Search This Blog

Sunday, April 13, 2014


 Името Македонија со едно од своите значења, она на Мајка Земја 
Маке-Мајка 
Донија-*Дзониа-*дЗониа-*дЗемиа-Земја 
го има својот одраз и со денешниот Хинди јазик .
Во тој јазик значењето е Светот на Мајката .
Проверете и сами.
На стајтот
за превод 

http://translate.google.com/#en|hi|%...20Mother%0A%0A

напишете :World of Mother

Translate from: English
Translate into: Hindi

English to Hindi translation Hide romanization
माँ की दुनिया
(listed to this translation )
Mām̐ kī duniyā

и послушајте ,може ќе ви звучи познато 

No comments:

Post a Comment