Search This Blog

Wednesday, August 23, 2017

Око употребе назива Грци у време Душаново


И ајд сад што својатање каже да
".. није никакав Цар Македонаца, јер таквијех нит је било нит ће бит.."
Него га је српска наука уућинила јоште и Царом свију Грка на свету


Ево како
Тумаћењем и то произвољним латинских речи ,титулирања његовог .
Исписано титулирање, сагледавамо на примерима трију титулирања :

Титулирање прво .
"Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "
“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator

Тумачи се на начин да реч 
"Graecorum imperator ", означава 
"Грчки Цар "

Док сама латински речник за реч 
Graecorum даје ваква објашњења :

Graetia 
Gratia 
Gracia - Благодарност ,захвалност . благодарим ,хвала 
што би у контексу титуле било овако : 

Graecorum - Благодарни 

остатак латинских речи је :

semper-always,ever- увек 
augustus-a)consecrated,sacred,reverend,venerable,majestic,elevated
-b)Augustus-relating to the mount of August; односи си на месец Август 
и то на начин да имајући на ум да је исписано са великим словом А , тај би се значај сагледавао кроз занеченија :

-a) еt-cj.1.and; a) and so, and then; - и тако , - и тиме 
b) and endeed,and in fact; и доиста , - и у ствари 
c) and moreover,and besides; - чак шта више и дапаће   
2.and also,also ( =etiam) - ; 'такође 

3.et..et as well ..as,both…and,not only…but also... -као што , као, заједно , не само , него још и ....

rex,regis m -a) pl.royal family ,princes–краљ,монарх,принц; adj.владање,највиши,владалац,врховни ,уозвишени,крајњи 
a) мн.царске породице ,принчеви 
b) arbitrary - самовољни владалац и ;деспот,тиранин ;
c) hight priest; високи свештеник;
d) leader,head,chief,master,lord, - вођа.глава,шеф,гоподар
e) mighty person.great man,patron,protector. - света личност,велики човек,заштитник .
illustri~ilustrat|e -illustro 1;~ion exemplum n.- 3 - илустрација ,-"запис"

Ако ова замена буде искоришћена ради стављање реда и поредака у смислу и значењу Титулирања , ондак следи овакав след , ред и поредак :

Graecorum imperator semper augustus et Raxiae rex illustri "

"Благодарноме и ва вијеки веков владатела изабранаго Цара царски запис’’

Титулирање друго :

“dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie..’’

па уместо тумачење које (не)наука износи:
“Од Бога Грчки Румунски , Словенски и Албански ...’’
преведемо латински на начин

DEI - Божји 
gratia - благодарни 
тумачење буде редоледно:

“Богу благодарни Ромејски ,Склавјански и Арбанашки владалац ..

Титулирање треће:

Imperator Raxie et Graecorum

тумачи се као:

“Владалац и Краљ у Грка ..’’

Преведемо ли како ваља ондак

Graecorum , Благодарни - погледати објашњење речи за прву титулу 

Imperator Raxie et Graecorum
буде :
“Владатељ и Краљ Благодарни ..’’

Наравоучење:
Данас би требало по овој логици (не)науке од стране САНУ исписане у 19-ом веку , елем требало би за Грке прогласити не само овом играријом речи претпостављење поданике у времена Душанова , неко и данас и од век и веков сваки онај човек на планети земаљској који би да каже хвала на латинском . Не само да Латини и они од Латина произишли народи , него и сви остали који умеју да кажу ГРАЦИЈА.

Још би ваљало и држављанство им доделити за тај успех у изговарању захвалности користећи латински ...__________________
Извори:

3- S.A. Handford and Mary Herberg ”Latin-English, English -Latin dictionary”..стр.292,123,50
За македонски превод користена литература :
Црвенковски Душан “Dictionary English Macedonian Macedonian English =Речник англиско-македонски,македонско-англиски’’,Венеција,Штип, 2000 год
Превео на српски : сам , Божјом помоћу на шта сам му захвалан 
Пуно му грација ..
:))

Слава му

No comments:

Post a Comment