Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Така наречениот симбол на риба
  • Истражувајќи понатаму да погледнеме во симболите

Пред- христијанската историја на симболот риба:

Рибата како симбол се употребувала еден милениум ширум светот како религиозен симбол кој произлегува од Великата Паганска Мајка Божица. Тоа се гледа во скицата на нејзината матка.

Овој симбол често бил цртан како две мали полумесечинки кои се преклопуваат. Едната ја претставувала полумесечинката набрзо пред да се појави млада месечина, а другата набрзо откако месечината станувала видлива. Месечината е небеско тело кое долго време била поврзувана со Божицата, исто како што Сонцето е симбол на Бог.
Врската меѓу Божицата и рибата била откриена во ралзни области на древниот свет:
● Во Кина, портретот на Великата Мајка Квон-јин бил претставуван во форма на риба
● Во Индија, Божицата Кали била нарекувана `` риба со едно око``
● Во Египет, Изиз била нарекувана Великата Риба од Амбисот
● Во Грција, грчкиот збор “Delphos’’ значи и риба и матка. Зборот потекнува од местото каде бил древната Пророчица на Делфи која ја обжавала божицата-риба Темис. Подоцна божицата-риба, Афродита Сладострасна, била обожавана од нејзините следбеници на светиот ден Петок. Тие јаделе риба и се обврзувале на оргии. Од нејзиното име потекнува наглискиот збор ` salacious`= безобразен, сладострастен што значи похотно или непристојно. Од нејзиното име потекнува и името на нашиот 4-ти месец, Април. Во подоцнежните векови ( период ), Хриситјанската црква ја прифатила оваа традиција да се остане дослеен на јадење риба во Петок- традиција која скоро беше запоставена.
● Во древниот Рим, Петок е наречен `dies veneris` или Денот на Венера, Паганската Божица на Љубовта.
● По должината на Медитеранот, една мистериозна религија практикувала риба, вино и леб за време на нивните оброци за причест.
● Во Скандинавија , Великата Божица била наречена Фреја и во нејна чест се јадело риба. Шестиот ден од седмицата бил наречен Петок, во нејзина чест.
● Во Средниот Исток, Великата Божица од Ефес била претставена како жена со риба-амајлија над нејзините гениталии.
Рибата- симбол ``била толку високопочитувана за време на Римската Империја, така што Христијанските власти инсистирале да се изврши нејзино примопредавање, со екстензивна ревизија на митот за да се негира поранешното значење на женски полови органи. Понекогаш детето Исус било претставувано внатре во мочниот меур, што инаку стоел врз стомакот на Марија и најверојатно ја претставувал матката, исто како во древниот симболизам и значење на Божицата. `` 2
Друг автор напишал: `` Шеширот на рибата на попот од Еа ( кој бил Сумеро-Семиткси Бог ) подоцна прераснал во митрата на христијанскиот епископ``3

Самиот симбол, јадењето риба во Петок и поврзаноста на тој симбол со божеството биле преземени од раната Паганска Црква, само сексуалниот дел бил отфрлен..."4
И дали овој симбол има нешто врска со буквата М, нејзиното потекло и можно значење?
Се разбира дека има.

Да погледнеме од подруг агол.


Македонија,преку нејзината прва буква,отпоодамна ,уште на самиот старт завлеговме во тематиката на религијата.
А таму токму постои празнина помеѓу еднината и тројството кога се зборува и запишува Бог.Празнината е двојсвото. Зошто е така незнам, но логиката вели дека доколку Ма е еднина ,и доколку Ма+Ма+Ма е тројство,дотолку Ма+Ма мора да е двојство. Затоа и редењето на двата симболи еден до друг кои се во насока на потрагата за двојствто преку симболите.
Да продолжиме со симболот на Ма

Навистина моќен е овој таканаречен

пред христијански симбол-риба, кој ни покажува не само нечие прилагодување, туку и нешто повеќе, нешто поголемо
И пак набљудувано и од подруг агол

Јас сум првата


и... последната


Јас сум која сум,
Јас сум м,
Јас сум М,
Јас сум Ма,Да го прочитаме и забележаното дека рибата како древен христијански симбол датира од првиот век после Христа и е пронајден во римските катакомби .Првите напишани извори за рибата како христијански симбол се од Климент од Александрија бил првиот кој што ја запишал рибата како христијански симбол.За времето на прогоните над Христијаните,тие како на распознавање на пријателите За време на прогонот, раните христијани го исцртувале овој риба -симбол на земјата, како начин на разликуваат на пријател од од оние кои тоа не им биле.. 4

Зошто за овој симбол вакво согледување од различни агли ?
Затоа што симболот кој е постар од христијанството, бил ротиран од самите Христијани за 90 степени...5
Значи имаме историски запис за ротација,што ни дава за право да го согледуваме од различни агли .

------
Извори:
2. B.G. Walker, "The Woman's Encyclopaedia of Myths and Secrets", Harper & Row, San Francisco CA (1983), страна 313-314
3. J.C. Cooper, "An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols", Thames & Hudson, London, UK, (1979), страна 15
4- Clement of Alexandria,Paedogogus,III,xi.
5 Barbara G. Walker, The Woman’s Dictionary of Symbols and Sacred Objects, Harper San Francisco, 1988.
Интернет линкови:

No comments:

Post a Comment