Search This Blog

Monday, November 27, 2017

Патријајршија а не АрхепископијаИзвор:
_____________

Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год 

Sunday, November 19, 2017

Македонската Средновековна Црковна Дипломатија

Ние што не знаевме ,да прочитаме да научиме и да не забораваме.
За оние што знаат,а молчат нека си продолжат така.
" Молчењето значи одобрување,бидејќи пред силата на аргументите и боговите замолкнуваат"
Извор:
Слика лево :Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр..152 Слика десно Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр.. 350
Wednesday, November 15, 2017

Буџетарска новокомпонирана

Политичките Партии во нашиот Парламент
со карактер се на ергенски адолесцент
Која во Позиција , која во Опозиција
Власта, секогаш ја градат со Коалиција

Токму се ко прсти на раката
Разединети и слаби ,
истргнати, за немоќно пред сите да стојат
клапести,без нокти со испаднати заби
Но,штом опасноста од надвор ќе појави
прстите веднаш песница прават
и пред пред сите храбо ќе се исправи

Од никого и пред ништо не се плаши
Спремна е да уништува ,секави душмани и апаши

Ако пак народот, незадовелен
против народната Власт се дига
оти од владеењето на народната
Власт ,му е доста и му стига
Тогаш песницата започнува да мисли
како за понатаму?

И нова прераспределба на оствареното започнува тогаш
за да се задоволат и барањата на народниот народ.
Таа според принципот ја тера:
Крени палец, крени показалец
спушти палец , спушти показалец
и ...
должината на палецот одредува
висината на минималецот

А народот ко народ ако пак незадоволен врека
дека, му дадеш ли прст тој цела рака сака,
Народна Власт тогаш, за да не изпадне од тактот
На народниот народ му го дели
се до лактот

Saturday, November 11, 2017

ја прачленска форма

ја= наместо членот Та
пр.
Ристе- та
Рист - Ја
РисЈа
ХристЈа
Нин- припадност
Слав Ја Нин

Исчезнаа ли вистинските Бугари

 ’’Во 1880-та по прв пат се организира Попис на населението и новоосознаените од тнр словенско потекло беа вџашени што на пописот пак се појавуваат православни Турци кои што категорично побараа да да бидат запишани како Стари Бугари ’’

IS^EZNAA LI VISTINSKITE BUGARI?
Veselin Anastasov, Bitola
Vo "Makedonsko sonce" br. 321 gospodin Stra{o Jovanovpi{uva deka turano-mongolskoto pleme Bulgari sosema is~ezna vo voenite pohodi na Car Samoil (976-1014). Poznato e deka hanot Asparuh i negovite Bulgari vo 681 godina se izborija za svojata dr`ava vo Mizija (dene{na severna Bugarija). Otkako prethodno gi pokorija Severite i drugi sedum nepoznati slovenski plemiwa na Antite. Dene{nite Bugari tvrdat deka se ~isti Sloveni, a od mongolskiot gen im ostana samo imeto. No, poznato e deka vo po~etokot na 19 vek retko nekoj Sloven od Bugarija koj imal bugarsko nacionalno ~uvstvo, a ovde mnogu podatoci iznese po~ituvaniot Alekandar Donski. Vo toa vreme Rusija bara prodor na Balkanot, a pred s# na protocite i Egejot. Prv pat se obide so propagirawe za golema Grcija i pomo{ na pravoslavnoto naselenie. No propadna obidot za satelitska Grcija, bidej}i "Grcite" si najdoa drugi "sponzori". Se svrtea kon Germancite i se uvezoa bavarski kral sose zname (koe denes go veat) stru~waci za starogr~ki koi im napi{aa literaturen jazik i kup istorii kako J.G. Drojzen koi la`no }e go prika`uvaat makedonskiot imperijalizam kako helenizam. No, i tuka nema{e nikakvi Grci, naprotiv preovladuva{e slovenskiot element, a gr~kiot jazik be{e upotrebuvan samo vo crkvata i kaj malkuminata pismeno. No, iako Grcite gi snema do 7 vek, sepak se stvori za prv pat "gr~ka" dr`ava i nacija. Potoa Rusija se svrte kon Srbija, no tie samite si imaa golemi planovi. I taka sega ostana Bugarija. Ruskiot slavist Jurij Venelin vo raniot 19 vek se nama~i da im gi pretstavi neposto~ekite Sloveni Bugari na Evropa, a pred s# na Rusija koja toga{ be{e okupirana so sozdavawe na golema Grcija. No, podocna po~na da se zalaga za Bugarija vo granicite od vremeto na Simeon (893-927) koga be{e najgolema Bugarija, a pred s# be{e tuka interesot za Makedonija i Trakija. No i toga{ bugarskata granica bila nad oblastite na makedonskite gradovi Servija, Ber, Solun, Ser, Filip i Edrewe vo Trakija.
Bugarite nikoga{ ne vladeele so cela Makedonija. So pogolem del vladeat samo 50 godini vo Prvoto bugarsko carstvo. Za vreme na t.n. vtoro bugarsko carstvo samo tri godini za vreme na Kalojan i 11 godini za vreme na Ivan Asen II. Inaku Bugarite ne ja okupirale Makedonija, tuku carot Boris (852-889) dobi eden del od Makedonija na podarok od isto~no rimskiot car Mihail III, poradi toa {to Boris se pokrsti od isto~nata crkva, a ne od zapadnata, bidej}i ima{e takva namera, zatoa {to sorabotuva{e so Germancite protiv moravcite. No Boris se dvoume{e dali da go primi i islamot od rodninite Turci koi ~esto mu bea na gosti.
Naskoro se izboruvaat za svoja crkva. Inaku nieden Makedonec ne se deklariral kako Bugarin, sepak i tie kako i site drugi pod bugarskata okupacija bea narekuvani Bugari od Isto~no-rimskite hroni~ari. No taka ne bea narekuvani onie koi ne potpadnale pod Bugarija. Po propasta na Samoilovoto carstvo e formirana tema Bugarija so sedi{te vo Skopje, a koja se prostira{e od sred Makedonija i cela Srbija i drugi pomali sosedni teritorii. Ponekoga{ nerimjanite bea narekuvani Bulgari ( so zna~ewe na prosti) i nekoi toa go ~itaat kako Bulgari. No bugarskata vlast be{e nominalna vo Makedonija kako {to be{e i isto~no-rimskata, zo{to tie na ja okupirale so svoite narodi
Sega pra{aweto {to stana so turano-mongolite Bugari?
Jas li~no ne veruvam deka mo`e da is~ezne eden narod i toa bez ostatok.
No da vidime {to se slu~uva vo prostorot na Asparuhova Bugarija vo 1829 koga Venelin se obiduva{e da im ja otkrie na Evropa i Rusija (s# u{te anga`irana okolu golema Grcija) nepostoe~kata slovenska bugarska nacija. Pod pritisok i teror od Turcite Osmanlii nekolku stotini iljadi pravoslavni Turci begaat od prostorot na Asparuhova Bugarija preku Dunav vo Besarabija i Moldavija.
Vo narednite decenii zajakna "bugarskata" nacionalna svest kaj slovenskoto naselenie. Se formira i bugarsko kne`estvo. I vo 1880 prv pat se organizira popis na naselenieto. I novoosoznaenite "Bugari" od slovensko poteklo bea vxa{eni {to na popisot pak se pojavuaat pravoslavni Turci koi site kategori~no baraa da bidat zapi{ani kako stari Bulgari.
No i kako osoznaeni Bugari od ~isto slovensko poteklo niz 19 vek Bugarite ~esto prema potrebite go prilagoduvaa svoeto poteklo. Bea Turci koga se nadevaa deka }e se izborat za avtonomija vo ramkite na Turcija. Bea i Goti koga o~ekuvaa pomo{ od germanskite narodi. Bea Sloveni koga o~ekuvaa ruska pomo{. I da ne zaboravime deka za vreme na t.n. Vtoro bugarsko carstvo retko i toa sosema se upotrebuva atributot bugarski za vladetelite, dr`avata, narodot.
Kako i kaj site sosedi i narodi dodeka ne se izborija za stabilni i dolgove~ni dr`avi nacijata be{e eden rastegliv i promenliv poim. Kako i site sosedi niz vekovite taka i dene{nive Bugari bile razli~no narekuvani kako na primer: Sklavi, Sloveni, V(B)olgari, Srbi, Goti, Skiti, Huni, Rimjani (Romani) Tatari, Iliri, Grci i {to ti ne.

I nema potreba da se ubeduvame deka t.n. crkovno-slovenski jazik voveden od svetite Kiril i Metodij vo bugarskata dr`ava za mnozinskiot slovenski narod svetite Kiril i Metodij vo bugarskata dr`ava za mnozinskiot slovenski narod e bugarski. Sv. Kiril i sv. Metodij bea ~isti Makedonci kako i site solun~ani (ako ne gi isklu~ime Evreite i nekoi minorni drugi narodi), zatoa {to Grcite ve}e odamna gi nema{e a t.n. Sloveni ne go zazemale Solun nikoga{.
http://old.makedonskosonce.com/broevi/2000/sonce326/Tekst28.htm

Tuesday, November 7, 2017

Лингвистиката е помошна алатка

Кон лингвистиката исто како кон историјата би требало да се поставиме како кон помошни науки кои ќе придонесат во осознавањето на тематиките за кои сме заинтересирани .Како такви се добредојдени исто како што и оваа најновата ДНК претрага.
Лингвистиката како помошна алатка си има свои закони и законитости ,кои не мора да се точни .Но и неточни се од полза , бидејќи откривајќи како нештата не треба да бидат , посочува можниот правец за анализа околу тоа како би можело да е .

Еден лингвистички метод ,кој најмногу си го применувам во анализирање е оној на е наречен “индиректен метод на споредбена анализа’ 1
 кој се заснива на споредба преку реконструкција.

Со него се поаѓа од современата состојба на постоењето зборови и нивни можни значења,кога поаѓајќи од домашната средина одиме кон споредба и со другите говорни средини ,туѓи на нашите
При тоа земајќи и писмени докази од постарите периоди -доколку ги има ,
На таквата реконструкција и ја даваме релацијата на регресија или ти случајот кога од современата состојба се враќаме на назад.
Потоа темелејќи се на споменатата метода правиме една етимолошка анализа -споредувајќи ги сличностите и разликите на кои што наидуваме , трудејќи се притоа да се отиде колку што е можно подлабоко и наназад ,откривајќи им нови значења на веќе постоечките зборови
,се со цел да се стигне до почетната состојба ,поради пронаоѓање на нови и нови значења на еден ист збор ,но и поради изнаоѓање и на самото потекло на зборот


Создавачи на оваа методологија се данските лингвисти  Rasmus Rask и Karl Verner и германецот  Jacob Grimm. --------------------

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_method...