Според пописот во Отоманската империја, во 1830-те години во рамките на ова царство немало Бугари (Voulgaros), туку имало попишано 230.000 Татари (во Европска Турција – Северна Бугарија, Добруџа, Украина, Крим).
Денес на Балканот се проценува дека има околу 6.000 етнички Татари, од кои околу 3.000 се населени во Бугарија, па останува прашањето каде исчезнале тие 97 отсто од Татарите?
Според други извори во овој период целото грчко влијание било исфрлено од Отоманската империја, поради војната со Грција и називот Вулгарос за сите неГрци бил исфрлен и се користеле национални народни имиња на народите на Балканот.
Македонците и Тракијците биле Склавинии уште од 5 век кога се ослободиле од Рим и Византија и како Склавинии го нападнале Солун и Константинопол во 610 – 650 година, пред да дојдат ТатароВулгарите, како сојузници во Мизија и Тракија.