повеќе од јасна .Поврзување со некави градови држави и овозможување на непостоечки континуитет на измислен народ И додека самите т.н. градови држави се именувани со Атина, Спарта, Теба , а не се именувани со Атинополис*,Тебополис*, Спартаполис*, зошто главен град на Царштина да се именува како Град држава ?Константинополис токму така и асоцира.Пак ќе си повторам дека убаво си стои запишано Qustantiniyye;Изворот не менува ниту една буква ,откако е “објавен''нели пак име да измени . https://www.youtube.com/watch?v=JnZy-i-Io5I Константинија време на клипот е 4:38 Тие имаат свој пристап во толкувањата , ама во некои од нив има објаснување за тоа дека називот е запишан како што и бил Костантинија .Нараторот тука погрешно прикажува дека називот е арапски .Називот не е арапски , но е зачууван во арапскиот ,Ама не е ниту грчки .Ниту Римски , ниту Ромејски .Називот вели вака Градот на Константин + додавката ија Ија како додавка во функција на објаснување на припадноста , дава одговорот на прашањето - Кому му припаѓа градот ?Одговорот е - На Константин.И што е на Констатин додаваме - ијаКонстантинија Па овој назив го сврстуваме во групата на називи каде со додавката ија се обележува припадноста.Додавката - ија , ја нема ниту во грчкиот , да ја имаше тие немаше да бидат наречени Елада Ниту е Римска , ниту арапска кои воглавном со додавката стан одредуват припадноста

. Чив е тогаш терминов Константинија ?

Tерминот полис е додавка кон називот Константинија 
само на хартија и тоа откако се создава државата наречена Грција и народот наречен Грци. Полис ја има фунцијата на асоцијација со древноста ,улогата на надминување на вековите .Од пред нашата ера никаде нема дополнително јавување на никакви нови полиси на Балкан .
И бидејќи нема таков континуитет..поточно бидејќи нема ништо од никаква тн цивилизација на измислените Фанариоти ..се доаѓа до потребата од таквата интерпретација :
Костатинија + Полис 

На Царски град, на град столица на Царштина додале терминот - град држава .
Прашањето е кога ?