Search This Blog

Sunday, April 13, 2014

Додека во санскритот дума е дим,дух ...кој што во Библијата ја добива компонентата на третата божја одлика -дух свети 
дотолку за зборот дума во рускиот јазик наидов следново објаснување.
duma Russian. (‘dum ) n. Russian history. 1. (usually cap.) the elective legislative assembly established by Tsar Nicholas II in 1905: overthrown in 1917. 2. (before 1917) any official assembly or council. [C20: < duma thought, of Gmc. origin]
извор:
William Collins Sons & Co “The new Collins concise dictionary of the English language”. Ltd. London & Glasgow 1987…p.345 Standard ISBN 0 00 433091-9 Indexed ISBN 0 00 433070-6 

второ објаснување 

d. Duma, dumka, from Russian Duma, Duma, from a Germanic source akin to Gothic d ms, judgment; e. deem, from Old English d man, to judge, from Germanic denominative d mjan. a–e all from Germanic d maz. 4. Suffixed o-grade form *dh -t- in compound *sakro-dh t- (see sak-).

ref : Julius Pokorny “Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary]” (Bern, 1959),page 235. 

. ...-Освен руската институција -воспоставена од Цар Николај 2 ,.. ...како збор го има значењето и на мисла. ...Она во средната заграда C20: му значи дека се работи за збор кој што е забележан нешто порано од 20 век...... ....И уште она што зачудува ...му пронаоѓаат и германско потекло. Човек само да се крсти,полумесечини и опетокракува.... Но не е ништо чудно...
За Покорни се согласивме,дека не знаел кој знае колку и дека тој како Германец,и претставник на германската школа т.н словенско потекло го наоѓа на германските простори, а таа тезе исфрлена од самите Германци.... сеуште е официјална барем за делот на лингвистиката... 
..
И да направам паралела и во рускиот е исто како и кај нас .Означува мисла 

Мислата е нематеријална.Ма е таа што мисли .Кога на мислата и се додава енергија ,тогаш мислата е креативна и таа создава .
Мисла+енергија = дума ,сега со значењето на зборува.
Библијата забележала...
Да се направи ....ова,она ..
И рече Бог...и би така 
Библијата учи дека Бог со својата дума, создава.