Search This Blog

Sunday, January 19, 2020

Охрид - ОхИрд -Хидро

ВОДИЦИ - ЗА НОГУ ГОДИНИ ДЕДО БОЖЕ СЕ ЈАВИ,ВАИСТИНА СЕ ЈАВИ !!
 Во Јордан
Вајордание
VaiordanieV=Y =I =Y
*Yairdanie 

*Varda-nie
*Yarda-r
Vardar

... На ваков посебен ден човек немојт да не се потсетит за славењето и значењето на Водата - Водици денот кога Синот Божји Емануил Исус Христос беше помазан од светијата Јован Претеча во вода со вода.Ваквиот свет чин е нераскинливо врзан со градот Охрид и чествувањата кој на тој ден охриѓани ги прајет,кој појче а кој помалку разбирет з`ш и од каде и како се пренесвит оваа традиција.Корените треба да ги бараме пред се од долговековната црковна традиција која низ името на Охридската Архиепископија и нејзиното историско наследство,како наследник на Словото Божјо кое Апостол Павле по Божјата Промисла и го откри на македонката Лидија,која истото го прими и рашири во и надвор од Македонија.Многубројните цркви и манастири изградени и познати како "школи" во кои се проповедало и изучувало Словото Божјо,допринесле за спознавање на истото како и за чинот на кпењето во водата и помазувањето со неа.Симболично ни јет преставено измивање на телесното - материјалното старото,извалкано тело и рождвење во ново чисто и духовно.Победа на духовноста врз материјалната зависност на човекот ... ...
При откривање на врската на Охрид со оваја традиција на чествување задолжително е спомнувањето и на Лихнидос - старото име,чије име значит светлина - градот на светлината и симболиката на писанието од Стариот Завет во Првата Книга Мојсеева(Битие) 1 - 2. Земјата беше безоблична и празна; и имаше темнина над бездната; Духот Божји лебдеше над водата.

3. И рече Бог: „Нека биде светлина!” И би светлина !! ... ...
                                                            Денот на рибарите  

Исто така познато за охриѓани морат да се спомнит и денот на "Рибарите",кој веднаш другиот ден послем Водици се славит во Охрид и никаде друго место како таков,не тера да се запрашаме која е врската со Апостолите рибари кои како ученици биле заедно со Синот Божји Емануил Исус Христос и нимниот стар и ваистински симбол Рибите !! ... Во прилог на ова писание мое че простирам и слика од стариот дел на градот Охрид,каде шо гледајчи ја охридската тврдина од "како е горе така е долу", че приметите дека самиот нејзин облик потсејча - изгледа како риба.(главниот влез во тврдината е кј устата) ...


Извор :

линк:

https://www.facebook.com/stojanoskigjorgji/posts/10219025605064731?comment_id=10219025694746973&reply_comment_id=10219028752823423&notif_id=1579456282512981&notif_t=feed_comment_reply

Македонците во времето на Ана Комнина


Thursday, January 16, 2020

Знаме на Вмро

Дали некој може да каже :
Во која битка,во која чета кој и кога се борел под ова двобојка ?
Да престанам да се набедувам дека ова се боите на дресовите на ФК Милан што се доделиле како хуманитарна помош на ФК Вардар после скопскиот земјотрес.
Некој малце историја околу овие тн анархистички бои прилагодени како знаме на ВМРО да напише ..

Фала
Учителите по бугарски јазик и литература ги поттикнуваат децата да учат,пишуваат и зборат на македонски дијалект  да ги изучуваат претежно македонските писатели.
Во училиштата се поставени само портретите на македонските просветители , а такви се носат и за време празнувањата . Портретото на нашиот Цар е заменет со портретот на Тодор Александров .За време на манифестациите се користи исклучиво НОВОНАСТАНАТОТО  македонско знаме (црвено и црно )1
______

1-
 Александар Донски , “Бугарските сведоштва за обидот на Ванчо Михајлов да ја отцепи Пиринска Бугарија од Македонија’’, Институт за историја и археологија ,Универзитет Гоце Делчев’’,  Штип ..

линк :
http://eprints.ugd.edu.mk/3240/1/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2....pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fPd7GWYSUecJ:eprints.ugd.edu.mk/3240/1/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25BE%2520%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2598%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2....pdf+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=mkдецата  да  учат,  пишуваат  и  зборуваат  на  македонскиот  дијалект  и  да  ги
изучуваат претежно македонските писатели. Во училниците се поставени 
само  портретите на македонските просветители, а такви се носат и за 
време  на  празнувањата.  Портретот  на  нашиот  цар  е  заменет  со 
портретот на Тодор Александров. За рвеме на манифестациите се користи 
исклучиво нововостановеното македонско знаме (црвено и црно).
Учителите  по  бугарски  јазик.

Tuesday, January 14, 2020

The Lady with Beasts Мајка Земја со лавови

The "Lady with Beasts"

Terracotta statuette, 20 cm, circa 6000-5500 BC, Çatal Hüyük (Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, Turkey).

This woman sits on a throne and leans on two panthers. 
She gives birth to a child. Some archaeologists see it as a mother goddess, that is to say, a cult of fertility.
___

Link :

https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163183/les-hommes-au-neolithique/page/1163189/l-apparition-des-villages-lexemple-de-catal-huyuk/lecon/document/1237886

Sunday, December 29, 2019

https://lrc.la.utexas.edu/eieol/ocsol/0

Language contact 

LCS includes lexical borrowings from what must have been neighboring speech communities. Political and military vocabulary items were borrowed from the Germanic peoples to the west, such as Gmc. *kuningaz 'king' ~ LCS *kŭnędzĭ 'prince', Gmc. *doms 'judgement' ~ LCS *duma 'thought', Gmc. *helmaz ~ LCS *šelmĭ 'helmet'. A few spiritual elements were borrowed from the Indo-Iranian speech community: notably LCS *bogŭ 'god' and *bogatŭ 'rich' correspond to Avestan baga 'god', Sanskrit bhagas 'distributor' and bhagavant- 'honorable', and Phrygian (Zeus) Bagaios 'lord'. Similarities with the Baltic languages are so great that some suggest a common Balto-Slavic branch of PIE. The contacts of the Slavic speakers with these three different speech communities provide another set of clues to their original location.
____
Извор:

Линк :
https://lrc.la.utexas.edu/eieol/ocsol/0

Современите кирилски писма се од руската кирилица

Савремена ћириличка писма настала су од руске ћирилице установљене 1708. године. До те године у употреби је била само црквенословенска ћирилица, а 1708. године, одлуком Петра I (оствареном од 1710) та ћирилица је замењена новијом ћирилицом, тзв. грађанским писмом. На тај начин ћирилица се графемском варијантношћу (велика и мала слова, штампана и писана слова) и обликом неких слова донекле приближила латиници. Од руског грађанског писма настала су сва савремена ћириличка писма, како словенских, тако и несловенских језика који имају ћириличко писмо прилагођено својим гласовним системима. Свој данашњи инвентар графема руска ћирилица добила је после реформе 1917. године када гу нека слова укинута (нпр. Ђ, I, У и др.).


Извор :
1- Предраг Пипер ,“Увод у славистику 1’’, Београд ,2000 год.

Предраг Пипер

Увод у славистику 1

линк

http://www.rastko.rs/filologija/ppiper-slavistika_c.html#_Toc500133066

Буквата О глаголица

“Фране Паро , направил пермутација на словните ЕЛЕМЕНТИ во квадрат , во неговиот внатрешен дел и ги претставил начинот на нивното поврзување во словен ЗНАК..’’ 1
ОН е буква во глаголицата со која се пишува гласот О .Обликот на ова слово би можело и да ве збуну затоа што е слично со словото И кое што исто така се состои од ДВЕ ОЧИ кои се поставени едно над друго.
Но ова слово од десната страна има една вертикална црта што  ги спојува 2


потеклото на О


Лигатура на „он“ и превртено он, се користи само за транскрипција од грчки.[2] 3

___________
Извор :
1- Strucni rad iz hrvatskog jezika , "Pokusaj objasnjenja geneze glagoljice ", Zeljezno , 2010,str... 28

2 - Strucni rad iz hrvatskog jezika , "Pokusaj objasnjenja geneze glagoljice ", Zeljezno , 2010,str...  31
3-Schenker, Alexander M. (1995). „Early Writing“. The dawn of Slavic: an introduction to Slavic philology. New Haven and London: Yale University Press. стр. 168–172. ISBN 0-300-05846-2.


Линк :


https://www.yumpu.com/xx/document/read/3772449/pokuaaj-objaanjenja-geneze-glagoljice-zigh/31

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-Schenker-2

Thursday, December 26, 2019

Во Лондон поделба на Македонија

"Од Автономија за Македонија се откажале сите сојузници.." ,што ќе рече вклучително и Бугарија. Убаво би било овој факт да се има на ум кога се спори со неоврховистите.

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Во Лондон е заверено распарчувањето на Македонија меѓу Грција, Србија и Бугарија по Првата балканска војна


Турскиот предлог за автономија на Македонија одбиен од трите соседа

Албанија на 28 декември 1912 е призната за независна држава, а предлогот за независност на Македонија не е прифатен. Србија и Грција уште пред војната тајно се договориле дека нема да дозволат создавање на самостојна Македонија, ниту бугарско – албанска граница меѓу државните граници на Србија и Грција. Турскиот предлог за создавање на автономна Македонија го одбила и Бугарија, која со Грција ги заострила односите уште во почетокот на Првата балканска војна, особено откако грчката војска го зазела Солун.

Со потпишувањето на Лондонскиот мировен договор на 30 мај 1913 година со Турција, односите меѓу балканските држави, кои биле сојузнички, уште повеќе се заостриле. Во тоа време, сојузниците ги окупирале оние територии што ги зазеле во војната против Турција.
------
Извор :

https://www.facebook.com/groups/432495007094547/permalink/1042614566082585/

Sunday, December 22, 2019

Дали велешани имале училиште во 1845 гПратиле ли Велешани некакво Писмо на Султанот во кој побарале нивната Црковна Општина да потпадне под јуридистикција на Царихрадската Егзархија ?

Писмото со вакво барање велат било двојазично напишано во 1863 год.
Еве како изгледа тоа писмо.


Во заглавјето на ова двојазично писмо читаме дека е насловено до


Конечно, да споредиме вака : Официјално е дека "...во 1870 година, кога со Ферман на Султанот во Цариград е создадена Бугарската Егзархија, а за нејзин Митрополит е избран Антим Први. Седиштето на Егзархијата е во Цариград..." 1 Вие во вашите аргументи велите дека " БЪлгарите од Велес пишуваат писмо на Султанот ,а го адресираат до Седиштето на Болгарската Црква во Цариград " 2 И се ќе беше во ред освен што" писмото на Велешани било адресирано 1863 год", а Црквата во Цариград била создадена 1870 та .. Недостигаат 7 год.ама што е тоа  за некој автор што сево ова писмо го напишал дури 1930 год.што отприлика се 67 год.отпосле. Нели ?

Да споменеме и постоење на некаква  Велешка българска община  ,школски Печат со изгравирано “Бугарско Училиште ’’и некаква на него а каде се чита датумот 1845 год. 3 
Еве неговиот изглед „Печ(атъ): Велеското. българск(о): училищ(е): 1845“

Временскиот период  се разликува некои  85 год.
Ситница нели .
:)


 -------
Извор :  1-https://religija.mk/Dokumentot-za-priznavne-na-avtokefal/

2-Вл. Тодоровъ-Хиндаловъ – Македонскитѣ българи... (Изъ архивата на Христа П. Тъпчилещовъ) – в. Миръ № 9145 отъ 30 декемврий 1930.

3- https://www.wikiwand.com/bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0