Search This Blog

Wednesday, August 30, 2017

За македонизмот на Новаковиќ

Некаде видов клип од емисијата на Миодрааг Марич КИРИЛИЦА .............каде србинот Милан СТ Протич вели дека нема македонци.........Е СЕГА ДА ОБЈАСНИМЕ КОЈ Е ПРОТИЧ..................
Дедото на Милан Ст Протич ..........е прв српски премиер во новата држава Краслстото на СХС............од 1918 ...............Стојан Протич.............
(отука и Милан тоа СТ......му значи Стојан)...........значи оснивач на српската радикална партија...............после е министер на внатрешни работи во СХС..........и еден од најомразените срби во Македонија и Хрватска............
ОД ТАА ПРИЧИНА ............и не е чудо што неговиот внук Милан така збори за македонците.............
НО ДА ВИДИМЕ...............КАКО МУ РЕПЛИЦИРА СРПСКИОТ ИСТОРИЧАР.............др Александар Ракович................
преземено од
време 34:59
https://www.youtube.com/watch?v=t2aryK6GHE0

No comments:

Post a Comment