Search This Blog

Thursday, June 28, 2018

Nема да имам причина да бидам комунист

 Јас сум со комунистите, но не сум комунист по убедување. Кога ќе се оствари слободата на Македонците, јас повеќе нема да имам причина да бидам комунист."

"Токму поради тие ваши „повисоки интереси“(непризнавање на постоење македонски народ, право на држава и распарчување на Македонија), стотици илјади српски мајки се завиени во црно, токму поради Македонија. А исто така, и многукратно повеќе македонски, бугарски и грчки мајки – и сѐ тоа без никаква полза за народите на Балканот. Јас гледам дека заради вашите „повисоки интереси“, вие ќе создадете и нови гробници.Затоа и јас и сите кои мислат како мене мораме да ја говориме вистината за Македонија и да се потрудиме да ја разбудиме свеста кај сите балкански народи – тие да ги спречат идните гробници поради Македонија."
"A народот се чувствува како Македонци
Хрватскиoт oпштественик Хрвоје Магазиновиќ тој период разговарал со некој Македонец и го прашал – зошто се определил за комунистите? Македонецот кој e именуван само како Јовановски, одговорил:
– Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја држава… Народот се чувствува како Македонци. Јас сум сега Јовановиќ, ама моите родители беа Јовановски. Јас сум со комунистите, но не сум комунист по убедување. Кога ќе се оствари слободата на Македонците, јас повеќе нема да имам причина да бидам комунист."


_____________Македонскиот национализам е културно-општествено и политичко движење за утврдување и зачувување на националните одлики, особености и вредности на македонската нација. Или пак, како што вели Крсте Мисирков во 1903 – „ние туѓо не сакаме, а своето си го браниме“.
Зачетокот на македонските национални идеали, како впрочем, и кај другите народи, е некаде во 19. век.
Српскиот историчар и политичар Стојан Новаковиќ е еден од странците кои пишувале за, но и против македонскиот национализам, а не е меѓу првите. Во 1888 година во писмо до српскиот министер за просвета, тој говори за тоа – како преку „мудро, тактичко негување на македонскиот ’дијалект‘ и македонските посебности“, може да го искористи веќе постоечкиот „македонизам“ во корист на големо-српските интереси.
Од историска гледна точка, самото изложување на тој план за „мудро“, постепено „србизирање“ на Македонците, сведочи за веќе развиена свест кај Македонците за својата јазична, етно-културна и национална посебност.
Неговиот внук Коста Новаковиќ во 1920-те имал сосем поинакви погледи, бидејќи се соочил со „македонизмот“ во својот најрадикален облик. Во тнр. „Вардарска бановина“, односно во Вардарскиот дел на Македонија под српска окупација, „методот на дејствување на Македонците е подрастичен од другите сепаратистички пројави во Кралството, како што пишува и весникот „Хрватски лист“, меѓу другите, од тоа време.
Национално воскреснување
Сѐ тоа е „реакција на акцијата да се запре националното воскресение на Македонија и македонскиот народ“ (конкретно, од страна на српските окупаторски власти), се истакнува во написот.
„Македонското прашање може да биде разрешено само преку задоволување на националното право на Македонците – кога и ќе исчезне политичкиот ‘Гордиев јазол’ во Македонија… Што сакаат Македонците? – Тие тврдат дека се одделен народ со сите етнолошки особености, и тоа постојано го истакнуваат во својот печат што излегува во туѓина, како и своите политички и национални стремежи, кои сите ние треба да ги прифатиме како оправдани“, се вели натаму во статијата.
Коста Новаковиќ е српски новинар, професор и политичар, познат како „едно од најкрупните имиња на српската левица во 20. век”. Бил член на Српската социјалдемократска партија и еден од основачите на Социјалистичко-работничката партија (подоцна – Комунистичка партија на Југославија -КПЈ).
По Првата светска војна, на парламентарните избори во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците во 1920 година, Новаковиќ е избран за народен пратеник во Собранието од изборната единица Скопје. Но, три години потоа тој бил уапсен, а КПЈ забранета.
Народот се чувствува како Македонци
Хрватскиoт oпштественик Хрвоје Магазиновиќ тој период разговарал со некој Македонец и го прашал – зошто се определил за комунистите? Македонецот кој e именуван само како Јовановски, одговорил:
– Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја држава… Народот се чувствува како Македонци. Јас сум сега Јовановиќ, ама моите родители беа Јовановски. Јас сум со комунистите, но не сум комунист по убедување. Кога ќе се оствари слободата на Македонците, јас повеќе нема да имам причина да бидам комунист.
Најпознат труд на Коста Новаковиќ, е „Македонија на Македонците – земјата на земјоделците!“ од 1924 година, во која тој ја осудува дискриминаторската и угнетувачка политика на српските окупатори и недвосмислено го брани правото на национално самоопределување на Македонците и другите народи во Македонија. За тој напис, Новаковиќ бил осуден на шест месеци казна затвор.
Во жалбата врз основа на таа пресуда, тој меѓу другото изјавува:
– …Пред Вас е мојата брошура во која јас ја изнесов самата вистина за Македонија… Знам дека Вие ќе ми кажете – тоа што сум го напишал и рекол на претресот, за Македонија и животот на населението во Македонија, оти тие нешта се страшни и тешки и дека за нив не смее да се говори – па дури и ако се вистинити – оти им штетат на повисоките интереси… Токму поради тие ваши „повисоки интереси“, стотици илјади српски мајки се завиени во црно, токму поради Македонија. А исто така, и многукратно повеќе македонски, бугарски и грчки мајки – и сѐ тоа без никаква полза за народите на Балканот. Јас гледам дека заради вашите „повисоки интереси“, вие ќе создадете и нови гробници. Затоа и јас и сите кои мислат како мене мораме да ја говориме вистината за Македонија и да се потрудиме да ја разбудиме свеста кај сите балкански народи – тие да ги спречат идните гробници поради Македонија. Да ги спречат оние кои ги подготвуваат тие гробници, да се здружат во братски сојуз. Ете зошто мојата вистина е опасност за Вашата правда.
Осуден и од КПЈ и од монархијата
Жалбата му била одбиена, и тој ја одлежал казната. По две години, во 1926. повторно е уапсен и осуден на пет години затвор, поради комунистичка пропаганда, но наредната 1927 година КПЈ го организирала неговото бегство. И, така пребегнал во Советскиот Сојуз, каде што е претставник на Балканскиот секретаријат во Извршниот комитет на Интернационалата.
По 1930-та, поради неговите убедувања и темперамент, прво неговата матична КПЈ го исклучува од своите редови, а потоа и водечки сталинисти од Коминтерната го обвинуваат Новаковиќ за фракционерство. Тоа за него во Москва ќе значи помалку платена работа и огромна сиромаштија. И конечно, во 1938., е уапсен како некој што со своите фракционерски борби ѝ нанел штета на партијата. Осуден е на смрт и погубен на 19 април, наредната 1939 година. Посмртно е рехабилитиран неколку децении подоцна.
Во годините кога српските монархисти сакале „со оган и меч“ да го задушат македонскиот национален дух и македонското име, Коста Новаковиќ застанал во негова одбрана, и се жртвувал за тоа.
Малку позната, но доста значајна личност, која заслужува поподробно историографско проучување и повидно место во македонската национална историја.
 https://denesen.mk/kosta-novakovikj-srbin-iskluchen-od-kpj-i-osuden-na-smrt-poradi-makedonija-i-makedoncite/

Цицерон

"- Една нација може да ги преживее своите будали, па дури и амбициозните. Но не може да го преживее предавството однатре. Непријателите на портите се помалку застрашувачки бидејќи се познати и отворено го носат знамето. Но предавникот се движи и итро шепоти низ уличките, а се и слуша во салите на самата влада. Самиот предавник не личи на предавник; тој зборува слично како неговите жртви, ги носи нивните лица и нивните аргументи и лежи длабоко во срцата на сите луѓе. Тој ја уништува душата на нацијата, работи тајно и непознато во ноќта за да ги поткопа столбовите на градот. Го инфицира телото на политиката за повеќе да не може да постои. Од убиецот човек помалку се плаши...

Tuesday, June 26, 2018

Последици од теоријата за доселување на СловенитеВидувањата на аналитичарот Александар Станковски гостин во емисијата „Отворено студио„ на ТВ Нова со новинарот Слободан Томиќ, околу Словените и  учењето за нивното доселување од североисточниот Зад Карпатски венец кон југ исто така ги согледувам дека се со обратен правец од југ па наоколу.

 Последиците од таа кај нас сеуште официјална наука за некакво доселување што е прифатено како аксиома во умовите на оние што истото го проповедат , се следниве :

- Откако се застанало на тезата дека Словените се дојденци , поради геостратегиските позиции на Царска Русија,дека тргнати се од зад Карпатите ,па на Германија па на остатокот од Западот ,се случуваат следните нешта .Словените се третираат како туѓ елемент кој е дојден на територија која не била нивна ,па таа територија започнува да бидува предмет на повторно присвојување .Овој пат освојувањето на терироријата на Словените како цел се одредува не Царска Русија ,која со таа теза се наметнува како мајка заштитника на сите Словени , туку од страната на империјалистичките сили на западниот Капитал и неговата воена геостратегија за ширење ..
Така за последица согледуваме намалување на територииите на лужичките Срби се до нивно речиси исчезнување,каде вече создадените германски кнежевста се шират ,па воспоствавувањето на Австрија врз она што се викало Картагина ,Истра со сегашните именувања на Бенешка Словенија па Јулијска во Италија,па создавањето на Грција и Албанија на Балкан.Последиците повеќе од видливи .Принципот е тој
Откако се заврши со Индијанците од Америките , територијата им беше населена со доселеници од сиот Свет.
Најпрвин била прогласена за слободна територија за да потоа биде присвоена од дојденците.
Така било и со територијата на Абориџините .
Односот на освојувачите спрема освоените е типичен Господар -роб однос при штонаучната мисла во теоријата се става во улога напромотор на некакви дотогаш непостоечки вредност односно обезвреднувања на домородното население.Дали на пример знаевте дека речиси вчера , Абориџините одноисно вистинските домаќини на Австралија успеале , внимавајте успеале да се изворат за сопственото право да се наречат - ЛУЃЕ .
Зошто ?
Затоа што биле третирани нешто како суштество што било повиско од животните а пониско од човек .
И со териториите на цела Африка е ист таков и пристапот и односот .

Отука и не изненадуваат дефинициите за терминот Словен на кој што освен значењата на народ,хронолошки со тек на времее ги има и сите можни постоечки најниски вредносни и му се додааваат се понови и пониски значења со кои можело да се опише некој човек како на пример ; “развратници ,дивјаци, неуредни излитени ,невнимателни ,несовесни ,гадни ,валкани, развратници , неморални курваришта’’ ...1
____________________
Извор :

1- https://www.etymonline.com/word/sloven

Ете сега и ние сме територија .
Територија на Северна односно Територија Северно од Македонија , која веројатноста да одмине судбината на сите досега е рамна на нула.
Затоа и наидова реализација на создавањето на привремена федерализација од две федерални едники кои ќе се припојат кон Исток и кон Запад .

Буквица писмо


 Браво...оваа азбука се викала Буквица...еве што пишал Мавро Орбини во неговата книга Кралството на Словените: “Првото словенско писмо се викало буквица и уште одамна е пронајдено од Св.Јероним.Сега Кирил воведува и друго писмо спред него наречено кирилица ’’, 1


Prvo slovensko pismo, zvano bukvica, već davno je bio pronašao sv. Jeronim. Sada Ćiril uvodi i drugo pismo, po njemu nazvano ćirilica . - (Mavro Orbini, Kraljevstvo Slovena 1601 godina, str 6)
_____________________
Извор :
1- Марво Орбини ,Кралството на Словените ,1601 год, стр...6 
Напишано од 
линк :
https://www.facebook.com/adam.volynets/posts/10213775444513894

Thursday, June 21, 2018

Околу фразата за многу години

За многу години по нивно се вели : εἰς πολλὰ ἔτη Зошто ? пристапот е дека кај нив се добива алгоритам или нов збор од веќе постоечкиот во нашиот јазик. Зборовите многу и полно имаат исто значење. Кога од полно ќе се одземе буквата Н се добива Полно Пол(-н)о *Поло *Пола запишано со ортографијата πολλὰ За вториот збор година , кај нас во употреба е и зборот лета За многаја лета За многу години Кога од зборот Лето ќе се одземе буквата -л се добива Лета (-Л)ета *Ета и испишуваат со ортографијата ἔτη Нивното "поли ети "
е од јазикот кој денес има во употреба два вида на изразување
За многу години
за многаја лета
и во контес на тоа благословите за бериќет со употребата на 
полно ...
Со полно да е 
С полај ..... Според внимавајте,според правилата на лингвистиката кон кои  се придржуват и лингвисите и јас  се вели вака.
“Правило е дека се приметува постоење на кратење на букви кај зборовите.
Најприметно е кратењето на постоење на буквата - с ...’’

При што никој од лингвистичарите незнае да објасни зошто е тоа така.

Во примеров со зборовите за кои се дискутира ,посочувам кратење на букви.
Во едниот збор се крати буквата - н 
во вториот буквата - л 
Тоа се аргументите со кои настапувам.
Во анализирањето на терминот Слово стигнавме до сонание дека буквата - в се заменува со буквата -г па од Слово се стигнало до алгоритмот Логос Ако примерот за оваа в-г промена се примени во зборот Лето би било интересно да стигнеме да согледаме варијацијата за тој збор . Лето л->г *Гето т->д *Гедо Годо Год Значи од зборот лето се добива лингвистигчи сосем исправно зборот год, при што она што ние го имаме усвоено како збор и гласи година е кованица која е составена од именката + наставка Год+ина Година

Macedonia lost its position – Alfa TV releases exclusive negotiations documents


The UN documents show that they have not been negotiated at all because the world organization had determined that they cannot be subject to negotiations.
Документите на ООН прикажуваат дека за нив (идентитетот и јазикот ) воопшто не се преговара бидејќи Светската Организација утврдила дека не можат да бидат предмет на преговори..


Macedonia is the only country in the world that has accepted a foreign country to change its Constitution, and thus the full identity of the nation, citizens and culture. Alfa TV has exclusively found out unpublished documents from the name negotiations. They reveal whether the prime minister and the government speak the truth when they speak of huge success in preserving the Macedonian identity, naming of the nation and language.
What were the positions of Macedonia and Greece regarding the language and the nation, for which Zaev now claims that a great victory has been won.
The UN documents show that they have not been negotiated at all because the world organization had determined that they cannot be subject to negotiations.
UN Security Council document dating from 13 August 2001
The same is confirmed in a this year’s document. Communication between authorized persons of the world organization and the Greek negotiating team.

The Security Council gives a confirmation of the Macedonian identity and it is clear that it is now being manipulated with a huge historic victory and protection of our identity, which no one could have taken from us if the Macedonian side was at least somewhat reasonable.

The 2008 negotiating materials show the absurd situation in which Macedonia lost a battle already won. They clearly state that the name of the nation is Macedonian, and the language is Macedonian. This is very important, because the language and the adjective as well as the nationality are not subject to negotiations. According to the UN remark, they should not be part of a formal agreement at all.
Since then, according to the UN, Greece has no room to oppose the use of “Macedonian” for so-called identity issues on a non-exclusive basis, something that the Prime Minister now shows us as a great victory, although he practically agreed to break the UN’s position by accepting the double formulation of Macedonian and citizen of the Republic of North Macedonia.
The documents show that Macedonia has accepted all the requests of Greece, and didn’t hold any of its positions built since 1991. In this context, the erga omnes principle is one of the biggest absurdities in the whole package.
Not only did Macedonia accept the classical definition of erga omnes used in international communication, but also agreed to extended use, which has not been noticed in the history of international law so far.


http://english.republika.mk/macedonia-lost-its-position-alfa-tv-releases-exclusive-negotiations-documents-photo-video/

Sunday, June 3, 2018

Dead sea Scrolls

Lингвистиката како и историјата се помошни науки кои ќе придонесат во осознавањето на тематиките .

А како е со генетиката ?
Роко , 
нели имаше еден текст од тебе кој говореше за генетското потекло на Аппостолот Лука,па се лоцира сегашниов ни Балкан како место од каде тој потекнува .

Тој според изворите исто информира за Словото.

И тука имаме непознати нели

Евреите немаат Слово , немаат логос .
И она со нивниот јазик е некаков збир од нелогичности во толкувањата. Им бил загубен ,па некој пред сто години го реконструира, за да така обновен се прогласи за официјален во Израел.
Писмото што го користат е некоја форма на арменско кое било во употреба во Азија , додека тие биле под ропство во Вавилон.
Ова може и да значи дека сега го користат писмото на своите господари од кои биле поробувани .
Кумранските списи , за кои се вели дека се испишани со такво писмо не пишуват ништо за Новиот Завет 

Languages
Most of the scrolls were written in Hebrew, about 130 in Aramaic, and 27 in Greek (Penner, 174).
https://brianwdavidson.com/tag/logos/page/2/
http://homermakedon.blogspot.com/.../genetic...