Search This Blog

Monday, August 22, 2016

Битола најнастраданиот град во I Светска војна

Битола најнастраданиот град во I Светска војна
Сподели на Facebook 
1917 год. март-октомври , Битола особено ќе ги почувствува бугарските разулавени “ослободители“ со своите (и германските) тони и тони гранати од сите можни калибри, претварајќи ја во вистински пустош.
Бугарите по повлекувањето од Битола ги заземаат севсерозападните падини на Баба планина како и на падините на Црн Врв.Овие позиции цврсто ги утврдуваат подготвувајќи се за долготрајна позициона војна. И токму од овие позиции ќе ја бомбардираат Битола постојано и постојано, правејќи ја најтешко опустошен и разрушен град во I св.војна.


Битола на првата огнена линија помеѓу двете алијанси во I Светска војна
Така:

• 04 март 1917 год., Битола е бомбардирана со преку 2000 гранати со бојни отрови. Покрај другите загинати и осакатени Битолчани забележани се 50-тина од нив кои умираат во страшни маки од дејството на бојните отрови.


Војниците имаа барем некаква заштита од бојните отрови, но Битолчани никаква
• 19 март 1917 год., Битола е бомбардирана со преку 60 гранати повеќето пак со бојни отрови. Пак има загинати и осакатени Битолчани.

• 20 март 1917 год., Битола е бомбардирана со преку 350 гранати пак повеќето со бојни отрови. Загинуваат 47-мина Битолчани, ранети 20-тина а забелеѓани се и 76 разурнати згради.

• 26 и 27 март 1917 год., Битола е бомбардирана со 93 гранати овојпат повечето со разурнувачко дејство зашто од истото се тешко оштетени преку 260 згради на Битола.

• 06-10 мај 1917 год., врз Битола во овие четири дена паѓаат 183 гранати од кои загинуваат 9 Битолчани има поголем број ранети а оштетени се 15 згради. Смалениот број на жртви укажува дека заради постојаните бомбардирања веќе граѓаните се привикнуваат и изгледа организираат повнимателно.

• 12-14 мај 1917 год., Битола е бомбардирана со 226 гранати, загинуваат 8 лица а оштетени се 40 згради.

• 18-19 мај 1917 год., врз Битола паѓаат 30 гранати од кои загинуваат 9 лица, а 8 згради се разурнати.

• 07-09 јули 1917 год., врз Битола паѓаат 146 гранати гранати од кои загинуваат 4 лица, а 9 куќи се разурнати.

• 04 август 1917 год., е ден на најжестокото бомбардирање на Битола врз која паѓаат преку 2000 гранати, градот е запален, има страотен број од мртви, осакатени и ранети лица кои заради хаосот кој не може со денови да се среди никогаш и не се утврдува особено зашто и наредните денови продолжуваат жестоиките бомбардаирања.

• 08 август 1917 год., Битола веќе авет од град е цел на повторен бугарско-германски артилериски жесток оган. Врз градот паѓаат 1764 гранати од кои загинуваат 18 лица, ранети се 15 а повторно горат повеќе од 620 куќи, главно во центарот на градот.

• 21 и 22 август 1917 год., врз Битола паѓаат 665 гранати, загинуваат 3 а ранети се 5 лица, разурнати се 44 згради.Судирите над самиот град подоцна допринесоа до целосен пустош на Битола
• 04 октомври 1917 год. , Битола се бомбардира повторно со непознат број гранати но кој е собран со бомбардаирањата од о7 и 08 октомври и севкупно изнесува 1057 гранати. И повторно се збирни и жртвите од трите бомбардаирања – 7 лица и 37 згради разурнати.

• 07 и 08 октомври 1917 год., Битола овие два дена е цел на последните забележани жестоки бомбардирања од бугарско-германските артилериски позиции со вкупен број од претходното на 04 октомври (1057 гранати, 7 лица загинати и 37 разурнати згради).

Со сите овие бомбардирања на Битола од страна на Бугарите и нивните сојузници Германците како и дејствијата од спротивната страна, Битола ќе е најопустошениот град во I Св. војна.


(Извори – ДА, СИП, ПО (1917) ф. 1, телеграми од Битола преку Солун до Крф, Д-р Петар Стојанов “Македонија во времето.. “, стр. 314-315; “Дојран 1915-1918 (Воени операции)”, М-р Александар Стојчев, стр. 75-76)

Tuesday, August 9, 2016

Појава на српската црква и судири со македонската

Појава на српската црква и судири со македонската 
1185/6 година  Србите со Бугарите дигаат заеднички востанија, но и превземаат походи особено кон Македонија и епархиите управувани од единствената православна црква- Охридската патријаршија.

Македонски владетел кој во ова време ја брани македонската црква и народ е Добромир Стрез чие кнежество е со граници совпаднати со диецезата на Охридската патријаршија. Охридскиот патријарх и Добромир Стрез се во духовно-државно и национално единство.

Стрез не само што ги брани македонските епархии но успева и да ги поврати од Латините - Деволската и Костурската епархија, а од Бугарите - Призренската и Скопската.

215 година,  Стефан Немања подмолно глумејќи пријателство и мирољубивост во односите со Стрез, прави пеколен заговор убивајќи го како последна брана за српскиот продор во Македонија. 

1219 година  се основа Српската црква под името на Пеќката архиепископија која многу подоцна ќе си ја воздигнат во Патријаршија. Сите епархии пред тоа и се под вековна јурисдикција на Охридската патријаршија. 

Трагикомедијата по српската црква е што темелите и не и се православни но РИМОКАТОЛИЧКИ! (основачот Стефан Немања првично е РИМОКАТОЛИК и основите на прочуената црква од Грачаница-Пеќ се во РИМОКАТОЛИЧКИ СТИЛ и денес). 

Дури кога Немања формира кнежество, Србите преминуваат на ПРАВОСЛАВИЕ па морале автокефалност да бараат од постарата и надлежна Македонска црква-Охридската Патријаршија . 

Наместо тоа се обраќаат до Никејската заради што на Св. Сава му е речено автокефалност да бара од Охридскиот патријарх или ако веќе не сака од него да бара од друга соседна црква а не дури од Никеја. 

Но Србите го користат мажењето на никејската принцеза на својот двор, политиката надвладува, од Никеја неканонски Пеќ станува архиепископија. Заради ова српската црква е анатемисана од останатите православни цркви. Особено долга е анатемата од Цариградската патријаршија (денес токму од Цариград српската црква е со најголема поддршка во спорот со нас па добро е да се потсетат за анатемата!). 

1345 год. дури во оваа година Пеќ ќе добие ранг на Патријаршија и пак трагикомедијата по нивната денешна црковна пропаганда во Македонија е во тоа што го добива од Охридскиот патријарх. Само Патријарх може да прогласи Патријаршија а не Архиепископ како тие лажно успеале и до денес да наметнат да се изучува за Охридската црква. Што велат фактите за ова ?
1345 год. Велигден, Стефан Душан морал да доаѓа во Сер, Македонија за да биде крунисан од Охридскиот Патријарх кој ја имал улогата на Вселенски Патријарх и заради своето царско потекло. Душан овој миг го користи и да издејствува подигање на српската црква во ранг на Патријаршија

Чинослужат Охридскиот Патријарх Николај со синодот а присуствуваат Пеќкиот архиепископ Јоаникиј II и Трновскиот Симеон со синодите. Јоаникј II е прогласен за Патријарх на сите Срби, Душан за цар, жена му за царица а синот Урош за крал. 

Душан добро ја знае историската улога на Охридската Патријаршија како македонска црква и не се осудува да чепка по нејзините привилегии. Не случајно и при крунисувањето го става македонското име како прво што се гледа во Хрисовулот од 1348 год на манастирот Трескавец но и во записот кој се чува во Прага а титулиран како: 

“Благочестиваго и христољубиваго МАКЕДОНСКАГО ЦАРА Стефана, српскаго, бугарскаго, унгарскаго, далматинскаго, арбанскаго, угаровлхискаго и ниним многим пределом и земљам самодржца суштаго милостију Вишнаго Бога...“ 

Подоцна кралот Волкашин и Марко (1371-1394) водат борба против стремежите на Пеќката патријаршија да приграби од македонските епархии. Марко жестоко се судира со српскиот кнез Лазар Хребељановиќ кој пак не ја трпел независноста на Охридската патријаршија.
Кнез Лазар особено го лути чистината, канонската и апостолската темелност на македонската црква виза ви српската неканонска основа но и шизмата која сеуште била на сила. Заради последново Лазар го праќа Пеќкиот патријах во Цариград кај цариградскиот патријарх Филотеј да преговара за кревање на шизмата од српската црква што пак го засегало Охридскиот патријарх но не протестирал. 

Сепак српската црква до доаѓањето на Турците е без посебно влијание во Македонија а и се укинува од нив. Но тие не се осудуваат истото да го направат со најстарите цркви – Охридската и Цариградската патријаршија. По ова епархиите од српската и од бугарската црква повторно за долго потпаѓаат под Охридската патријаршија.


(Извори - Gelcer, H.: Underruchte ungenugend veroffentlichte Texte der Notitae Episcopatum. Munchen 1901; Gelcer, H.:Der Wiederaufgefundene Kodex de Rl. Klimens und andere auf den Patriachat Achrida bezugliche Urkundensemmlungen. Berichte uber die Varhandlungen des Koniglich sachsischen Geslaschaft der Wissenenschaft zu Leipzig. Phil. Hist. klasse, 55 B, II; Zinkeisen, J.W.: Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, III, Gotha 1854; Ricaut : Histoire de l`eglise gresque et l`eglise dermennien. Paris 1832; Hammer : Histoire de l`empure Ottoman, IV; С. Димевски : Историја на македонската православна црква, скопје 1989 год. и др.)

Saturday, August 6, 2016

Околу употребата на називот Грци во Душановото време.

Околу употребата на називот Грци во Душановото време.

Споредбено за Титилите на Цар Душан од кои се изведува она називот за Грци 

Титулите , оние на кои сум наишол дека ги има се :
"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "
“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator

Отука овие зборчиња :"Graecorum и gratia им послужило во објаснувањата дека се корени за зборот Грци ..
Но дали е тоа така ?
Да проследиме :
тезата е дека Graecorum , gratia како думи 
произлегуваат од коренот за зборчето gracia што значи благодарам.

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

Читајќи ги објаснувањата дека во латинскиот 

semper-always,ever 
augustus-a)consecrated,sacred,reverend,venerable,majestic,elevated
-b)Augustus-relating to the mount of August; 
но бидејќи она augustus е запишано со мала,а не со голема буква "a" тогаш значењето на овој назив треба да го согледаме во запишаното -a)
еt-cj.1.and; a) and so, and then;
b) and endeed,and in fact; c)and moreover,and besides;2.and also,also ( =etiam)
3.et..et as well ..as,both…and,not only…but also... 
rex,regis m -king,monarch ,prince ;adj.ruling,supreme;-a) pl.royal family ,princes; b)arbitrary ruler;despot,tyranin ;c)hight priest;d) leader,head,chief,master,lord,
e)mighty person.great man,patron,protector.
illustri~ilustrat|e -illustro 1;~ion exemplum n.- 3

Во превод на македонски 
semper -секогаш 
augustus-a)посветен,светол, почитуван,величествен,возвишен 
-b)Augustus-се однесува на месецот Август 
rex,regis m –крал,монарх,принц; adj.владеење,највисок,владетел,врховен,возвишен,краен 
a) мн.царско семејство,принцеви 
b) самоволен владател ;деспот,тиран; c)висок свештеник;
d) водач.глава,шеф,гоподар
e) света личност,велик човек,заштитник .
illustri~илустрација ,-"запис"

et-cj.1.и; a)и сега и тогаш;
b)и навистина,и во суштина ; c)и повеќе од тоа и освен тоа ;2.и исто така,исто ( =за, и навистина)
3.et..et исто така ...како заедно...како не само..туку исто така ..
И даги реинтерпретираме титулирањата на Душан

"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "наместо Грчкиот Цар ...како 

"Милостиваго и ва вијеки веков владатела изабранаго Цара царски запис "

Imperator Raxie et Graecorum
наместо грчки ...како 

Владател и Цар и повеќе од тоа благородниот (,благодарниот,милостивиот ..)...

dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperatorнаместо грчкиот ....
како 
Боговозљубениот Романски,Склавјански и Албански владетел ..

Наравоучение:
Денес би требало за Грци да бидат прогласени или во најмала рака на сите латини кои во својот јазик било кога ќе речат благодарам или gratia , да им се даде грчко државјанство ...


__________________
Извори:

3- S.A. Handford and Mary Herberg ”Latin-English, English -Latin dictionary”..стр.292,123,50
За македонскиот превод користена литература :
Црвенковски Душан “Dictionary English Macedonian Macedonian English =Речник англиско-македонски,македонско-англиски’’,Венеција,Штип, 2000 год