Search This Blog

Saturday, February 27, 2016

Makedonki od Egej -francuska slikaОва слика е сликана од Французи зарем не ?
-Да

Тие сликале и тие на својот француски јазик испишале
со голема буква Македонки , бидејќи тоа на нивниот јазик и со нивен правопис означува припадник на народ ...

Тоа што вие го толкувате е нешто за кое сакате да биде наметнато како ваше мислење врз останатите.
Јас немам ништо против вашето мислење .
Тоа ваше мислење ќе беше веродостојно дека е така во случајот да имавме присуство на мала буква,НО, факт е дека тоа го нема .Има нешто што се вика француски јазик и норми во пишувањето на француското писмо ...

 А зошто не пишува
две Бугарки ,ами две Македонки ?
А и четеме че е написано со голема буква Македонки , а не како вие испишувате во вaшето ви објаснение со мала буква.
Зотшто го правите тоа ?

Monday, February 22, 2016

KibelaКибела или Ма - големата мајка божица претставена како седи на престол со цилиндрична круна - полос на главата, држејќи дајре - тимпанон и придружувана од два лава. Римски период 1-2 век
Престолот отприлика е терк  за  претходник на ложата наменета за великодостојниците во нашите цркви 

Четири ГрацииСАМОИЛОВОТО ЦАРСТВО ИЛУСТРИРАНО КАКО СКЛАВИНИЈА НА ИЛУСТРАЦИЈА ОД КРАЈОТ НА 10-ти ВЕК ... 
Самоиловата држава била единствена јужнословенска држава во тој период. 
Remarques sur Ethnographie de la Macedoine Par J.Cvijič Paris 1907,Dom in svet, 1907


Saturday, February 20, 2016

Козелот или влакнестиот јарец во Светото Писмо, е Александар III МакедонскиКозелот или влакнестиот јарец во Светото Писмо, е Александар III Македонски

Ги подигнав очите, и ете: овен стоеше покрај реката. Имаше два рога: двата рога беа високи, но едниот повисок од другиот, а оној повисокиот израсте после. Гледав како овенот боде кон запад, кон север и кон југ. Ниедно животно не можеше да му устои, ништо не можеше да му избега. Правеше што сакаше, се засили. Додека набљудував, ете: јарец доаѓа од запад врз сета земја, не допирајќи ја почвата; јарецот имаше силен рог меѓу очите. Му се приближи на двороговиот овен, кого го бев видел дека стои покрај реката, и се затрча кон него со сета жестина на својата сила. Видов како му се приближи на овенот; бесно го удри овенот и му ги скрши двата рога, а овенот немаше сила за да даде отпор; јарецот го обори на земјата и почна да го гази; немаше никој да го спаси овенот.
- oд книга на пророк Данило, 8:3-7, Стар Завет
Во видението на големиот пророк, козелот или влакнестиот јарец, во зависност од различните преводи на Светото Писмо, е Александар III Македонски, како не допирајќи ја земјата го победува овенот - Дариј, царот на Персија. Понатаму, пророк Даниел пишува за четирите рога кои што ќе израстат од скршениот рог на јарецот, и ни открива случувања за последното време.
Ова не е единствена споредба на Александар со јарец. Во музејот во денешна Пела постои негова статуа од 4 век п.н.е. на која што е претставен како младиот Пан (митски бог со карактеристики на јарец). Исламскиот Куран ни го пренесува преданието за Зул-Карнијан, според некои толкувања исто така Александар Македонски, господарот на двата света, оној со двата рога. Таму, тој гради огромен ѕид за да постави бариера помеѓу народите на овој и оној свет - Гог и Магог.
Каран, син на Темен, основач на македонската династија на Аргеадите добил пророштво дека стадо кози, предводено од голем и рогат јарец, ќе му го покаже местото на неговата престолнина. Така и се случило. Престолнината била Ајга (Аегеа, Еге, ајга значи коза, белина). Во таа чест, македонските кралеви носеле руна и рогови од јарци, како симбол на силата, непокорноста и слободата.

Mитскиот Пан е претставен на монети како пред, така и по Александар, најголемиот крал што некогаш постоел. Антигон Гоната го става за покровител на македонскиот двор, и кова монети со ликот на Пан опкружен со седум ѕвезди - македонски штит - на аверс, а и со Пан како крева пехар со победа на аверс. Козата се појавува и на останати македонски монети.
Во египетските хиероглифи козата е симбол за душата. Во линеарното Б писмо исто така, постои посебен симбол за јарец. Повторно, нели случајно, овој симбол наликува на геоглифот за кој што пишувавме претходно, врховниот бог на Античките Македонци, ЅЕ - богот на Светлината и Сонцето.Глифот, односно конкретниот пиктограм во линеарното Б писмо изгледа вака


Пела многумина ја нарекуваат Бела. Знаеме дека била преместена. Била Зора во слободен превод е аурора, светла зора. Значи, Бела Зора.
Кутлеш е во денешна Грција, но истоимено место се наоѓа пак во Овче Поле. Кутлеш или куц леш ~ таткото на Александар, Филип II бил куц на едната нога, но не само тој, туку и Филип III куцал на едната нога...
********************************************************************************
КОЗЕЛОТ АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ

Слика на Александар Трети Македонски - документирано од австриска библиотека(на сликата се гледа уништувањето на лажните кралеви ).
Но, се гледа и знакот-амблемот на знамето кое го држи во рака нашиот Крал Александар Трети Македонски!
Многу важен фрагмент за нашиот Глиф од Свети Николе КОЗЕЛОТ,ЅЕ-оној што гледа СЀ!
Со ова се потврдува фактот дека Јарецот во Библијата -Пророк Данаил, е навистина Александар Трети
Македонски,Кралот на Македонското Царство!
Од сликава на знамето што го носи Александар Трети Македонски повеќе од доказ е слободното поврзување со Глифот-б-линеарно писмо - знак на ЈАРЕЦОТ обележан на ова мистично место во Свети Николе, Република Македонија ... Време е да ја откриеме Вистината!********************************************************************************

Дивите кози од Овче ПолеДивите кози од Овче Поле се истребени во 50те години на минатиот век, во истиот период кога во Белград е однесен целиот афион собиран со децении, многу книги и записи, артефакти, и се пошумени простори со најстари археолошки локалитети. Во едно од селата тогаш на чешма нацртале превртени “петокраки” - пентаграми кои што и ден денес автореферентно го затвараат каналот за чист проѕирен мир во котлината. Влијанието на азбестните цевки, тешките метали, подземните води, сите антени како и најсилната метеоролошка топка од бившата држава се само дополнителен капак врз амбисот.

Сатирот како митолошко суштество со себе ја носи целата енергија на ко-креација но и баланс на дуалноста. Како вибрација се појавува од дамнешни времиња, во митовите за Аркадија па до денешни денови. Пред нешто повеќе од 1000 години, тоа добро го знаел и Никола, таткото на Давид, Арон, Мојсеј и Самоил - богомил. Цел милениум пред него некој наводно ја запалил Библиотеката во Александрија за потоа да си игра со погребните остатоци на Александар, да напише MAKEDONIA KATANA MVNDI, да го прободе Скопје со копје, таман во папокот. На светот.

 

...дури и на јазикот на племето што се грчи (заб. Н.Р.) поимот Пан значи ‘’се’’ односно севкупност, поим кој е трансцедентален, холистички и очигледно свет. Како тогаш панот дегенерирал во шумски демон со тело на момче и нозе од коза. Овој пример најочигледно ни покажува дека асимилирајќи го ведското учење на Аријците/Словените, племето Грци потполно го паганизира и како такво го предава на Римјаните, а овие потоа го шират низ европа на најимбецилен можен начин, поради што имаме пагански култови, како оној на Алистер Кроули кај Англичаните, и исто така пагански одговор на овие ‘’вештичарења’’ од страна на црквата-ловот и палењето вештерки. Но, да ја погледнеме содржината на зборот ‘’пан’’ на македонски. Тој е најблизок со зборот ‘’полн’’ , или ‘’пун’’ на дијалект, или ‘’п’н’’ со темен вокал. Гледаме дека освен што е идентичен, зборот има и своја содржина што го поврзува со поимот ‘’исполнетост ’’ со дух, односно во категоријата дивинизираност. Од каде тогаш нозете на коза и роговите што се симбол на демоните. Одговорот ќе го најдете во книгата на Елизабет Хејч, каде што таа ни посочува дека Богочовекот секогаш се раѓа во астролошкиот знак на Јарец (Христос е роден во знак на Јарец.) Јарецот ја симболизира суперконцентрираната материјалност, односно човековата врзаност за земното/материјалното (нозете од коза) и неговата тенденција да се дивинизира (телото на момче), како и двете рогчиња што го симболизираат дуализмот да се надмине самата себе и да стане она што првобитно и била – светлина. Затоа поимот ‘’кристал’’, кој е  ‘’проѕирна материја’’ или ‘’стврдната светлина’’, всушност значи ‘’Крист-ал’’ односно Христ-Бог (богочовек), односно завршен процес на дивинизација, можност како што низ кристалот што се генерираат боите на спектарот, така и низ богочовекот да се генерира овој свет. Јарецот, пак што не се надминува себе ја симболизира во себе заробената материја (затворена автореференција) и како таков е симбол на паднатиот ангел.

Розата од Вода,
Едни Македонци

Пан е  водич на сатирите, момчињата први шумски поети,  соблазнителите на нимфите , полудивинизирани митски креации, покровител на стадата овци и кози, чувар на чуварите...бог на илузијата? Искривувањето на истата митска претстава е присутно во девијации со додавање на атрибути - заробување на материја од страна на разни секти и нус појави особено во последните векови на вториот милениум од нашата ера.

Во книгата на Даниел, од Еврејската Тора - Стар Завет/Свето Писмо (чиј што прв превод започнал под налог на Птоломеj пред околу 2,300 години - и е превод на демотско писмо, од петокнижие во четворокнижие - добропознатиот Септуагинт) пишува за малиот рог кој што израснал од четирите каде што се скршил големиот рог на влакнестиот јарец, се воздигнал до небото и бутнал на земја дел од ѕвездите небесни, ја одзел жртвата од секојдневното светилиште. Ужасот ќе траел уште две илјади и три стотини вечери и утра, тогаш Светилиштето ќе било очистено, пренесува Даниел преку АРхАнгел Гаврил, кој што му го донел видението.

Ноември 1977 - кај јужните соседи се открива Кралската Гробница во Вергина, Кутлеш. И покрај потврдата на самите археолози и експерти дека во никој случај не станува збор за Филип II ниту пак Александар IIIти ил IVти, а веројатно за Филип IIIти Архидеј и Евридика, ГРЧката пропаганда бесрамно продолжува да ја соблазнува светската јавност.
Oктомври 2011~Јануари 2012 - во Лувр, Франција почнува изложба за Александар III Македонски, каде што продолжува илузијата сервирана наместо култура

Истражувањата веќе потврдија дека навидум чудната и случајна форма видлива од небо, на територија Канда, Овче Поле е пиктограм за дива машка коза, јарец - според најстарото дешифрирано писмо од страна на светската научна јавност - линеарното Б писмо - 2000 години п.н.е. Во близина во село Орел, Овче Поле се наоѓа КУТЛЕШ - местото со обоената река, камените сфинги, античките светилишта и озлогласениот вир и понорница. Во Аркадија Алфеј понирала, Херакле ја поместува во петиот подвиг. Порано, еден од останатите подвизи - оној со лавот е запишан на Пајонските монети ко реверс. Каран води потекло од Херакле.

Информациите од милениумски етапи водат кон едно и исто, за кое што сепак повеќе ќе се извести во догледно време. Немање на рид повисок од 1000м надморска висина, судирањето на четирите ветра кај ридот Синај, Немањици - поради што имаме озонски темен филтер на небо и нема дожд а и чудни појави под земја, мистичноста на Орел и Кутлеш, чудата на Ѓуриште, светиот Богословец,  озлогласениот Ѕид, линијата Руг Баир - Кнежје - ЅЕ - Барутница - најголемата кривина на Брегалница, Бела Зора најголемиот Пајонски град, спираловидните записи во пештери, ни даваат за право да навлеземе подлабоко во истражувањата за Вистинската приказна за овој простор. Саргентиос - сребрена, света, бела река, Taен Рај, Ново Сонце на Слободата.Автор:Никола Ристевски

Свети Николе

Извор :
http://mn.mk/istorija/5231-Kozelot-ili-vlaknestiot-jarec-vo-Svetoto-Pismo-e-Aleksandar-III-Makedonski

http://www.mn.mk/istorija/5264-Divite-kozi-od-Ovce-Pole

****************************************************************************
"ДА БЕШЕ ТВОЈАТА СИЛА ДЕМОСТЕНЕ, ЕДНАКВА НА ТВОЈАТА МУДРА ЦЕЛ, НИКОГАШ ГРЦИТЕ НЕМАШЕ ДА БИДАТ УПРАВУВАНИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАРЕЦ!"
"If the DEMOSTENE Your strength is equal to YOUR wise PURPOSE, Greece will NEVER be managed by the Macedonian CAPRICORN!"
Kalaurani su ga sahranili pored hrama, a četrdeset i dve godine kasnije postavili su Atnjani kip Demostena, sa natpisom:

Εἴπερ ἴσην γνώμῃ ῥώμην, Δημόσθενες, εἶχες,

οὔποτ' ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν Ἄρης Μακεδών.

Da si, Demostene, imao snagu jednaku pameti,

ne bi Helenima zavladao ratoborni Makedonac.

http://sh.wikipedia.org/wiki/Demosten
*************************************************************************************
Статуа на Демостен - натпис
The top coin represents Alexander III of Macedonia (later known as the Great) with the "horns of Amon", later attributed to Zeus, and Jupiter.

На горната монета е претставен Александар III Македонски (подоцна познат и како Голем Александар) со "роговите на Амон", подоцна припишувани и на Зевс и Јупитер.http://documents-mk.blogspot.com/2011/01/blog-post_30.html
Натпис на статуата од бронза подигната во Атина во спомен на најпознатиот грчки оратор Демостен:

The inscription on the bronze statue erected in Athens to remember the famous Greek orator Demosthenes:

IF THY STRENGTH HAD ONLY BEEN EQUAL TO THY PURPOSES, DEMOSTHENES, NEVER WOULD THE GREEKS HAVE BEEN RULED BY A MACEDONIAN ARES.

Да беше твојата сила Демостене еднаква на твојата мудра цел, никогаш Грците не ќе беа управувани од МАКЕДОНСКИОТ Јарец.

Оваа статуа, дело на Полиектус, била подигната во 280-279 г.п.е., по предлог на Демокарес, внук на Демостен. Добро познатата мермерна статуа на Демостен во Ватикан (прикажана тука) се смета дека е копија на оригиналната.

This statue, the work of Polyeuctus, was erected in 280-279 B.C., on motion of Demochares, a nephew of Demosthenes. The well-known marble statue of Demosthenes in the Vatican (shown here) is thought to be a copy of it.

Подготвил Sveti Pavle

*************************************************************
АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ - КРАЛ НА МАКЕДОНСКОТО ЦАРСТВО**************************************************************
Свети Николе свето место

Свети Николе
ва послужило како инспирација на архитектот Николај Карташев, по мајка Овчеполец а по татко Русин, во седумдесетите години на минатиот век да го креира првиот урбанистички план на градот, според кој урбанистички план  старото црквено маало требало да си остане исто.
Тој ги  проектирал Домот на Културата и споменикот од столбови на поранешниот мермерен плоштад, како спомен на старите цркви.
За жал таквиот урбанистички план на градот предложен од архитектот Николај Карташев не одговарало на тогашните власти.
Под денешната црква Свети Никола се наоѓа старата црква.

 

Летово почна реновирањето на истата, а со одлука на владиката Иларион беше преосветена со престол на светецот Прохор Пчињски кој е роден во Овче Поле.
На 01.11.2011, денот кога се празнува овој светец, беше одново отворена за јавноста.
При копањето за спречување на појава на влага во старата црква, на северната страна се појавиле ѕидови со сводови од уште постар објект, како и неколку гроба. Пронајдените артефакти се предадени во локалниот музеј. Од таму не известија дека сеуште работат на проверка на истите и неможат да ни дадат поопширна информација. Свештениците и дел од црковниот одбор пренесоа дека имало нараквица (белегзија) во гроб од дете, копче во гроб од возрасен, кое што потврдило дека станува збор за православен христијанин, монета од IV век, како и ѕидови и сводови кои што наликувале на ранохристијанска базилика. Местото каде што се појавиле овие остатоци сега е затрупано, се чека на подобри времиња за некој конечно да интервенира.
Црковни места во Свети Николе и крстови од камен поврзани според четирите страни на светот, отсликуваат КРСТ. Свети Илија на запад, Свети Стефан на исток, Свети Никола на север и Свети Спас на југ се локации каде што и пред денешните крстови и цркви, веројатно имало храмови. Линијата од исток кон запад поминува во близина на денешната полициска станица, каде што постоела црква, срушена за да биде заменета со џамија.
Повторно како случајно и линијата исток запад поминува таму.Во т.н. "американско маало" кај стариот ат пазар при копање за водовод, биле најдени остатоци од храм. Повторно на истата линија.
Што крие мајката земја, времето ќе покаже. А до тогаш, трпение. Спасение.

Автор:Никола Ристевски

Извор: 
http://www.mn.mk/istorija/5155-Sveti-Nikole-sveto-mesto

******************************************************************************

На Голак планина се крие ли тајната за гробот на Александар

Понеделник, 28 Ноември 2011 08:36


Во најголема тајност, далеку од очите на јавноста на Голак планина две недели работи тешка механизација обезбедувана од специјалните полициски сили. Дали се работи за камиони со злато од втората светска војна од таканаречената ПРИНЦЕУГЕН дивизија која се повлекуваше од Африка или пак за античка некропола? Според сознанијата кои ги има ОхридСкај сепак се работи за потрага по античката гробница на голем македонски крал, затоа што во период од 1941 до 1945 година гермасни-бугарските окупаторски сили на истата локација вршеле ископување за чија потреба се изгради И дел од тунелот. Ваквите сознанија кои биле запишани од СС дивизиите, кои биле запленети од страна на партизаните во 1945 година И биле сместени во архивот на СС во Белград биле само водилка кон почеток на ископувњето. Пред неколку години низ овој регион царуваа дивокопачите по потрага на големо благо, но последните шест години специјални тимови на дирекцијата за културно историско наследство со разна апаратура (скенери) работеше на овој терен.

Извор:
http://ohridsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1476%3A2011-11-28-07-50-30&catid=38%3A2011-04-02-23-33-42&Itemid=121
*****************************************************************************************
Големото Око Канда ЅЕ, мистерии во Овче Поле
Споделете ја веста291

Реонот во кој што се наоѓа геоглифот, мештаните го нарекуваат со име “канда”. Областа со истиот топоним е запишана и на официјалните топографски карти. Во непосредна близина сеуште едвај тече Кнежевска Река. Оддалеченоста од таму до античкиот град Била Зора, најголемиот Пајонски град, е проодна и ден денес.
Пајонците (Пеонци, Пæонци) се племе споменато уште во Илијадата на Хомер (Енеј, Астеропај, Мнесус, Афулус) како врвни стрелци кои што со криви лакови и двоколки кои се бореле на страната на Троја водени од Пирајхме. Во големата битка на Александар III Македонски кај Гавгамела, предводникот на лесната пајонска коњаница Аристон, брат на пајонскиот крал Теутао, во екот на битката брутално отсекува глава на персиски генерал и триумфално ја носи пред Александар, предизвикувајќи бура од восхит кај Македонската Фаланга (подоцна претставено на Пајонски монети). По смртта на Александар, половина век подоцна, мистериозно е преданието за богатството на пајонскиот крал Аудолеон, скриено по поместување на текот на реката Саргентиос (сребрена, бела река, сарг има значење и на саркофаг, аргеади, аргонаути, итн...) и покриено со враќање на реката во нејзиниот претходен тек. Во чест на овој крал, внук му Дропион испраќа статуа со глава на бизон (Aристотел пишува за огромното животно кое што живеело во Пајонија, налик на бизон, толку големо што на својот грб можело да носи седуммина) како подарок за Пророштвото од Делфи. Во античките историски извори и митови Пајонски бог на војната бил Кандаон, аналоген на соѕвездието Орион, најчесто претставено ко ловец со лак и стрела.
Во транскрипцијата на средниот текст од Каменот од Розета, поддржан од Руските лингвисти како вистински корен на глаголицата  едно од дванаесетте божества е КА (змеј), бог на здравјето и на Македонците од Горна Македонија.

На санскрит, еден од најстарите светски јазици за кои што авторите на книгата Розата од Вода напишаа дека води корен од тукашниот прастар јазик (и сме буквално во предност, затоа што знаењето ни е пред нос) канда значи крај, конечно а а’канда - бесконечно. Во индиската јога, канда е точката која што е астрален корен на човековото тело и главен канал за проток на енергијата. На латински, canda значи белина, а на турски - крв.
Во апокрифните текстови на богомилите, “пророштвото требало да се исполни, притоа лавот да пасе со јагнето, мечката да живее заедно со волот, а евангелието да се проповеда меѓу човекојадци и крвопијци. Ова треба да го знаат царевите за да можат да му се спротивстават навреме на бесрамниот змеј. Змејот ќе ги фати сите велможи на дрвен сплав на реката наречена Таен рај во Овче Поле.”
Кој ја создал сликата видлива од небо, кога и зошто, не можеме да потврдиме. Ко што не можеме да си ја објасниме синхронизираноста меѓу горенаведените топоними. Многумина македонски, не само странски научници и “eксперти” го негираат дешифрираното од Каменот од Розета - дека Декретот на фараонот запишан на средниот текст во оригинал е запишан на јазикот на древните Македонци со писмото (знаците) на живите господари во тој период - Македонската династија на Птоломеидите.

Но, потврдата на Руските лингвисти, најдените основни корени на глаголицата од векови подоцна се повеќе од доволни за многумина во Македонија, а и ширум светот. Меѓу ретките, а можеби и единствен јазик со буква Ѕ е нашиот. Грчкото Зе е преземено од нашето ЅЕ, што е повеќе од очигледно ~ Ѕе У Се = Оној кој што гледа низ проѕирот, ОНОЈ КОЈ ШТО ГЛЕДА СЕ.
Во блиска иднина, локалните истражувачи очекуваат бесплатна експертиза од врвни светски научници заинтересирани за феномените на Овчеполието. Претставата на соѕвездието Касиопеја е можен маркер за уште неколку прастари астрономски белези на земјава.


Никола РистевскиСвети Николе
http://www.mn.mk/istorija/5105-Golemoto-Oko-Kanda-DZE--misterii-vo-Ovce-Pole
*********************************************************************************************

Рокчињата на Александар


Аргиадите не биле припадници на грчко племе кои ја создале Аргиадската царска лоза, туку дека тие биле автохтони Македонци од Орестија (сегашна Костурска област). Тие се нарекувале Аргијади (Аргеади) што дословно значи главни козари. Тие со тоа се гордееле. Затоа и Александар Македонски во многу прилики е прикажуван со рогови. Во денешна Туркменија се сочувани гробишта од времето на Александар и таму можат да се видат три импозантни мермерни столбови на чии врвови се претставени глави на овни

Кога пред извесно време британски научници што ги истражувале причините за смртта на Александар Македонски побарале средба со мене за да ме прашат: „Од кои оригинални извори користев при пишувањето за смртта на Александар?“, им одговорив: од истите што се и на ваше располагање: Николас Хамонд, Николас Сандерс, Јуџин Борза, Питер Грин, Грифит, Бадијан и др.

Но има нешто што вашите, британски историчари го немаат, им реков, а тоа е што тие не се Македонци. Зашто само Македонец може да проникне и да ја открие душата на своите предци и да ги разбере нивните постапки и дела. Бидејќи забележав заинтересираност од нивна страна им го раскажав следниот пример: Вашите и светските научници со години го истражуваат местото на првата престолнина на Македонија, односно, главниот Козји Град. Еднаш го сместуваат во Водена (денешна Едеса), друг пат во Берија, Перија и на крај утврдиле дека првата престолнина на Македонија била во Еге, односно сегашна Вергина.

За македонскиот истражувач нема никакво двоумење дека главниот Козји Град се вика Аргида и тој се наоѓал во денешното гратче Аргос Орестикон (Рупишта). Додавката „Ар“ означува главен, а зборот „гида“ и ден-денес се употребува во Костурската област и значи коза. Македонскиот истражувач знае дека античките Македонци ја обожавале козата Амалтеа, која го доела Ѕевс - синот на богот Кронос, додека тој бил скриен во пештерата, а по нејзината смрт богот Хефест од нејзината кожа изработил непробиен штит наречен „е-гида“ и му го подарил на Ѕевс. Исто така е познато дека козата била маскота на Македонците.

Македонците, исто така, знаат дека Аргиадите не биле припадници на грчко племе кои ја создале Аргиадската царска лоза, туку дека тие биле автохтони Македонци од Орестија (сегашна Костурска област). Тие се нарекувале Аргијади (Аргеади) што дословно значи главни козари. Тие со тоа се гордееле. Затоа и Александар Македонски во многу прилики е прикажуван со рогови. Во денешна Туркменија се сочувани гробишта од времето на Александар и таму можат да се видат три импозантни мермерни столбови на чии врвови се претставени глави на овни. Има ли поубедлив пример за тоа кои биле Аргиадите и од каде е нивното потекло? Кај нашиот народ и до денешен ден може да се слушне поговорката: „Да му пцовиса козата на комшијата“, а не да му пцовиса кравата или свињата.

Откако гостите биле исклучително заинтересирани за моите искажувања, им посочив уште два примера кои за странските научници се чини дека се тешко сфатливи.

Прво ги прашав дали знаат што значи цветот, кој е нацртан на предметите што се пронајдени во гробниците во Кутлеш (Вергина)? За кое цвеќе станува збор и каква е неговата симболика? Им објаснив дека станува збор за лотосово цвеќе со 10 сини листови кое според македонските верувања претставува симбол на вечниот живот. Денес ова верување е многу присутно во индиските обичаи. Лотосовиот цвет Македонците го ставале, односно го исцртувале на погребните предмети како симбол на вечниот живот. Тоа може да се види дури и на 16-тозрачното македонско сонце.

Кога го свртев листот на грчката брошура „Вергина“, што ми беше при рака, ја здогледавме царската дијадема која пленува со својата убавина.

Ги прашав гостите дали знаат на кој цар му припаѓало ова ремек дело? Одговорот беше - на Филип Втори.

Се разбира дека одговорот не е точен. Според Никос Андроникос - истакнат грчки археолог, кој ги открил гробниците во Кутлеш (Вергина), дијадемата е составена од 309 до 312 дабови листови и 68 желади.

Не е тешко да се претпостави дека бројот на листовите ја покажува годината на раѓањето, а бројот на желадите покажува колку години имал починатиот цар. Ако се изврши трансформација на броевите и времето се пресмета според мерењата во античко време, се доаѓа точно до годината 468 од старата ера кога бил роден Архелај Први - основачот на Пела и годината 399 од старата ера кога царот бил убиен.Автор:Паскал Камбуровски
Извор:
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=121791057212&id=17&prilog=0&setIzdanie=21864
***************************************************************************************

http://www.facebook.com/SeRosettaStoneMiddleTextSUPREMEGOD
Линк на фејсбук за оваа прекрасна мистерија!
***************************************************************************************

ОД ГООГЛЕ-САТЕЛИТСКИ И ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ УСПЕШНО се ДОЛОВУВА СВЕТОТО МЕСТО НА НАШИТЕ ПРЕТЦИ НА ГРАДОТ ПЕЛА!БЕЛА ИЛИ БЕЛА ЗОРА ОЗНАЧЕНО ВО 6 ПОЗИЦИИ НА ДАЛЕЧИНСКО ПРИБЛИЖУВАЊЕ:

1.ПРВАТА ПОЗИЦИЈА Е ГРАДОТ СВЕТИ НИКОЛЕ СО СОСЕДНИТЕ СЕЛА И ОКОЛИНАТА ОД КАДЕ НЕ СЕ ГЛЕДА ГЛИФОТ,НО СЕ ГЛЕДА НЕГОВАТА ПОЗИЦИЈА КАКО ЦЕНТРАЛНА НА ОВА ПОДРАЧЈЕ КОЕ Е РАМНИЦА СО РИД И ШИРОКА ПРЕГЛЕДНОСТ НА СИТЕ ЧЕТИРИ СТРАНИ.


2.ВТОРАТА СЛИКА ПОЛЕКА СЕ ПРИБЛИЖУВА И ЈА ОБЈАСНУВА СЕВЕРНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ГЛИФОТ КОЈ СЕ НАОЃА БЛИЗУ ЕДНО ПОШУМЕНО МЕСТО ИАКО ВО РЕАЛНОСТА ТОА Е РИД ОД НЕ ПОВЕЌЕ НА 1000 МЕТРИ НАДМОРКА ВИСОЧИНА , А ПОД НЕГО Е СЕЛОТО ДОЛНО ЦРНИЛИШТЕ.

3.ТРЕТАТА ПОЗИЦИЈА Е ВЕЌЕ ЈАСНА СЛИКА НА ГЛИФОТ И ШТО Е НАЈИНТЕРЕСНО СЕ ГЛЕДА ОРЕОЛОТ,АУРАТА ОКОЛУ ЗНАКОТ,ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО Е ТОА ШТО ДО ДЕН ДЕНЕС НЕМА НИВИ ,ЖИТЕЛСТВО И ДРУГ ОБЈЕКТ,МЕСТОТО Е КРИСТАЛНО ЧИСТО.

4.ЧЕТВРТАТА СЕУШТЕ СЕВЕРНА ПОЗИЦИЈА УШТЕ ПОЈАСНО ГО ДАВА ГЛИФОТ НО, НАОПАКУ ОД НЕГОВАТА ВИСТИНСКА ПОЗИЦИЈА .

5.ПЕТАТА СЛИКА НА ГЛИФОТ Е МАКСИМАЛНО ЗГОЛЕМЕНА И КАКО ТАКВА Е СПРЕМНА ЗА РОТАЦИЈА ОД 180 СТЕПЕНИ ЗА ДА ГО ДАДЕ ГЛИФОТ И РАЗВРСКАТА КОН ТОЧНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗНАКОТ НА ЈАРЕЦОТ,АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ.6.ШЕСТАТА СЛИКА Е ВЕЌЕ ИЗРОТИРАНА ЗА 180 СТЕПЕНИ И ГО ДАВА ГЛИФОТ ВО НЕГОВАТА ТОЧНА ПОЗИЦИЈА СВРТЕН КОН ЈУГ.ТОА ЗНАЧИ АКО ТРГНЕМЕ ОД СВЕТИ НИКОЛЕ ЌЕ НАИДЕМЕ ТОЧНО КОН НЕГОВАТА ПОЗИЦИЈА ,ДОКОЛКУ МУ ПРИЈДЕМЕ ОД СЕЛОТО ДОЛНО ЦРНИЛИШТЕ ЌЕ ТРЕБА ДА ГО ЗАОБИКОЛИМЕ ЗА 180 СТЕПЕНИ.

ИСТОЧНО ОД ГЛИФОТ СЕ НАОЃА СЕЛОТО КНЕЖЈЕ И АНТИЧКОТО НАОЃАЛИШТЕ СО ВЛЕЗНАТА ПОРТА НА ВИЛА(БЕЛА) ЗОРА,ПИТОСИТЕ ВО ГЛАВНИОТ ГРАД НА ПАЈОНЦИТЕ,БЕЛА ЗОРА И.Т.Н....
Слика со целосен приказ на Глифот:*********************************************************************************

Ајде малку час по логичко размислување?

Ако на Демостен Грците му ставија натпис-плоча со овој ГОВОР***"ДА БЕШЕ ТВОЈАТА СИЛА ДЕМОСТЕНЕ, ЕДНАКВА НА ТВОЈАТА МУДРА ЦЕЛ, НИКОГАШ ГРЦИТЕ НЕМАШЕ ДА БИДАТ УПРАВУВАНИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАРЕЦ!"***
...дека тие биле управувани од МАКЕДОНСКИОТ ЈАРЕЦ,тогаш зошто во стих 21 ,глава 8 од Пророкот Данаил-Даниел како сакате , стои дека цитирам:21 Влакневиот јарец е царот на Грција; големиот рог меѓу неговите очи е првиот цар; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КОЈА ЛАЖГА ГОЛЕМА ДА ТИ Е ГРЦИЈА!!!
СО ЕДЕН КУРШУМ ТЕПА ДВА ЗАЈАКА!Е ТАКА НЕМОЖЕ!ПРВО: името Грција во Стариот Завет кога е пишуван НЕ ПОСТОЕЛО!!!Читајте го и текстот долеhttp://www.mn.mk/komentari/5268-Izmisluvanjeto-na-bajkata-za-Slovenite-Od-monahot-Foma-do-Juzna-Slavia
„ГРЧКИОТ ПРОЕКТ”


Во 1787 година, беше потпишан и забележaн таен договор меѓу Русија и Австро-Унгарија. Тој е познат како „Грчкиот Проект”, и не беше ништо помалку од нацрт шема за поделба на Турција меѓу двете сили .
*****************************
ВТОРО:Демостен е искаран дека направил Грците да бидат управувани од Македонскиот Јарец!!!!А кој е Македонскиот Јарец!!!!!


НИКОЈ ДРУГ ОСВЕН НАШИОТ СЛАВЕН КРАЛ АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ!

Грци доста го лажете светот!!!Македонија не е Грција!

**********************
Благодарам на писателот Александар Донски,  ФАЛСИФИКАТ НА ДЕЛ ОД БИБЛИЈАТА!!! http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=63119651&id=13&prilog=0&setIzdanie=22296
*********************************************************************************
ГОСПОДА,ДРАГИ ПРИЈАТЕЛИ НАПРАВЕТЕ СОРАБОТКА МЕЃУСЕБНА
И ПОМОГНЕТЕ И НА НАШАТА МАКЕДОНИЈА,
А ТАА ЌЕ НИ ГО ДАДЕ СВОЕТО БЛАГОДАРАМ.
________________________________________________________CAPRICORN MACEDONIAN - https://www.google.com/search?q=CAPRICORN+MACEDONIAN&hl=en&client=firefox-a&hs=s6I&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9_B3UIWCB-qo0AWi64G4BA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1600&bih=994
________________________________________________________________________________________

http://loza.mk/2012/11/kako-na-neboto-taka-i-na-zemjata-2012-i-obratno/
Се гледа од небо…

Никола Гонев

Космос, кос мост. Предност, пред нос. Сеедно е, сè едно е. И така натаму… Колку пати сме се сепнале кога ќе ја почувствуваме вибрацијата на нешто изустено токму од нашите усти, кога истото прозвучи ко нешто чудно, вонвременско и вонпросторно, а истовремено наше. Како од нашите грла да излегува звук кој што би го разбрал цел свет. Како некој друг да зборува од нашите усти, како некој да гледа сè.
Дали постои некој клуч, некој пат до шаблонот, нешто што би го потврдило она старинското “сакам кажам, незнам речам”? Римјаните не нарекоа “катанец” одамна, на стара плоча ~ MAKEДONIA KATANA MUNDI, најчесто преведено како централната оска од креаторот од земјата, клучалка, клуч. А, старите наоѓале зарѓавени катанци закопани во дворовите, како клетви од душманите…за да немаме мир. И пак ко случајно Рим е обратно од МИР.
На другата страна од светот, современици на белите племиња на овие простори, оставиле календар со “периферија” до наредната, 2012та година. Оставиле и пирамиди, написи на земја видливи од небо, цртежи по карпи. На југ кај “ѓупците” исто, дури имаат бог според чиј појас се поставени трите пирамиди на платото кај Гиза – констелацијата Орион со појасот од Трите Крала (Трите Мага, Тројцата Мудреци, Тројцата Наречници). Во Казахстан беше пронајден град на свастиката, во Тибет камени огледала кои што го прекршуваат просторот и времето, во Франција низи од камења долги километри поставени според определени ѕвезди, порамнувања, помрачувања. А кај нас, немир. Тајни кои што исто ко зборот, тлеат пркосејќи му на времето, чекаат да се оттргне мрачниот превез на лагата. Оти вистина е, од небо се гледа. Како на Небото, така и на Земјата, овојпат и обратно.
Областа во која што се наоѓа ова ридче со знак кој што може да се прочита само од небо, мештаните од дамнешни времиња ја нарекуваат Канда, до вак’вско место, и се наоѓа во атарот на селата Црнилиште, Кнежје и Свети Николе. Сеуште има трска на места кај што течела силно Кнежевска Река, која и ден денес е видлива. Локалниот археолог во неврзан разговор рече Канда храм значело. Во македонскиот јазик најблизок збор е кандило и да кандиса. Во близина е античката населба Била Зора, најголемиот Пајонски град. Во Овчеполието има близу 300 потврдени археолошки локалитети и над десетина датирани од најдалечните времиња познати на денешната научна фела.
КА во македонската транскрипција на демонското писмо е едно од дванаесетте божества, брат на ЅЕ, змеј – бог на здравјето и плодноста, на Македонците од Горна Македонија. Па Јонија = Горна Земја. Змејот во Овче Поле го спомнуваат богомилите во нивните апокрифни текстови, конкретно во Видението на пророк Исаија за последните дни, како бесрамниот змеј ќе се кренал од дрвен сплав од реката Таен Рај во Овче Поле. Кандаон им бил бог на војната. Кај јужниве соседи, Кандаон е синоним за Орион, во некои извори и за Херакле. Пеонците кои што живееле на овие простори имаат монети со еден од дванаесетте подвизи на Херакле, оној со немејскиот лав. Ги има ко стрелци со криви лакови, силни војници на страната на Троја во Илијадата. Биле со Александар до Индија ко негова лесна коњаница, генералот Аристон се покажал ко ѕвер во битката кај Гавгамела, брутално сечејќи глави. Аристотел и останати древни умови пишуваат за некој огромен бик, бизон во реонот на Пајонија. Дропион, еден од последните управувачи на ретко спомнуватото племе, испраќа подарок до Пророштвото од Делфи, во чест на дедо му Аудолеон (кој што мистериозно поместил тек на река за да го скрие богатството пред да умре, навидум чудно наведена како Саргентиос) – скулптура, глава од бизон. Била Зора, лоцирана на неколку километри од посветата за Врховната Мајка последен пат се спомнува во 2век п.н.е., 168г е запалена. 20 години подоцна, во 148г п.н.е. по втор пат откако веќе генералите се поделија на четири, пророштвото на Даниел за четирите рога од тој на јарецот се исполнува. Пред 2159 години Македонија и официјално е Римска провинција. Потребни се 2.160 земни години за пролетната точка да помине низ еден цел зодијачки знак и да влезе во друг. Тоа е еден голем месец. Дванаесет такви е една голема година. Точно онолку, колку и е потребно на Земјината оска да направи цел круг околу оската на еклиптиката (голем круг од небеската сфера чија што рамнина минува низ дванаесетте соѕвездија).
На санскрит, еден од најстарите светски јазици за кој што авторите на книгата Розата од Вода напишаа дека води корен од тукашниот прастар јазик (и сме буквално во предност, затоа што знаењето ни е пред нос) канда значи крај, конечно а а’канда – бесконечно. Во индиската јога, канда е точката која што е астрален корен на човековото тело и главен канал за проток на енергијата. На латински, canda значи белина, а на турски – крв.
Лоцираниот геоглиф од Небесниот Водач ЅЕ се наоѓа на линија Кокино – Алшар. Наликува и на соѕвездието Касиопеја. Стрелка, нешто покажува. Голем труд прочита дека е Големо Око, Небесен Водач, Пророк, Оној кој што гледа сè, и дека и се диви, восхитува на Првата, Врховна Мајка. Празник му е пред Илинден од крајот на јули до 2ри август. Во исто време кога се најдревните празници на градот Александрија. А овде, пак немир. Зошто го нарекоа демонско писмото, ко да се исплашија од вистината за оригиналниот запис од Живите Господари? Како што и ги поделија јазиците за да заборавиме. Како што и се упорни дека не постоиме. А во едно од околните села, на карпи се исцртани свастики, поставени токму онака ко што се двата знака за Небесната и Земната Мајка. Друго место носи име Кутлеш, има рид викан Синај. Тука е и Божјото Слово, Богословец и насила озлогласениот Ѕид, со додаден атрибут “ѓаволски”.
Кој ги направил овие чуда на земја не можеме да потврдиме со сигурност, но секако пронаоѓаме уште троа повеќе вакви на територијата на цела Македонија. И секако сеедно е, како на небото така и на земјата. Со глас го отклучивме катанецот, овој пат и обратно.

извор: Магазин КЛУЧ 10 ноември 2011
******************************************************************
ХРВАТСКИ ИСТРАЖУВАЧ ТВРДИ:
Гробот на Александар е во Свети Николе

Александар Македонски бил Македонец, а со Грците се разбирал преку преведувач ", вели во емисија на Хрватската државна телевизија изјави Домагој Николиќ, независен истражувач на античкиот период.- Го прикажуваат секако, знаете. Го прикажуваат како Грк. Јас лично мислам дека тој не е никаков Грк, тој е Македонец. Тој е Македонец со словенска крв. Никако грчка. Ние знаеме дека тој со Грците често разговарал со помош на преведувач и дека кога Грците од неговата војска се обраќале или обратно - кога некој им се обраќал на грчките трупи, тоа го правеле со помош на преведувач. Неговата војска имала околу 37.000 војници, од кои само околу 7000 биле Грци, останатите биле Македонци,


преземено од ФБ профилот на Каролина Ристеска
Извор

ПРОГРЧКИ ФАЛСИФИКАТ ВО БИБЛИЈАТА

ПРОГРЧКИ ФАЛСИФИКАТ ВО НАЈПОЗНАТИТЕ ПРЕВОДИ НА БИБЛИЈАТА
  • Во најпознатите преводи на библиската старозаветна Книга на пророкот Даниел, вештачки е уфрлен зборот „Грција“, иако според оригиналниот текст на старохебрејски требало да стои – Македонија!
       Општо е прифатено верувањето дека дел од содржината на старозаветната Книга на пророкот Даниел, во која тој опишува еден свој сон, се однесува на освојувањето на Азија од страна на Александар Велики Македонски. Овде ќе укажеме на еден голем прогрчки библиски фалсификат на кој, за жал, потпаднаа многу преведувачи на Библијата, вклучително и некои македонски. Имено, во стихот (8,21) од Книгата на Даниел, е спомнат цар (крал), за кого библиските познавачи претпоставуваат дека е Александар Велики Македонски. Во македонскиот превод на Библијата (достапен преку Интернет) овој цар е наречен како „царот на Грција“.Консултиравме и други преводи на Библијата и во најголем дел од нив, секаде го пишува истото (веројатно според домино логиката да се прави превод врз основа на некој веќе претходно направен превод, па ако таму пишува „Грција“, тоа се зема здраво за готово и по инерција се внесува во новиот превод).
Така, на пример, од познатите преводи на Библијата на англиски терминот „Грција“ е спомнат во: преводот на Вебстер (1833 год.), во преводот на Дарби (1890 год.), во американската стандардна верзија на Библијата (1901 год.) и други. Во сите овие преводи на англиски се среќава терминот „Грција“ (Greece).
Во познатиот превод на Библијата од страна на Англиканската црква познат како Библијата на кралот Џејмс (од 1611) овој термин е модифициран, па наместо „Greece“ пишува „Grecia“. Во преводот на Дуеј-Рејмс (1582 год.), пак, се чини е отидено најдалеку во прогрчкото детерминирање на овој стих, па терминот Грција е заменет со етнонимот „Грци“ (наместо „царот на Грција“, пишува „царот на Грците“ !?).
Прогрчките детерминирања на овој стих од Книгата на пророкот Даниел се застапени и во преводите на други јазици (меѓу кои и македонски).
Меѓутоа, уште кога го прочитавме ова, се посомневавме во автентичноста на употребата на термнот „Грција“ во сите овие преводи. Ова заради фактот што ваквата квалификација била дадена околу крајот на седми или почетокот на шести век пред Христа од страна на старозаветниот пророк Даниел, а во тоа време никаква „Грција“ не постоела ниту како држава ниту како некоја оформена целина (унитарна античка грчка држава никогаш не постоела во историјата, туку наместо тоа постоеле извесен број градови-држави кои најчесто биле непријателски расположени едни кон други). Ова значи дека пророкот Даниел (кој тогаш живеел во Вавилон) не можел да спомне ваков термин.
 Истражувајќи натаму, наидовме на текстот на Стариот завет напишан на оригиналниот палео-хебрејски јазик (исто така од седми и шести век пред Христа) со транскприпција на современиот хебрејски и со транскрипција на зборовите со латинични букви. Го најдовме стихот 8:21 и наидовме на едно големо изненадување. Имено, таму воопшто не пишува „царот на Грција“, туку (на хебрејски) „царот на Јаван“. Па, кој си дозволил името Јаван да го фалсификува и да го замени со „Грција“ и тоа пишувајќи за време кога ваква држава не постоела?
Значи се работи за невиден и дрзок фалсификат и тоа направен во Библијата!!! Рековме дека ваквиот фалсификат веќе е нашироко распространет во огромен број преводи на Библијата, иако не во сите. Некои библиски преведувачи биле коректни, па во нивниот превод си стои „Јаван“ наместо вештачки уфрлениот и фалсификуван термин „Грција “. Така, на пример, во англискиот превод на Библијата направен од Роберт Јанг (објавен во 1862 година) сосема јасно пишува „кралот на Јаван“ (кing of Javan), а не „кралот на Грција“.
Видовме дека и кај фалсификаторите се забележуваат разлики што значи дека и тие не се сигурни во фалсификатот што (намерно или не) го направиле. Така, на пример, некои „Јаван“ го превеле како „Грција“, некои како „Греција“, а трети дури го употребиле и етнонимот „Грци“ (!?).
Но, што значи зборот Јаван? Зошто овој збор некој си дозволил да го поистовети со терминот Грција (Грци)? Дали е тоа можеби некое постаро име за териоторијата на денешна Грција?
Веднаш ќе кажеме дека Јаван не е никакво географско име (на пример некое поранешно име за Грција и сл.), туку тоа претставува лично име! Конкретно тоа е име на еден од синовите на Јафет (кој бил син на Ное). Значи, Јаван бил внук, од син, на Ное. Ова е посочено во Книгата за Битието (10 поглавје), каде во врска со ова читаме:
1 Ова е родословието на Ноевите синови: Сим, Хам и Јафет, на кои им се родија синови после потопот.  
2 Јафетови синови: Гомер, Магог, Мадај, Јаван, Тувал, Мосох и Тирас (...)
4 А Јаванови синови: Елисај, Тарсис, Китим и Доданим.  
5 Од нив се раширија народите по островите; според своите земји - секој со сопствен јазик - според своите племиња и народи.

Значи, според Стариот Завет, од внуците на Ное и од нивното потомство настанале разни народи, иако не е точно прецизирано од која личност кој народ настанал. Прогрчки настроените учени сметаат дека од Јаван настанале Грците, па затоа името Јаван во своите преводи го фалсификувале со терминот „Грција“. иако за такво нешто не постојат никакви историски докази. Всушнпст прогрчки настроените преведувачи се повикуваат на Тебалата на народите напишана од староеврејскиот историчар Јосиф Флавиј (кој живеел во првиот век по Христа) кој таму вели дека од потомците на Јаван настанале Грците. Така, на пример, во најпосетената интернет енциклопедија на Интернет (која во приличен степен треба да се зема со резерва, заради што е и забранета за употреба во некои американски образовни институции) „Википедија“ (наслов Javan) во врска со ова читаме:
Јаван бил четвртиот син на синот на Ное... Јосиф Флавиј го застапува традиционалното гледиште дека ова лице било предок на грчкиот народ.
Ваквиот став го застапуваат и други автори, меѓу кои и гореспомнативе преведувачи на Библијата. Според сите нив, Јаван бил наводен „предок на Грците“ и затоа неговото име во Библијата е фалсификувано со „Грција“ или со „Грците“. А како основа за ваквото тврдење се повикуваат на пишувањето на Табелата на народи напишана од страна на античкиот еврејски историчар Јосиф Флавиј. 
А сега да направиме критички осврт кон ваквите тврдења. Како прво да видиме што е тоа Табела на народите за која толку се држат овие прогрчки настроени преведувачи и учени. Веднаш ќе кажеме дека Табелата на народите не е никаков библиски, а ниту историски, текст, туку тоа е литературна творба, да не кажеме измислица, на многу подоцнежни автори.
Во Стариот завет (книгата Битие) видовме дека само пишува дека од потомците на Ное (цитат): се раширија народите по островите; според своите земји - секој со сопствен јазик - според своите племиња и народи.
                             Овде никаде не пишува од кој потомок кој народ бил создаден!
 Многу векови подоцна, одделни автори си дозволиле, врз основа на оваа реченица да претпоставуваат и да шпекулираат (се разбира без никакви цврсти докази) кој народ од кој потомок на Ное настанал.
 Ваквите претпоставки (шпекулации) се познати под името Табела на народите. Еден од авторите кои напишал своја Табела на народи бил и античкиот еврејски историчар Јосиф Флавиј. Меѓутоа, тој не е единствен автор на Табелата на народите, поточно не постои само една, туку постојат неколку Табели на народите од разни автори. Покрај Табелата на народите од Јосиф Флавиј, постојат и Табели на народите чии автори се: свети Иполит (трети век), Јером (крај на четврти век), Исидор од Севиља (седми век) и други подоцнежни автори. Сите тие своите табели ги направиле со векови по појавата на оригиналната Книга на Битието во Стариот завет (за која се претпоставува дека била комплетирана околу шести или седми век пред Христа).
Рековме дека според Табелата на народите од Јосиф Флавиј (која била напишана во први век по Христа, т.е. околу седум векови по комплетирањето на Книгата на Битието) Јаван бил предок на „Јонија и на сите Грци“ (се разбира без никаква историска основа за ваквото тврдење – патем да спомнеме дека во сите свои историски дела Јосиф Флавиј сосема јасно прави разлика помеѓу Македонците и Грците, секаде јасно издвојувајќи ги овие два народа).
Но, за разлика од Јосиф Флавиј, во Табелата на народите создадена од свети Иполит (прва половина на трети век) пишува дека Јаван (преку својот син Китим) бил предок на - Македонците! Интересно е што свети Иполит (кој потекнувал од Рим и денес се смета за еден од најголемите ранохристијански теолози), какодиректни потомци на Јаван, освен Македонците, ги сметал и: Иберијците, Тројанците, Фригијците и Римјаните. За етно-културната врска помеѓу Македонците и Фригијците (кои додека престојувале на Балканот биле познати под името Бригијци, т.е. Бриги) постојат голем број докази, што значи дека свети Иполит не бил далеку од вистината во ова свое твдрење барем кога се во прашање Фригијците и Македонците. Дека Јаван бил предок на Македонците (а не на Грците или на Грција) пишува и во големата дванаесет-томна Еврејска енциклопедија(објавена помеѓу 1901 и 1906 година) каде Јаван сосема јасно е поистоветен со (цитат) „Македонија“.
Во светски познатиот Крецман проект (всушност коментар за Библијата од страна на проф. д-р Пол Крецман, објавен на над 3.000 страници во периодот помеѓу 1921 и 1924 година, кој денес се смета за водечко толкување на Библијата среде лутераните, името Јаван се поврзува и со Македонија и со Грција. Овде читаме:
„Јаван ги вклучува Македонија, Грција и јонските колонии...“
Меѓутоа, еврејските истражувачи Готхил и Краус се категорични во тврдењето дека Јаван се однесува исклучиво на Македонија. Во својот коментар за Еврејската енциклопедија тие потсетуваат дека Александар Велики во древните рабински текстови бил опишан како „Александар Македонецот“ и дека во БиблијатаМакедонија се среќава под името Китим (кој бил еден од синовите на Јаван), што значи дека постои и библиско сведоштво дека Македонија е поврзана со Јаван(преку неговиот син Китим). Овде само ќе потсетиме дека ова сведоштво се среќава во старозаветната Прва книга за Макавеите (1-3) каде читаме:
Александар Македонецот, синот Филипов, кој тогаш веќе беше господар на Грција, се појави од земјата Китим и го победи Дарие, кралот персиски и медиски, по што зацарува место него“.
Во ова библиско сведоштво јасно гледаме дека Александар е наречен „Македонец“(кој во тоа време веќе господарел со Грција, што сосема одговара на вистината) и дека се појавил од земјата Китим. А бидејќи знаеме дека земјата на Александар е Македонија, како и дека Китим бил син на Јаван, еве и библиски доказ дека Јаван треба да биде поврзан со Македонија, а не со Грција.
Готхил и Краус исто така потсетуваат дека рабините кои живееле во времето на„Македонската ера“ (цитат): „го идентификувале хебрејскиот Јаван со Македонија“.
Заради сето ова се поставува прашањето: зошто преведувачите на Библијата не го искористиле зборот Македонија како синоним за Јаван (иако за тоа постои и библиско сведоштво во Книгата за Макавеите)? Зошто го избрале токму зборот Грција (па дури и етнонимот Грци) кога видовме дека нема никаква историска основа за тоа? Сепак можеби најдобро би било овие преведувачи да се држеле до оригиналниот текст и да го оставеле во своите преводи името Јаван, наместо да импровизираат врз основа на недокажани шпекулации (меѓу кои сосема слободно можеле да ја изберат и Македонија).
Еве уште една неправедна прогрчки ориентирана тенденција од светските учени во која на Грција и Грците без основа им се припишува нешто што реално не им припаѓа. И тоа овојпат, ни повеќе ни помалку, туку во самата Библија! Предлагаме за ова да се покрене една широка акција преку интернет до црквите во светот и до издавачите на Библијата со цел запознавање со оваа неправедна состојба.
Авторот е историчар во Институтот за историја и археологија при Универзитетот „Гоце Делчев" ,Штип
Александар Донски
Извор:

Современ грчки фалсификат во однос на јазикот на античките Македонци
Александар ДОНСКИ
Ставот на грчката историографија и на прогрчки настроените историчари и лингвисти е дека јазикот на античките Македонци не бил посебен јазик, туку бил дијалект на грчкиот јазик. Во прилог на оваа теорија се нудат неколку податоци, но грчката пропаганда посебно се фокусира врз еден од нив.
Имено, поголем број грчки и прогрчки настроени автори посочуваат на извадок од драма на старогрчкиот комедиограф Стратис напишана во 5 век пред Христа. Тие велат дека во оваа драма била потенцирана сличноста помеѓу македонскиот и грчкиот (атички) “дијалект”. Во врска со ова во делото “"Frequently Asked Questions on Macedonia"” од современиот грчки автор проф. Александрос Гербесиотис, читаме:
Атинските комедии се користеле и за потсмев на зборовите и на дијалектот на другите Грци, какви што биле Спартанците, Беотјаните и, се разбира, Македонците. Некаде во 5 век пред Христа, комедија под наслов “Павсанија” или “Македонци”, напишана од Атињанинот Стратис била поставена во Атина. Во различни делови од оваа комедија, еден Македонец објаснува како разни зборови од атичкиот дијалект биле нарекувани на македонскиот дијалект. Од изнесе­ното може да се заклучи дека Македонците зборувале на дорскиот грчки дијалект. Во делото на античкиот писател Атенај можат да се најдат извадоци од драмата на Стратис”. ("Frequently Asked Questions on Macedonia", Compiled by Alexandros Gerbessiotis; Copyright 1993; http://www.macedonia.info/FAQ.htm).
Податокот со извадокот од драмата од Стратис нашироко се користи низ Интернет од страна на грчките пропагандисти, а овој податок го користат и други странски автори. Сите тие се повикуваат на драмата на атинскиот комедиограф Стра­тис, во која (како што тврдат тие) во нејзини различни делови бил прикажан дијалог помеѓу некој Македонец и Атињанин, кои си кажу­вале како се изговараат зборо­вите на нивните јазици. Притоа, било очигледно дека се работело за зборови од ист јазик.
Веднаш ќе кажеме дека ваквото тврдење е обична лага засно­вана врз чист фалсификат! Која е вистината за драмата од Стратис? Како прво, од овој атински комедио­граф не е зачувано ниту едно дело во целина. Сочувани се само неколку реченици од не­го­вите драми и тие се пренесени во делата на ан­тич­киот автор Атенај од Наукрат (Athenaeus of Naucrates).
Како второ и најважно, односните наводни “различни делови” од неговата драма “Македонци” во кои наводно “еден Македонец објаснува како разни зборови од атичкиот дијалект биле нарекувани на македонскиот дијалект” воопшто не постојат и тие се измислица на современите грчки пропагандисти! Практично се работи за само еден фрагмент од оваа драма, составен од три кратки реченици. Во нив еден Атињанин прашува како се изговарало името на некоја риба, по што добил одговор на грчки. Современтите грчки пропагандисти сметаат дека тој одговор му го кажале “Македонците” и дека тоа било “доказ” дека тие зборувале “грчки”.
Меѓутоа, во оригиналот на драмата воопшто не пишува дека одговорот на грчки го кажале Македонци! Впрочем, еве го интегралниот запис од Атенај во врска со фрагментот од драмата на Стратис (објавен во неговото дело "Deipnosophists" VII kniga, Loeb Classical Library; ISBN 0-674-99380-2; стр. 508). Овде читаме:
Според Стратис во неговата драма 'Македонци' некој Атињанин поставил прашање за некое име што не го знаел и притоа рекол:
'Но, што е тоа сфирена'?
Другите му одговориле:
'Вие, о Атињани, неа ја викате кестра.'
Го пренесуваме овој фрагмент и на англиски во превод на Чарлс Бартон Галик (Charles Burton Gulick):
"Accordingly Strattis in his 'Macedonians', when some Athenian asks the question as being ignorant of the name, and saying:
"But, what is Sphuraena?"
The other replies:
"You, O Athenians, do call it cestra". (Athenaeus, "Deipnosophists" VII book, r. 508, Loeb Classical Library. Ова е единственото целосно издание на делото од Атенај на англиски, објавено во седум тома).
Еве тоа е тој единствен зачуван фрагмент од драмата од Стратис. Гледаме дека се работи за само три кратки реченици, во кои Атињанинот поставува прашање што значел зборот сфирена, а група луѓе му одгово­ри­ле дека тоа била риба, која Атињаните ја викале кестра.
Меѓутоа никаде не пишува дека луѓето што му одговориле биле Македонци! Сосема јасно читаме дека тие што му одговориле овде се наречени „другите“, без да биде посочена нивната етничка припадност.
Впрочем, некои грчки историчари ова многу добро го знаат и го признаваат. Американскиот историчар од грчко потекло Елијас Капетанопулос, во својата книга „Xenias Makedonizon te fone” (1993, стр. 7), сосема јасно признава дека во фрагментот од драмата на Стратис, воопшто не се знае кој ја кажува оваа реплика. Овде читаме:
Постои реплика од Стратис од неговата драма 'Македонци', но не може да се каже дека е македонска, затоа што не се знае кој ја изговара таа репли­ка.
Практично, тврдењето дека односната реплика на грчки била кажана токму од некој Македонец (а не како што пишува во оригиналот дека била кажана од „другите“) претставува безобѕирен фалсификат! Прв современ грчки автор кој пошироко го промовираше овој фалсификат е историчарот М. Сакелариу во своето дело “Маке­донија: 4000 години грчка историја и цивилиза­ција”, поглавие за “маке­донскиот дијалект”). Оттогаш, грч­ките историчари и пропагандисти само папагалски го повто­руваат овој фалсификат, па дури истиот е застапен и во некои странски енциклопедии со сомнителен квалитет, каква што е интернет енциклопедијата “Вики­пе­дија” (Wikipedia, the free encyclopedia, naslov: "Ancient Macedonian language")...
При знаењето на сето ова, навистина смешно изгледа тврдењето на спомнатиот грчки професор Гербе­сиотис, кој за драмата од Стратис пишува дека “еден Македонец објаснува како разни зборови од атичкиот дијалект биле нарекувани на македонскиот дијалект”.
Очигледно дека Гербесиотис не го ни прочитал делото на античкиот писател Атенај, туку само го пре­пишал фалшливото толкување на Сакелариу и притоа си додал нешто од себе. Ако го прочитал делото од Атенај што го цитира, тогаш ќе знаел дека таму воопшто не се спомнати “разни зборови од атичкиот дијалект, како биле нарекувани на македонскиот дијалект”, туку е спомнат само еден збор, и тоа име на некоја риба, за кое не се ни знае кој му го кажал на Атињанинот.
Податоците за овој грчки фалсификат треба што побргу да бидат доставени до сите странски публикации на Интернет во кои неко­ректно е пренесен и толкуван фрагментот од драмата од Стратис заради нивно корегирање или барем информирање за постоењето на овој фалсификат.

Преземено од  ФБ страната на Каролина Ристеска 
https://www.facebook.com/notes/289007134473934/?pnref=story.unseen-section

Friday, February 19, 2016

"Graikoi" could be tribe naming only

"Graikoi." as tribe name become a national name ?

How that become ?

Do you know how many tribes were at Ancient Macedonia.All of them had theirs own tribe naming and none of them did not become national name .
Macedonia become their name .
Do you understand that Macedonia was not tribe name .


Now  you are telling that what is not a case for Macedonia and Macedonians
used to be case for Greece and Greeks ?
On what or how you can based that claim ?


Rum  or Romaioi is religious term
Members of Imperium Romanun Orientale Church or
Members of Eastern Roman Empire Church were
"Romaioi " at Latin
or Rumi at Arabic .
What will say all of the Christians were under that term
Areas of influence of that Church use to be named as Rumelia from Othomans or Osmanlians .

Where you can see Greeks at that period ?

Chinese wall point is that ones used to be at the very north of China ,
At the present should be  farther south, because Chinese ppl moved at North.

The symbol of Macedonian Empire

"Vergina syn" is wrong term The Sun of Macedonian Empire should stay instead. And it is religious symbol as well . And because it is religious symbol we will match it at the Mother of God images "Athena was the virgin Godess. When Christianity “arrived” in Greece, Greeks replaced Athena with the Madonna(the mother of Jesus Christ). So , all the temples of Athena became churches of Madonna (including the Parthenon) and all the symbols that had connection with Athena, became Madonna’s symbols. So did the Sun of Vergina: It became the symbol of Madonna! The Byzantine Artists were calling the Sun of Vergina as “Aeiparthenon”, that means “For ever Virgin”. A typical image of Madonna includes 3 Suns of Vergina (Aeiparthena). These 3 suns, as Byzantinologists say, symbolize the fact that Mary remained a virgin before the conception, during the gestation and after the birth of Jesus Christ. The following images show the usage of the Vergina Sun in the Byzantine Empire.."1
It does have a meaning of God, Heaven and it does become a root for a symbol of Cross . Thus because the Cross symbol has its simplest fat the symbol of the Sun . :) No one believe ? You could check for your own . As universal religious symbol been spared all around the Globe. These are Mesopotamian clay tablets clayey hieroglyphs "... The Sign for "Star"evolved over the centuries from a drawing (image what is far left) into a more abstract symbol(right).It also stood for the words
"heaven"and "god" in both the Sumerian and the Assyrian tongues...’’2

_____________

Ref: 1 : http://history-of-macedonia.com/2008/04/10/sun-of-vergina-a-greek-symbol/

2-Samuel Noah Kramer and The Editors of Time-Life Books "Greatest Ages of Man -Cradle of civilization “,Amsterdam Holland, 1969 стр.131-132


 Links:
 1 : http://history-of-macedonia.com/2008/04/10/sun-of-vergina-a-greek-symbol/

Thursday, February 11, 2016

Моравската мисија

“.. во Моравија христијанството се проповедувало и се вршела богослужба на латински јазик - којшто во тоа време бил официјалниот црковен јазик на териториите со кои духовно управувала Римската црква. Се вовела богослужба на словенски јазик, разбирлив за месното население во Моравија; уште во Македонија се создала нова словенска азбука за таа пригода - глаголицата, ортографски структуирана да е различна од грчката (зашто на црковен план Македонија се уште се сметала како дел од Римската диецеза, а и врз Моравија било наметнато апостолското намесничко влијание); се кодифицирал книжевен црковонословенски јазик, во чија основа лежел македонскиот словенски говор од околината на Солун; се отворил творечки процес на словенско книжевно создавање, на словенска преводна креација од другите јазици (а главно од византиско-грчкиот); се создале училишта со бројни ученици, а се изградил и словенски црковен организам, со словенски достоинственици и архиереи и со масовно словенско свештенство...1
“..
Во ноември 867 година, светите браќа тргналс кон Рим. Додека тие биле на пат кон Рим, умрел папата Николај (+13 ноември 867 година). Ги пречекал лично новоизбраниот папа Адријан II, кој им приредил голема свеченост. Веројатно причина за свечениот дочек била веста дека тие со себе ги носат моштите на светиот папа Климент Римски (ок. 89 - ок. 97-101), што ги беа пронашле во Херсон. Вештите мисионери и овојпат се послужиле со дипломатска умешност, зашто знаеле дека култот на св. Климент Римски е многу почитуван во Рим и во Западната црква. Откривањето на неговите мошти и донесувањето во Рим биле поводот подоцна св. Константин-Кирил и св. Методиј да бидат канонизирани за светители од страна на Римската црква. Папата Адријан II се зафатил да ги реализира и политичките намери, при што ги благословил словенските преведени книги што со себе ги носеле светите браќа, а словенската богослужба се стекнала со официјално одобрение од Римската црква...''2

The inhabitants of Great Moravia were designated Slovene, which is an old Slavic word meaning the "Slavs".[citation needed] The same name was used by the ancestors ofSlovaksSlovenes and Slavonians at that time and the present-day native names of these nations (for example Slovensko, the Slovak name of Slovakia) are still derived from the root Slovene.[7] People of Great Moravia were sometimes referred to as "Moravian peoples" by Slavic texts, and "Sclavi" (i.e. the Slavs), "Winidi" (another name for the Slavs), "Moravian Slavs" or "Moravians" by Latin texts.

Жителите на Велика Моравија се означувани  како Словјани,што  е старословенски збор што значи "Словени".  Истото име се користило  од страна на предците на Словаците, Словенците и  Славонците  од тоа време ,како што и денес се користи како име за овие нации,(на пример словенско, името Словак Словачка), сепак, се добиени од корен словене. Жителите на Велика Моравија  понекогаш се нарекуваат  како "Моравски луѓе ", од страна на словенски текстови и "Sclavi" (т.е. Словени) "Windi" (друго име за Словените), "Моравската Словени" или "Моравјаните" во  латински текстови...4 
----------------------------

Извор:

1-
Илија Велев, ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ, авторско издание, 2005, Скопје, 209-248 стр.
2-Илија Велев,ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ,..

нет линк

http://www.romanianhistoryandculture.com/greatmoraviaandvlachs.htm#cite_note-77

цариградскиот патријарх Фотиј (858-867 и 877-886)