Search This Blog

Wednesday, August 30, 2017

За македонизмот на Новаковиќ

Некаде видов клип од емисијата на Миодрааг Марич КИРИЛИЦА .............каде србинот Милан СТ Протич вели дека нема македонци.........Е СЕГА ДА ОБЈАСНИМЕ КОЈ Е ПРОТИЧ..................
Дедото на Милан Ст Протич ..........е прв српски премиер во новата држава Краслстото на СХС............од 1918 ...............Стојан Протич.............
(отука и Милан тоа СТ......му значи Стојан)...........значи оснивач на српската радикална партија...............после е министер на внатрешни работи во СХС..........и еден од најомразените срби во Македонија и Хрватска............
ОД ТАА ПРИЧИНА ............и не е чудо што неговиот внук Милан така збори за македонците.............
НО ДА ВИДИМЕ...............КАКО МУ РЕПЛИЦИРА СРПСКИОТ ИСТОРИЧАР.............др Александар Ракович................
преземено од
време 34:59
https://www.youtube.com/watch?v=t2aryK6GHE0

Thursday, August 24, 2017

говОРАТОРСТВО

Горки се искуствата од отворањето  широката македонска душа кон
бегалците , (бидејќи и дел од нас самите се такви ),од кризните подрачја што побарувале заштита ,заклон и сигурност меѓу нас Македонците во Републикава.
Зарем  треба да заборавиме благодарноста на збегот од Косово и Метохија што го прибравме?
Зарем треба да заборавиме неколкуте стотици илјада државјанства што им се подадоа за да се почуствуваат ,не само добредојдени меѓу нас туку и повеќе од тоа, почуствуваат дека губењето на сопствените домови им го надоместуваме со нови  кај нас тука  во Македонија ,правејќи ги и нив  бегалците рамноправни со нас .
И ?
Каква беше благодарноста што ни ја испорачаа?
Ни направија Фронт на кој војнички  загубија, па  не дотепаа на зелената преговарачка маса искористувајќи го нашето неединство.
Отогаш сеуште ги чуствуваме последиците на нашата гостољубивост спрема страдалниците , Последиците ќе одат и во правец на тн двојазичност за целата територија на Републикава , забрзано потиснувајќи го нашиот мајчин јазик и моделирајќи му отстапките во јазик од втор ред.
А се им подадовме .И тоа беше благодарноста од нашето отварање на широчините на нашата душа  .
Им дадовме се , споделивме се за да не раскрварат , да не тепат и дотепуваат и физички и морално.


Сега пак се соочуваме со бранови на  мигранти. Бегалци во Турција , имигранти кон Европа со желба да се населат секаде каде им е дозволено.
Дали треба да си дозволиме пак да повториме грешките од вчера?

Дали треба да им препуштиме и тие  да загосподарат со нас и да не сторат поданици ?
Зошто иницијативава ?

Доколку во времињава на лажниве вести и новини ,навистина постои некаква
како што отприлика се нарекува:
“Одлука на Влада на РМ за населување на имигранти низ Републикава ’’ ?

“Кочани е град на белото злато’’ , а не збиралиште на воинствените печалбари тргнати кон подобар живот .
И зошто тие да останат тука ?
Дали е тоа по нивната воља ?
Па тие се тргнати кон Запад и кон живот во благосостојба.
Ние ниту сме со вредностите што ги нуди Западот, нити пак сме “ветена земја во која царува благосостојбата ’’.
Напротив ,токму поради обратноста и самите тргаме во потрагата за подобар животен стандард .
Зошто Кочани да не си остане вакво какво што си е сега ?
Зарем е малку што самите сме заминати на печалба со желба и надеж за побрзо враќање нанаѕад ?
Ако е тоа така ,ако меѓувреме за навек ни се населат туѓинци , тогаш за каде сме ние ?
Каде би се вратиле нашите привремено иселени поради печалба ?
Прашања многу ,а одговори ич ..
Ќе се разбудува ли Кочани или добро е и вака ?
Ќе се буди ли Македонецот за да  разбуди и Републикава ?
Доста е и доста бевме  земјата  на Телетобисите .
Доколку  таква вест за некакво населување е лажирана ,ја  нема и не постои , тогаш супер.Никој за ништо нема да се рестревожува .
Ниту оние што велеа никогаш терорист за Спикер,па се согласија со неговата нелегитимност ,ниту оние што велеа никаква т.н Тиранска Платформа , па се заколнаа дека нема да ја споведуваат ,па зборот испозагија.
Ниту пак објаснувањата од непостоењето на штетност од тн Договор за Добрососедство , а штети допрва наидуваат
Зошто спомнувам ?
Ајде да се присетиме
БГ нема проблем со нашиот идентитет
За неа ние сме Бугари
секој што ќе потпише за БГ пасош , потпишва согласноста дека е тоа така.
БГ нема проблем со нашиот јазик
за неа нашиот мајчин јазик е дијалект на нивниот...
Со потпишувањето на вакви договори самите себеси се обезвреднуваме .

Сега се слуша дека нема да има населување на Имигранти .
Да Боже да се во право и тоа да е така .

Слава му на Бога во височините
Со него пред нас , а ние по него
Со љубов и почит кон сите
Со самовреднување за себе и своето
Амин


Wednesday, August 23, 2017

Око употребе назива Грци у време Душаново


И ајд сад што својатање каже да
".. није никакав Цар Македонаца, јер таквијех нит је било нит ће бит.."
Него га је српска наука уућинила јоште и Царом свију Грка на свету


Ево како
Тумаћењем и то произвољним латинских речи ,титулирања његовог .
Исписано титулирање, сагледавамо на примерима трију титулирања :

Титулирање прво .
"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "
“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator

Тумачи се на начин да реч 
"Graecorum imperator ", означава 
"Грчки Цар "

Док сама латински речник за реч 
Graecorum даје ваква објашњења :

Graetia 
Gratia 
Gracia - Благодарност ,захвалност . благодарим ,хвала 
што би у контексу титуле било овако : 

Graecorum - Благодарни 

остатак латинских речи је :

semper-always,ever- увек 
augustus-a)consecrated,sacred,reverend,venerable,majestic,elevated
-b)Augustus-relating to the mount of August; односи си на месец Август 
и то на начин да имајући на ум да је исписано са великим словом А , тај би се значај сагледавао кроз занеченија :

-a) еt-cj.1.and; a) and so, and then; - и тако , - и тиме 
b) and endeed,and in fact; и доиста , - и у ствари 
c) and moreover,and besides; - чак шта више и дапаће   
2.and also,also ( =etiam) - ; 'такође 

3.et..et as well ..as,both…and,not only…but also... -као што , као, заједно , не само , него још и ....

rex,regis m -a) pl.royal family ,princes–краљ,монарх,принц; adj.владање,највиши,владалац,врховни ,уозвишени,крајњи 
a) мн.царске породице ,принчеви 
b) arbitrary - самовољни владалац и ;деспот,тиранин ;
c) hight priest; високи свештеник;
d) leader,head,chief,master,lord, - вођа.глава,шеф,гоподар
e) mighty person.great man,patron,protector. - света личност,велики човек,заштитник .
illustri~ilustrat|e -illustro 1;~ion exemplum n.- 3 - илустрација ,-"запис"

Ако ова замена буде искоришћена ради стављање реда и поредака у смислу и значењу Титулирања , ондак следи овакав след , ред и поредак :

Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

"Благодарноме и ва вијеки веков владатела изабранаго Цара царски запис’’

Титулирање друго :

“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie..’’

па уместо тумачење које (не)наука износи:
“Од Бога Грчки Румунски , Словенски и Албански ...’’
преведемо латински на начин

DEI - Божји 
gratia - благодарни 
тумачење буде редоледно:

“Богу благодарни Ромејски ,Склавјански и Арбанашки владалац ..

Титулирање треће:

Imperator Raxie et Graecorum

тумачи се као:

“Владалац и Краљ у Грка ..’’

Преведемо ли како ваља ондак

Graecorum , Благодарни - погледати објашњење речи за прву титулу 

Imperator Raxie et Graecorum
буде :
“Владатељ и Краљ Благодарни ..’’

Наравоучење:
Данас би требало по овој логици (не)науке од стране САНУ исписане у 19-ом веку , елем требало би за Грке прогласити не само овом играријом речи претпостављење поданике у времена Душанова , неко и данас и од век и веков сваки онај човек на планети земаљској који би да каже хвала на латинском . Не само да Латини и они од Латина произишли народи , него и сви остали који умеју да кажу ГРАЦИЈА.

Још би ваљало и држављанство им доделити за тај успех у изговарању захвалности користећи латински ...__________________
Извори:

3- S.A. Handford and Mary Herberg ”Latin-English, English -Latin dictionary”..стр.292,123,50
За македонски превод користена литература :
Црвенковски Душан “Dictionary English Macedonian Macedonian English =Речник англиско-македонски,македонско-англиски’’,Венеција,Штип, 2000 год
Превео на српски : сам , Божјом помоћу на шта сам му захвалан 
Пуно му грација ..
:))

Слава му

Tuesday, August 22, 2017

МИТАРЕЊЕ НА МАЈКАТА МИТРА


Бугарија нема проблем ниту со карактерот на нашата Православна Црква .
За неа ние сме дел од нив :

Членот 1 став 3 од Уставот на Бугарската Православна Црква гласи: “(3) Самоуправната Бугарска Православна Црква - Бугарска Патријаршија е наследник на Плисковската архиепископија, Преславската Патријаршија, Охридската архиепископија, Трновската патријаршија и Бугарската егзархија. Таа е единствена и неделива."

Видно и од Уставот на Бугарската Православна Црква, Охридската Архиепископија е нејзино канонско наследство. Затоа што за Софија, Самоиловото е Бугарско Царство, Македонија е дел од Бугарија, Македонците се Бугари, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. За ретуширање на македонската историја кон “оваа вистина“ на Бугарија, беше и Договорот Заев-Борисов.’’
Ова го има напишано Тодор Петров во текстот со наслов : 
МИТАРЕЊЕ НА МАЈКАТА МИТРА?!
Пишува Тодор ПЕТРОВ
Членот 1 став 3 од Уставот на Бугарската Православна Црква гласи: “(3) Самоуправната Бугарска Православна Црква - Бугарска Патријаршија е наследник на Плисковската архиепископија, Преславската Патријаршија, Охридската архиепископија, Трновската патријаршија и Бугарската егзархија. Таа е единствена и неделива."
Видно и од Уставот на Бугарската Православна Црква, Охридската Архиепископија е нејзино канонско наследство. Затоа што за Софија, Самоиловото е Бугарско Царство, Македонија е дел од Бугарија, Македонците се Бугари, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. За ретуширање на македонската историја кон “оваа вистина“ на Бугарија, беше и Договорот Заев-Борисов. Се разбира, Договорот Заев-Борисов ќе ја доживее судбината на Санстефанскиот мировен договор од 3 март 1878 година, бидејќи Македонците во татковината, Македонците во соседните земји на Републиката и Македонците во светот го отфрлаат, за нив е неважечки и ништожен. Се’ додека за Софија: Македонија е дел од Бугарија, Македонците се Бугари, а Македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик, Договорот за добрососедство е велепредавство на нацијата и државата... Но, времето ќе ги покаже заткулисните игри и цената со која е платена оваа смртоносна авантура по Македонскиот народ и Македонија, од одродениот од Муртино...
Митарењето секако не е вирус кој епидемично се шири. Но, брзо ги покажува роговите. Зарем има тајна која не видела бело видело? Веднаш по велепредавството на Зоран Заев на нацијата и државата, со бодигардот на Тодор Живков, со поддршка на овој Договор се огласи бигорскиот игумен. Кој го повика, зошто се огласи, само Господ знае, ама и се дознава... Впрочем, зошто толкава брзина, политички став на едно монашко братство во Дебар, истиот ден по потпишувањето на Договорот во Скопје...
Митарењето на Неговото Високопреподобие отец Партнериј, Бигорскиот игумен, започна со посланието од 1 август 2017 година, за поддршка на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Македонија потпишан истиот ден во Скопје. Продолжи на 9 август 2017 година со посетата на Претседателот на Народното собрание на Република Бугарија Димитар Главчев, придружуван од бугарскиот амбасадор во Република Македонија Иван Петков, на македонското древно светилиште “Свети Јован Крстител“, попознато како Бигорски манастир.
Во ексклузивната изјава на 16 август 2017 година (https://dveri.bg/up4ww) за бугарскиот портал двери (dveri.bg), пак, Архимандритот Партениј вели: “Бугарската православна црква е единствената вистинска и достојна Црква-мајка на Македонската православна црква - Охридска архиепископија. Тоа е наша Црква-мајка и во канонски и во историски аспект.“
Но, науката поинаку вели. Д-р Петар Поповски, авторот на делото “Црковната дипломатија на Охридската Архиепископија“ коментира: “И Бугарската црква (Трновската патријаршија) во целата нејзина историја била под трајно ведомство на својата Мајка Црква - Охридската Архиепископија-Патријаршија. Како и Српската црква и Бугарската црква била некаконски отцепена во времето на бугарските цареви, браќата Петар I Асен и Асен Константин Тих. Отцепувањето било некаконски насилствен акт, којшто никогаш не бил признат од Светиот Вселенски Синод!
Но, и бугарските цареви, како и српските, почнувајќи од браќата Петар I Асен (1190-1195 година) и Асен Константин Тих (1186-1196 година), до Калојан (1197-1207 година), не посегнале по автокефалноста на Охридската Црква. Со цел да го намалат влијанието на Охрид и на Цариград во “бугарските земји“ и да создадат противтежа на балканските духовни простори, браќата Петар и Асен, Трновската епархија ја прогласиле за Архиепископија. Тоа бил неканонски акт, анатемисан и од страна на Светиот Вселенски Синод. Во новата неканонска “Бугарска“ црква биле приклучени сите епархии во Бугарија, кои дел биле под јурисдикција на Охридската црква, дел под јурисдикција на Цариградската црква. Пркосејќи им на тие цркви, Трновската архиепископија, во периодот меѓу 1185 и 1204 година, ги зела под свое ведомство епархиите до каде што се простирало владеењето на бугарските цареви: Видинската, Средечката (Софиската), Велбуждската, Нишката, Врањанската, Призренската и Скопската епархија (Види кај: Е.Е.Голубинскиј, Краткиј очерк... страници 115 и 125 и кај Иван Снегаров, Положението... страница 51). Бидејќи ниту Архиепископијата, ниту првиот бугарски архиепископ Василиј, не биле признати, како од небугарските епархии кои биле насилно припоени кон Трново, така и од Вселенскиот Синод, бугарскиот цар Калојан повел преговори со папата Инокентиј III (1198-1216 година) барајќи Трновската архиепископија да ја прогласи за Патријаршија, а Василиј за патријарх. Ова барање било само делумно задоволено, со тоа што Трновската архиепископија останала тоа што била, а само нејзиниот поглавар бил унапреден во чин Примат (Ибид). По распаѓањето на државата на Калојан (1207 година) Охридската црква ги повратила насилно одземените епархии од страна на Трновската архиепископија.
Подоцна, кога било обновено бугарското царство од страна на Иван Асен II (1218-1241 година), политиката кон Македонската црква битно не се променила. И овој бугарски суверен не посегнал по нејзината автокефалност, но затоа пак водел енергична борба економски да ја ослабне и да го намали нејзиното влијание, бидејќи таа уживала голем углед и авторитет, не само кај македонската, туку и кај немакедонската паства. Крајна цел на Иван Асен II била, Трновската архиепископија да ја наметне како водечка црква на Балканот (Види пошироко кај: Е.Е.Голубинскиј, Краткиј очерк... страници 115 и 135; Иван Снегаров, Положението... страница 51; Иван Дуљевич, Македониз... страници 17-21; и Борислав Примов, Македониз... страници 38-39). Во тоа сепак не успеал, бидејќи се работело за црква со стара култура и традиција. Со навлегувањето на Турците на балканските простори (1371 година), тие прво ја укинале Трновската, а потоа и Печката архиепископија, а ја задржале само Охридската, поради нејзината древност и углед во христијанската паства. Епархиите под јурисдикција на укинатите цркви, на Бугарската и на Српската црква, целосно потпаднале под јурисдикција на Македонската Црква - Охридската Архиепископија.“
Македонија не прогласи сувереност и самостојност за од прегратките на Белград да се фрли во прегратките на Софија. Митарењето на бигорските монаси е аларм, дека нешто во Македонската Црква се случува... Дај Боже да грешиме... Се разбира, ако историјата се чита според актуелната гео-политика секогаш се доаѓа до погрешни заклучоци, кој што чита тоа прокламира, ама поразително е ако врховизмот фати корени и меѓу испосниците под црните мантии кои ги сметаме за душата на нацијата.
Неприфатливо е и Македонската Црква да ја шетаме од Белград до Софија, по други и туѓи за свои интереси и сфери на влијание на овие простори, меѓу Македонците и во Македонија.
Светиот Архиерејски Синод на Македонската Црква - Охридска Архиепископија мора сериозно да го отвори прашањето за врховизмот меѓу епископите, свештениците, монасите и монахињите, и да превенира во митарењето додека не сме доживеале реприза слична на онаа на одродникот и расколникот Зоран Вранишковски... И тој велеше, зошто само јас распнат, кога заедно се договаравме...
Отец Партнериј, задржи го достоинството и остани достоен на митрата на Охридските архиепископи... Македонците во светот бараат реституција на сите ракописи и артефакти во Бугарија од Македонија... Македонците во светот бараат враќање и на скапоцената митра којашто Охридскиот Архиепископ Јосиф (1719-1745 година) во 18 век ја добил на подарок од Венеција, изработена од тамошните златари! Вредна е 40 милиони долари, затоа што на неа има 329 скапоцени камења, од кои 245 парчиња се црвени рубини, злато, сребро, филигран, тешка 1,5 килограми чисто злато... Митрата е во Софија, но таму е затоа што е украдена од Македонија...
Отец Партениј, не го легитимирај софискиот фалсификат на Македонскиот јазик, културата и историјата на Македонскиот народ и на Охридската Црква - Архиепископија и Патријаршија, Јустинијана Прва...МИТАРЕЊЕ НА МАЈКАТА МИТРА?!..’’

Sunday, August 20, 2017

Кој рече дека со Грчкиот Алфабет не може да се означи гласот (Б)?

УШТЕ ЕДНА БУГАРСКА ЛАГА И ФАЛСИФИКАТ...


Кој рече дека со Грчкиот Алфабет не може да се означи гласот (Б)? Во грчката азбука има двозначни симболи кои служат за фонетичко означување на гласови кои ги нема во алфабетот како посебни букви.
(Μπ = Б). Μπαλγκάρια (Балгариа),
а додека Βουλγαρίας значи (Вулгариа)..
Во историските текстови на грчки бугарските квази псевдо-историчари Владиславос не го читаат Бладислабос, а Војтех не го читаат Бојтех
Ова само потврдува дека во средновековните ракописи терминот Βουλγαρίας не означува Б’лгариа и дека се однесува само на Византиската тема Вулгариа, backward and forward се што е поврзано со Словенското население на територијата на таа тема... Βουλγαρ произлегува од ВУЛГУС = прост или неписмен народ..
Се разбира дека остануваат дилемите дали е само бугарска лагава и би можеле ли да ја рашириме нејзината опфатноста и кон некој друг ?

Вели вака:
Пресветите Браќа Кирило и Методија создале Глаголицата затоа што со тн грчко писмо не можело добро да се напишат и зборовите како што е 
Бог .

Имено за него со двогласот за Б , ќе реконструираме дека се пишувало 
Б о Г
Μπ ο Γ 

Согледаме ли ова фокусирајќи се и на промената 
Г <- K 
реконструирањето би продолжило вака 
Б О Г 

Μπ О Г 
Μπ Ο К 
Μ ` ο К 
Μ ` а К 

Маке 
Мајка 

Чудно ова со помениве нели..
ЕДна промена многу лаги најавува ...


Извор :
 дека остануваат дилемите дали е само бугарска лагава и би можеле ли да ја рашириме нејзината опфатноста и кон некој друг ?

Вели вака:

Пресветите Браќа Кирило и Методија создале Глаголицата затоа што со тн грчко писмо не можело добро да се напишат и зборовите како што е 
Бог ...
Или , како што е запишаното 
“Порано Словените немаа книги.Сеуште пагани(погани), тие читаа и гатаа со рецки. Се покрстија.Со римски и грчки букви требаше да се пишува словенскиот говор без правила.Но како може со грчки букви да се напише добро Бог или Живот или Ѕело или Црков или Чаание или Широта или Јад или Жду или Јуност или Јазик или други зборови подобни на овие. И така беше многу години. Потоа човекољубецот Бог среди се'. И не оставајќи го човечкиот род без разум сите ги поведе кон разум и спасение.Го помилува човечкиот (?) род.И затоа му го испрати Константин Филозоф наречен Кирил.Маж праведен и искрен. ..’’ 2 

Имено за него со двогласот за Б , ќе реконструираме дека се пишувало 
Б о Г
Μπ ο Γ 

Согледаме ли ова фокусирајќи се и на промената 
Г <- K 
реконструирањето би продолжило вака 
Б О Г 

Μπ О Г 
Μπ Ο К 
Μ ` ο К 
Μ ` а К 

Маке 
Мајка 

Чудно ова со помениве нели..
ЕДна промена многу лаги најавува ...


___________________

извор :

1- Напишано од : Марко Марк2- Черноризец Храбар ,“ О Писмених “,(По список ,1348 год.)

Нет линк :
https://www.facebook.com/groups/262442677564606/permalink/300805587061648/

http://kontraistorija.blogspot.mk/2016/

Thursday, August 17, 2017

Едно од низата предавства

10. Еден од најнечесните и уништувачки настани во оваа така-наречена граѓанска војна во Грција, кој ме наведе да верувам дека е договорена војна е фактот, дека немаше договор за предаја и излезна стратегија за партизаните и за бегалците, освен да ја напуштат земјата. Непостоеше план "Б" ниту "што после ако ја загубиме војната". Секогаш се претпоставуваше дека партизаните ќе ја добијат војната и кој мисли подруго, тој е предавник и кукавица. Дури и кога партизаните ја изгубија војната, Захаријадис се осмели да ги натера борците во Албанија за да се прегрупираат; војната не е уште завршена...и дека ќе победат. Слушаиќи ги неговите заповеди сите борци ги напуштија своите борбени позиции и преминаа во Албанија, верувајќи му дека од кога ќе се регрупираат, ќе се вратат и ќе ја продолжат борбата.
Многу македонски борци се' уште му веруваа на Захаријадис кога им рече дека ДАГ ќе победи, наскоро! Престанаа да му веруваат откако тој почна да ги окривува лидерите на НОФ за губењето на војната, дека се предавници и Титови агенти и најпосле, откако ги осуде и протера надвор за секогаш да живеат по камповите на Сибир.. Во почетокот Захаријадис сакаше лидерите на Народно ослободителниот фронт ( НОФ ) да ги ликвидира, но бидејќи тие беа на албанска територија, албанските авторитети не би му дозволиле тоа да го прави.
Македонскиот народ, вклучувајќи го мнозинството раководители на Народно ослободителниот фронт беа комплетно изненадени со ненадејното менување на настаните , како и неправилното обвинување за губењето на војната, со која не раководеле. Тие биле свесни за своите должности, меѓу кои и мотивирањето на македонскиот народ да се борат; односно да го извршуваат она што им било заповедано од грчките лидери, особено од Захаријадис; и тие го правеле точно тоа, што им било заповедано. И покрај сето тоа, беа обвинети за губење на војната; особено откако Захаријадис постојано им зборуваше и ги убедуваше дека победуваме?! До колку тие не им верувале на Грците, тогаш за сигурно им верувале на југословените, кои пред кусо време им биле доверени на комунистичката партија на Грција и им наредиле да ги следат упатствата и наредбите на ГКП, зошто тие се "грижат за вашите интереси"? За сигурно југословените не би ги вовлекле во такви неугодности и неточни обвинувања.. во најмала рака, не намерно?

Ристо Стефов ,“Анализа на историските настани во егејска Македонија , дел 16

Извор :
http://www.bukovo36.com/432490393

Wednesday, August 16, 2017

Келтите се Сметале за Македонци


Извор

Kодификацијата на бугарскиот јазик

Kодификацијата на бугарскиот јазик трае повеќе од 70 години. По создавањето на бугарското кнежество имало три официјални писмени системи: Трновска, Каравелова и Дринова. Јазичната комисија формирана во 1884 г. била неуспешна. Решенијата на кодификациската комисија од 1893 г. исто биле отфрлени. До 1899 г. се воделе жестоки јазични борби.Затоа глупи се тврдењата дека Гоце Делчев и другите лидери на МРО пишувале на литературен бугарски јазик. Тогаш таков не постоел, туку имало целосен хаос. Едвај во1899 г. бил воведен присилно Иванчовскиот правопис, во 1921 г. министерот Омарчевски направил нова реформа, во 1923 г. Цанковски уште една реформа, во 1945 г. била направена наредна кодификација. При сите кодификации станува збор за крупни менувања, при што бугарската азбука броела 35 букви, потоа 32, за на крај 30 букви. Причината е во тоа дека и денес на територијата на Бугарија има региони (Трнско,Родопите, Добруџа) каде што бугарските „дијалекти“ се посебни јазици. Не може да разберете ниту збор од тоа што ви кажуваат. Во времето на социјализмот, писателот Станислав Сивриев сакаше да напише во списанието „Родопи“ роман на родопски „дијалект“. Едвај успеал да напише расказ, затоа што за секој збор мораше да има превод. Shashardi Trajche

https://www.facebook.com/kompi.lacija.1/posts/280254132454126

Мапа пример за фалсификат

“И ЕВЕ КАКО СЕ СОЗДАВА ФАЛСИФИКАТ ИСТОРИЈА ДЕНЕС КОЈА НЕМОЖЕ ДА ПОМИНЕ НА ИНТЕРНЕТ , НЕМА ШАНСА!!! ’’Каролина Ристеска


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623528607657460&set=p.1623528607657460&type=3&theater

Sunday, August 13, 2017

Тракија и Тракијци

Тракија и Тракијци се само назив и ништо повеќе

“Тракијци е назив со кој Херодот ги нарекол Словените ..’’,Марио Алиниели ,водечки италијански и европски лингвист и палеолингвист .
“Тракијците и Илирите припаѓаат на единствената словенска нација ..’’Мавро Орбини
“Илирите и Траките ,Дачаните и Готите говорат на ист јазик ’’, Страбон ,книга седма
Фотографија на Shashardi Trajche.


Преземено од кај Шашарди
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275447166268156&set=a.127294097750131.1073741828.100014086247618&type=3

Sunday, August 6, 2017

Околу потеклото на терминот Христ


Се зема 313 година од т.н наша ера
Тоа е времето на тн Милански Едикт , кој што бил организиран од Ца Константин .
Зошто за  терминот Христ кој по своето значење е епитет за Исус да сметаме дека започнува   во овој период од развојот на човештвото ?
Да почнеме со ред .
313  е годината на официјализирање на верата во Исус ,како државна вера за сета Римска Империја
313 е годината  и на воспоставувањето на Институцијата Црква како официјална религиозна власт во Империјата .

Терминот Христ би требало да има својот корем во симболот наречен Чи Ро или “Константинов Крст ’’.

Околу употребата на овој симбол од страната на Константин се спомнува и една легенда која нашите соседи Грците  си ја толкуваат по свое .
Самата легенда отприлика вели дека во ноќите пред некое од Царските двоумења дали да се тргне во некоја од битките за одбраната на Рим поради загрозеноста од страната на некои обединети германски северни племиња , на Царот во сон му се појавил симболот Чи Ро , кај стоел исцртан на облаците ,кој бил пропратен со глас што велел да го присвои симболот со кој ќе биде непобедлив и вечен .
Константин така и сторил .Го присвоил тој симбол исцртувајќи ги штитовите на својата војска со него, тргнал во битка и победил .
Ова е симболот и како тој изгледа :Грчката пропаганда вели дека овој симбол бил составен од две пресветли грчки букви :Х Р
кои се изговорувале како Чи Ро .Или  X -Чи , P-Ро .

Велат дека со овие две букви се значува терминот Ставрос , што преведено означува Крст , како симбол и Крсте како нивно лично име .
Но тие не можат да дадат одговорот на прашањето зошто е тоа така, односно зошто Чи Ро означува Ставрос ?

Пристапивме кон исчитување и прочитавме вака :
Две букви : 

X - K'si
P -Ro 

кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si


Така исчитавме од симболот “окото на Ра'',како некаде е забележано ,она што запишавме и читнавме
К Ро С и 
---------------

К Р С 

Ама исчитаното не беше на грчки
И бидејќи оттаму добиваме крст ,на многу јазици освен на нивниот , прашањето е како од ова вкрстување на симболите да се стигне до Ставрос ?

И споредбено уште еднаш се враќаме нанаѕад и завележуваме уште едно дејствие .
Тоа е дејствието на вкрстување на двете букви.За да се изврши таквото нешто потребно е едната буква да се постави врз другата.Буквата Ро врз буквата К си .
Елем ,откако ќе извршиме глаголското дејствие ставање имамеи резултат.
Стави Ро врз КСи 
Читаме
Стави Ро 
К Стави Ро 

Ставро + нивниот безвзначаен додаток с
Ставрос 

И пак ништо нема од нивниот јазик .

Стави - To put

На грчки "to put" е преведен како : να θέσει (na thései )

На латински "to put " се преведува со повеќе изрази :
loco :place, position, set, put, posit, dispose
jacio: cast, fling, throw, throw away, throw off, throw out
dido: distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
disdo:distribute, disseminate, spread, divide, separate, put
obdo;expose, put, place, place before, shut, close
sisto:stop, set, present, arrest, place, put
addo: add, bring, give, append, apply, lay on
paro: set, prepare, procure, intend, plan, supply
colloco:quarter, place, place together, install, instal, establish
conloco:rank, place, place together, install, instal, establish
iacio: throw, scatter, cast, hurl, fling, throw away
adhibeo: use, apply, summon, make use, invite, put
quaero: miss, seek, inquire, ask, require, look for
repono :replace, lay, store, restore, place, put
constituo : fix, constitute, establish, appoint, set, set up
sepono: set apart, lay aside, banish, put, put apart, put aside
do : give, allocate, offer, bestow, grant, lend
coicio : fling, pile together, throw, conclude, devote, infer.

На македонски сугерирањето е :
"To put " "да стави ( da stavi) од : стави (stavi)

Значи за
Кси Ро ,, да биде Ставрос
многу македонизам треба во исчитувањето.

Дали знаете дека постојат два термина кои се многу блиски меѓу себе ,а сепак не се преливаат еден во друг .
Тоа се термините
Chrestiani
и
Cristiani 
Да согледаме разликата :​

Chrestiani 


Ако се вратиме нанаѕад кон симболот окото на Ра ,кој е совладан ,презеден и во употреба и кај Проломеидите , според парава ...читаме дека тој симбол во времето на Константин се поистоветувал со буквите Chi Ro,

Што е тогаш тоа Чи Ро ?

Од историја среќаваме дека Константин официјализира религијата на рисјаните што би се рекло дека и ним ,наместо да ги прогонува им ја наметнува својата власт.
Христијаните признаени од страната на Костантин наместо да биват убивани и прогонувани и е дозволено да ја искажуваат својата вера и на одредени места кои се официјализираат а се наречени - како ?

Чи Ро

Че Ро К
Ц е Р к ва

Црква


За терминот Christiani ,освен дека означува следбеници на Христа повеќе и нема потреба да се објаснува .


Две букви :

X - K'si
P -Ro
кои се вкрстуваат една со друга ,така што едната буква ,Ro , ја дели Х - K'si на два дела.
Тоа запишано би било вака:

Буквата Х - K'si е поделена на два дела со буквата Ro или:
K ` Ro Si

К Ро С и
---------------

КРС


Со замена се добива :

К Р С

Чи Ро С
Че Ро К

Черква

И пак да спомнеме припадноста за да согледаме преку неа некои напишани минати сведоштва.

КРС -јани
како термин не би требало да означува Христ - Христијани

КРС -јани би требало да се оние припадници за кои е запишано дека треба да земат својот крст со себе и да го носат за да бидат добри ученици. ...

уште еднаш и пак од подруг агол .

Ако испишаното КРС го толкуваме не како крст туку според тоа каков е изговорот на симболот .
Изговорот е ЧиРо

Што треба да направиме ?
Треба домиеното КРС да го изговориме како ЧиРо.
А за тоа да сториме мора да се палатаризираме т.е. да земеме во предвид менувањето на гласовите , па
К да ја изговараме како Чи
Р како Ро
С --- си отрајуваме за неа .

Споредбено

К Р С
Чи Ро

Го додадеме ли и она искажаното според легендата дека “Глас на Константин му велел , со ова си непобедлив ''.
Па се запрашуваме надвор од легендата што сторил Константин ?
-Тој легализирал Христијанството , воведувајќи ја во официјална религија на Римското Царсво .
Тоа е ок , но што со тоа понатаму ?
Одговорот е едноставен.Легализирајќи го Христијанството Ја воспоставува институцијата Црква .

И еве сме па нанаѕад
од :
К Р С
Чи Ро

кон

К Р С
Чи Ро С
оттука за последново С ,пак според променливоста на звуците

К Р С
Чи Ро К

за да изговориме

Че Ро К
ЧерРК

Черк
Црк

со следбениците преку додавката за припадност јани -вани
пр.Вагне- јагне , Важе -јаже ...

Се обликува и тоа потполно
КРС -јани
ЧеРк-вани

Черк ва ни

Черква


Историските извори велат дека ,настрана легендата за симболот на Chi Ro и појавата во облаците на сон на Константин , и настрана гласот кој му велел дека со тој симбол ќе биде непобедив...Факт е дека Константин со признавањето на христијанството како државна религија , придонесува во создавањето на институцијата Црква , преку која за навек станал непобедив.
Досегашните официјани објаснувања за потеклото на зборот Црква е или во зборот Елеуса или во зборот Kyriakon 
Kyriakon како корен за зборот Црква ..

Објаснувањата ги читаме и ваму на линков ,кој што е уредуван од тн филхелени .Од нив поголеми - здравје .
church (n.) [​IMG]
Old English cirice, circe "church, public place of worship; Christians collectively," from Proto-Germanic *kirika (cognates: Old Saxon kirika, Old Norsekirkja, Old Frisian zerke, Middle Dutch kerke, Dutch kerk, Old High German kirihha, German Kirche), probably [see note in OED] from Greek kyriake (oikia), kyriakon doma "Lord's (house)," from kyrios "ruler, lord," from PIE root *keue- "to swell" ("swollen," hence "strong, powerful"); see cumulus. Phonetic spelling from c. 1200, established by 16c. For vowel evolution, see bury. As an adjective from 1570s.

Greek kyriakon (adj.) "of the Lord" was used of houses of Christian worship since c.300, especially in the East, though it was less common in this sense than ekklesia or basilike. An example of the direct Greek-to-Germanic progress of many Christian words, via the Goths; it probably was used by West Germanic people in their pre-Christian period.

Also picked up by Slavic, probably via Germanic (Old Church Slavonic criky, Russian cerkov). Finnish kirkko, Estonian kirrik are from Scandinavian. Romance and Celtic languages use variants of Latin ecclesia (such as French église, 11c.).

Church-bell was in late Old English. Church-goer is from 1680s. Church key is early 14c.; slang use for "can or bottle opener" is by 1954, probably originally U.S. college student slang. Church-mouse, proverbial in many languages for its poverty, is 1731 in English.
church (v.) [​IMG]
"to bring or lead to church," mid-14c., from church (n.). Related: Churched.

http://www.etymonline.com/index.php?term=church

 Прашањето е зошто не даваат логични објаснувања?
З
ошто не може на грчки да се протолкува ?
Затоа што не исчитуваат од аспектот на македонскиот јазик .Македонскиот јазик не само што го заобиколуваат , дури и не го признаваат .
А многу е логично .Споредеме ли објаснувањето за Куќа на Бога (
from Greek kyriake (oikia), kyriakon doma "Lord's (house)," from kyrios "ruler, lord,), немаме потреба непотребно да бараме коренот на зборот кирјос во претпоставениот и непостоечки корен "( from PIE root *keue- "to swell" ), бидејќи се е овде :

Chi Ro
Ки Ро
Кy ria k on
Ки Риа К он

Велат и за зборот Кија дека означува Господин .Велат бидејќи пролагодиле пишувањето според Коине-то ко и вовеле кај нив и го учат .Велат и дека се можат да прочитат од оние древни текстови што се сочувани .Но, иако се можат да прочитат прашањето е
што можат да разберат од тоа што ќе прочитат? И бидејќи реалноста им е речиси ништо не разбираат , тие затоа и настапуваат со - толкувања.Толкувањата базираат на препознавање на сличности во зборовите .Ќе препознаат сличност и .... СТОП .
Нема мрдање понатаму.Нема компарација нема хронологија нема порвдрување во други јазици.
Зошто ли е тоа така?
Може збунувачки им е присутноста на буквата К со значењето на припадност?
Може нејќе да е до неа , туку до хронологијата на јазиците која сама за себе вели најстар и тукажшен е македонскиот јазик , а од него се изведува се останато .

Дали на пр можеме да сватиме дека латинскиот јазик е измислен јазик кој што нема ниту еден единствен дијалект .Јазик без дијалети ? Да тоа е латинскиот , затоа и го прогласиле за изумрен .А како може да умре нешто што не било ниту родено ?
Значи нашиот мајчин јазик вели дека Црква е заедништво и меѓусебно надополнување на Chi   со   Roво смисол на заедништво меѓу :
у Чи   и  у Ро к

у Чи тели
у Че ни
у Че ње
у Че ници

у Ро к

Заедништво меѓу у Чи телите и у Ро ците кои се насочени кон
Оној што е на  Че Ло на Црквата .

Saturday, August 5, 2017

Происхождение славян

Што велат оние од другата страна на Карпатите ?
Ова е од Руси :
Велат хипотеза за потеклото на Словените , која опфаќа неколку теории :

Гипотезы происхожденија славјан:
- дунајскаја,
- карпатскаја,
- гипотеза двух славјанских прародин (А.А.Шахматов),
- висло-одерскаја,
- висло-днепровскаја,
- неодунајскаја.


http://slawianie.narod.ru/str/ishod/ishod01.html

Friday, August 4, 2017

Околу разликата меѓу термините Sclavе и Словени

На темата зошто Самоиловото Царство не би можело да биде бугарско ,пристапот е преку разликите меѓу овие два термина.
Се надевам дека не замерувате што донекаде ќе пресликам испишаното .
Склавинија и како назив за Самоиловото Царство
Околку терминот Склавинија
lat. Sclaviniæ - "област"
Откако Рим ја поробил Македонија после тн Трета Македо-Римска Војна, победувајќи го Персеј, Македонското Антигонско Царство престанало да постои , а наместо него победникот формирал воено административни области наречени Склавиини.Биле четири на број со силно контролирани граници да неможе ниту еден Македонец да премини од една во друга област без дозвола . На Македонците им било забрането дури и да се женат меѓусебе, доколку биле од различни области..Временски овие воено административни едниници се датираат од 168 год до 148 год пред Исус . Нивното траење е во период од 20 год ,а споменот за нив трае до ден денешен .Во 146-та Македонија е припоена кон Рим и постанува Римска Покраина.
Самиот термин е создаден од туѓите завојувачи и окупатори и наметнувајќи го имаат за цел ,освен полесно управување и загосподарување со освоените територии и ништење на секаква народна свест кај потчинетите кои се сведуваат на статус на робови .
Римјаните овој термин го наметнувале врз сите освоени територии.
Такви Склавинии има источно од Рајна, на северот од денешните Германија и Унгарија, а се спомнуваат и во Шпанија , Мала Азија и Северна Африка...1
Овој повеќенаменски термин редовно се искориствувал како назив за одредени подрачја или збир на области како :
"Ecclesia Sclavoniæ"која ги вклучувала Босна и Далмација ..
"S(c)lavonia" во денешна Хрватска, " Macedonia Sclaviniæ"[2] , "Sklavinska" (денес преименувана со "Dublinska") во Полска итн
Дури и она што е денес Гераманија порано,некаде цирка 800 год од Исус било – "Sclavania" (види карта)[5].
Исто така од Источно Римските извори на латински читаме : "...de Asiæ et Europæ patribus , Thraciæ , Macedoniæ , Salonicæ et circumiacentis Sclavinis..."[6]...3
Од тука можеме јасно да согледаме дека значењето на овој термин е адмиистративен израз со кој се означува :подрачје ,област или регион.
Денес ,малце видоизменет исто така се користи овој термин :"Enklavа"
Енклавите по дефиниција се одредени области или подрачја со жители од исто потекло во себе .

Терминот Склавинија и е корен за зборот роб , бидејќи служи и како основа за извод во јазикот на окупаторот.Денешен извод од него на пример се англиското Slave , италијанското ‘‘Schiavе“ итн.
Термините Склави , Вулгари и Фиромјани 
имаат заедничкото во тоа што се создадени од туѓинци и се со намена на деградација на потчинетите и немоќните им поданици .
За терминот Слкаве со значењето на роб треба да се има на ум дека тоа е туѓ збор.Збор од
 лексиката на окупаторите на Македонија .
Затоа секогаш кога и ќе се наиде на овој термин треба да се памети дека со него туѓинците ги идентифукувале окупираните и заробените , додека тие самите не би требало ама баш никогаш да се самоидентификуваат на тој начин.
Ако направам паралела , тоа би било исто како кога денес , ние жителите на Републикава се самоидентификуваме со “Фиромјани ’.
Но фактот е тој Фиром е туѓ назив а не наш .“Фиромјани’’ е туѓ назив а не е наш.
За разлика од тие туѓи терминологии ние си имаме свои со кои се самоидентификуваме , а се наједноставни и најнародни :
-Македонија и Македонци


Термините Склави , Вулгари и Фиромјани 
имаат заедничкото во тоа што се создадени од туѓинци и се со намена на деградација на потчинетите и немоќните им поданици .
За терминот Слкаве со значењето на роб треба да се има на ум дека тоа е туѓ збор.Збор од
 лексиката на окупаторите на Македонија .
Затоа секогаш кога и ќе се наиде на овој термин треба да се памети дека со него туѓинците ги идентифукувале окупираните и заробените , додека тие самите не би требало ама баш никогаш да се самоидентификуваат на тој начин.
Ако направам паралела , тоа би било исто како кога денес , ние жителите на Републикава се самоидентификуваме со “Фиромјани ’.
Но фактот е тој Фиром е туѓ назив а не наш .“Фиромјани’’ е туѓ назив а не е наш.
За разлика од тие туѓи терминологии ние си имаме свои со кои се самоидентификуваме , а се наједноставни и најнародни :
-Македонија и Македонци

Бидејќи согледувањата ми се дека сите законитости во општеството се случуваат поради она “како ќе рече Папата..’’, па ако тој рече може да се прдне , ќе се прдне слободно , а ако не нема да се оди ниту по мала нужда , тезата е дека се на овој бели Светби можело и би требало да се согледува преку Религијата и литературата за неа .
Вели вака :

Во почетокот беше *Словото

1,Во почетокот беше *Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото
2.Тоа во почетокот беше во Бога
3. *Се стана преку Него и без Него не стана ништо што стана
4.*Во него имаше живот и Животот им беше светлина на луѓето
( според Јован,глава 1.1)

Од ова може да заклучиме дека терминот Слово е термин кој се однесува за Исус .

Бидејќи самата Библија вели дека 
Исус е со Бога од самото создавање ,
Отука и ученијата за и околу Верата се опфатени со термиот Богословија
Бог + Слово = Богословија .
Паралелата во анлглискиот е 
Теос+ Логос= Теологија

 Но, да се задржиме на терминот Слово 

Кое му е значењето ?


Анализираме и сме во светот на религијата .
Христијанството како религија има во фокусот човекот и се околу човекот. Се е создадено за човекот . И рајот и пеколот ..и правилата и законите и Земјата .Се се врти околу човекот и неговата слободна воља сам да си донесува одлуките .

И самиот Исус зема обликот на човек,заради спасението на човештвото 

Човек или Человек 

Человек е називот за човек и како се користи денес во Црквите ни.

Человек е денес за човек и во рускиот јазик .

Ние ќе напишиме овој збор на Коине писмото, бидејќи
панохристијанските Апостоли се првите кои идат во Македонија и шират новата Вера меѓу поробените .

На Коине писмото зборот Человек би требало да е ипишан отприлика вака :

Σελοωεκ 

Зошто ?

Зошто Σ ,наместо ч ?

Затоа што Коине писмото не препознава форми за буквите ч, џ, ш, шт, ж, жд, ѕ ..итн 

Кога сме кај Коине да забележиме дека, затоа што историјата не памети постоење на Коине народ , што зборувал на него, ќе заклучиме дека не постои никаков јазик Коине , туку постои писмо што така било наречено.Писмо исто како што било и глаголицата , е латиницата или кирилицата на пример.

Ние применувајќи ортографијата од писмото Коине 
реконструираме за зборот человек од порано 


Человек 
ч<-Σ
Σελοωεκ 

од вака претпоставеното издвојуваме согласките и читаме :

ΣΛΒΚ 
СЛВК 
_____

и тука сме:

СЛВК или 
С Ло Во К

Слово . К 

Назад кон прашањето 
Кој е Словото?
-Исус
Што е тоа Слово?
-Човек
Што е Исус ?
Богочовек , кој се отелотворува во облик човеков заради спасение на човештвото.
Буквата 
И се е тука ,На купче .
И движењето на Словото што можеби да ,можеби не е и првото име за христијанизацијата .Од Македонија кон Запад и Моравија , кон Исток во тн Прво Бугарско Царство. И кон Север кога Руси во Охрид се покрстуваат и земаат Словото за ѕвезда водилка .
Задава неизлечив удар на тн теорија на доселување.Теорија во која ниту постои доселување ниту народ опфатен со називот Словени .
Бог + Слово
Бог+Исус
Бог + човек ...
Бог+ Слово ...моќен концепт .
Вели вака :
Македонци од древноста до денес ,Македонци кои во антиката имале една религија , а потоа прифатиле верата во Словото ..
Артефактите за Словените што сите се обидуваат да ги ископат всушност се и над земјата .
Дел од нив се нарекуваат Цркви .
Да ,Цркви или места каде што најповеќе се изучува и проповедува верата во Словото .

Околу Словените

Велат душманите те освоиле тогаш кога започнуваш да размислуваш со нивните мисли и за идеологија да имаш нивната интерпретација .

Па доста е .Надминуваме една поделба според која еден ист народ македонскиот е дојден од некаде иако е на свое. ..

Кога сме кај термините да разграничиме и ова :
Постојат наши домашни термини и туѓи термини.
Наши термини се Слово , Словени, Славјани ..како што наши темини се Македонци Македонија 
Туѓи термини се Sclave Sclavinia со значењето роб и административна област Enclave по денешно , како што се туѓи термините Фиром Фироманци циганоскопјаноси ....

Освен лингвистиката ,како друга потвдра за Словенството како Вера во Словото ја читаме и во самата Библија и нејзиниот Нов Завет ,кај се вели дека:
Со патувањето на Апостолот Павле во Македонија започнува ширењето на учењето за Исус под епитетот Слово .
Запишано е :
“ И *вие се угледавте на нас и на Господа , кога со големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух , 1 :6 .........4 
Ова е најпрвото поистоветување на Македонците со Словото.Подоцна , ова поистоветување ќе го наведе и еден да речеме и историчар кој во своето дело ќе се повика на , замислете си само , современик од времето за кое се опишува :
Тоа е ќе речеме писателот или авторот F.C. Burkitt кој ќе се повика на современикот на тоа време Marcion и ќе напише дека:
“Солуњаните се Македонци. Тие го прифатија Словото на вистината зачувано во верата дури и покрај прогонувањата на нивните сограѓани“.Уште повеќе од тоа,тие не ги прифатија ниту учењата на лажните Апостоли,Овие апостолски пофалби за нив се напишани од Тимотеј кој тогаш бил во Атина ..5 

Како треба да согледаме напишаното и што треба да правиме ?
Се што треба да се стори е да се редефинира и да се ретеминира.
Ако можете да приметите во текстов што сум одвоил се употребува терминот Благовештение .
Дали знаете дека тој наш термин е напуштен , се употребува повремено , а е заменет со терминот Евагелие ?
Верувам дек а многумина од вас тука во групава немет поим за ова .
И не само што немат поим ,туку не им е ниту важно .А, дека е важно важно е затоа што свесно или не напуштаме сопсвените македонски терминирања и ги заменуваме со туѓи . Зошто тоа се прави ?
Има ли потреба од понатамошно продолжување на таквото нешто ?
Дали сме поумни ако наместо со македонски збор, нештата ќе опфатиме со англиканизам на пр.?
Секако дека не сме поумни ,како што не сме поумни ако нештата опфатиме со грчки или латински ,наместо македонски термин...
Понатаму, во текстот се посочува употребата на терминот Слово
Слово како термин што за прв пат се применува како опис за Македонците кои прифатиле тогаш ,за нив новата религија и поради чиво прифаќање и пострадале .

 За разлика од пристапите кои ги имал и Глигоров кога изјавил дека 
“Ние Словените немаме никаква врска со цивилизацијата на Александар ’’, ќе испишиме доизнегирувајќи ги и дотепувајќи тезиве во овој правец дека : терминот Слово е еднаквоста за различни
те периоди, кај едниот и ист македонски народ .
Народ кој пред да прифати верата во Словото , бил во верата на Македон поточно на Мајката Земја , за да поистоветувајќи се со Словото и постанувајќи негов следбеник , започнува со прославување то на Таткото Небесен .
Приметете само 
Мајка Земја 
Отец Небесен 

Промена од Бога позволена кога започнува ширењето на учењето за верба во Словото и тоа меѓу Македонците .

___Кога спомнав терминот Христ , за кој незнам зошто се наметнала и формата Христос , 
колку за споредба , хронолошки 
Слово е епитетот за Исус од 50 год на н.е.

Крист е епитет за Исус кој се појавува во отприлика 313 год.од н.е.
Разликата меѓу овие два епитета е околу 263 години .
Христ како епитет за Исус се јавува во 16 век од нашата ера .
Разликата меѓу епитетите Крист и Христ е некои 12 века.
Разликата меѓу епитетите Слово и Христ е 15 и пол века.
Терминот Крист се изведува од симболот на тн Константинов Крст ..6

Терминот Крист ,како во сиот Свет ,така и кај нас бил во употреба се до 16 век кога и кај нас за Исус се велело Кристе, исто како што и ден денес е кај Хрвативе или Латиниве на пример кои изговарат Krista Boga , Christo, Christ кај Англичаните на пр. за да отпосле се заменува со терминот Христ .па аналогно на тоа и терминот Крестијани се заменува со терминот Христијани .

Самата промена на буквата К во Х е една голема историска мистерија .
“Бидејќи ракописната форма на гафемата “Х’’ во кириличните старословенски текстови , кога се испишува IC XC , многу личи на одбележаната глаголска буква , сметаме дека таа глаголска форма на „К“ се запазила и во кириличните текстови, така што како што се запазила „И десетично “,од глаголицата , кое се изедначува со латинската буква „I’’.
Значи кога среќаваме испис на IC XC лигатури на двете двојки,кое вообичаено се чита и восприема како Исус Христос, вусшност штеба да се прочита како Јасо/Јесу Кресто.
Стигмата (дигамата) употребена во грчки манир , се разбира не се чита , т.е. не се изговара. Со овој пример сакаме да покажеме дека е извршена една манипулација,така што во црковните старословенски книги наложено е грчкото читање на IC XC , со што словенските “ КРСТИЈАНИ’’, преку ноќ биле претворени во „ ХРИСТИЈАНИ’’.
Домородниот словенски Кресто или Крсто се преобратил и почнал да се јавува како туѓинец- Христос...’’ 7
 Сево ова изложено е во насока која објаснува дека за разлика од досегашниве непостоечки историски збиднувања кои се прибележени само како теорија за Словени и нивните наводни доселувања ние 
Македонците , сме Словени .
Значи наравоучението со кое пак б
и настапил би било 
бидејќи по вера сме во Словото, а по религија во Христа , ние Македонците сме :
-Словени по вера
-Христијани по религија Извор:


1, 2, 3, - Васил Чулев,“Создавање на Словенската Бајка ’’(Од Монахот Фома до Јужните Словени ), Скопје , Македонија , 2014 год.4-

Извор :
1-Спасе Шуплиновски –Симболи “Заблуди и вистина за знамето (2) , колумна во дневен весник “Дневник ’’,број 1321, сабота, 18 март 2006
2- Киро Глигоров, “Ние сме Словени’’, интерјву 1992 год 
3-Промената ЧЛВК-СЛВК е согледана во пишувањата на нет дискусантите на социјалните мрежи, од авторот Sanda Vukelic, “Slavic Etymology, Goddesses and Gods “, колунма објавена на 06.03.2016 год. 
4- Нов Завет ,“Првото Послание на Светиот Апостол Павле до Солунјаните’’, 1 :6 .
5- F.C. Burkitt, “The Gospel History & its Transmission ,3rd ed. Ch. 9 "Marcion: Christianity without History" , (London, 1911), page..355-356
6- Костантинов Крст ,велат објаснувањата составен од грчите букви X, P или Чи, Ро 
7- Милош Линдро , “Ѓерданот на Хермиона ’’, Скопје 2015, стр:151,152,


Интернет линк 

1- http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=1321...

2- https://www.youtube.com/watch?v=9opi-M9E37A

4- http://fishcalledsanda.blogspot.mk/.../slavic-etymology...
5- овој линк ќе пишам на кирилица ,затоа што на фб е забранет 
хттп://техтуалсритисм.сциенцеонтхевеб.нет/АА/Брукит-Марицон.хтмл
6- https://www.google.com/#q=konstantinov+krst
7- http://homermakedon.blogspot.mk/.../okolu-promenata-h-k.html

Индекс :

Кој е F.C. Burkitt ?
Писател од 19 век , 3 септембри 1864-1935 , бил Теолог и Учител на Кембриџ .Започнале да издават медала наречена Burkitt Medal според неговото име *
Историчарот е Буркит F.C. Burkitt, кој ќе се повика на пишувањата на Марчион или Marcion ...
Кој е Marcion ?Маричон бил роден околу 100-тата год. Во Понт ( северниот дел на денешна Турција , на Црно море) и животот го живеел до 60-тите год на вториот век од н.е.Татко му бил Христијанин, ја имал титулата Епископ на тамошната Црква ...
линк :
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crawford_Burkitt