Search This Blog

Sunday, August 13, 2017

Тракија и Тракијци

Тракија и Тракијци се само назив и ништо повеќе

“Тракијци е назив со кој Херодот ги нарекол Словените ..’’,Марио Алиниели ,водечки италијански и европски лингвист и палеолингвист .
“Тракијците и Илирите припаѓаат на единствената словенска нација ..’’Мавро Орбини
“Илирите и Траките ,Дачаните и Готите говорат на ист јазик ’’, Страбон ,книга седма
Фотографија на Shashardi Trajche.


Преземено од кај Шашарди
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275447166268156&set=a.127294097750131.1073741828.100014086247618&type=3

No comments:

Post a Comment