Search This Blog

Monday, July 31, 2017

жителите на Сараево ги нарекува Воулгари


Во среден век Белград бил нарекуван Alba Bulgarica.


Симеон Лехаци жителите на Сараево ги нарекува Воулгари

...Оттуда за пјать днеј мы достигли Босна-Сараја....Лјуди тој страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знајут турецкого јазыка, но только болгарскиј...
В Боснии все лјуди говорјат по-болгарски и если клјанутсја, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знајут, поэтому говорјат: «Такоми бога и вира Мехметскаја», то есть «Вот те бог и вера Мехметова»,

Навистина е смешно и трагично да се става знак еднаквост меѓу Булгари(Турци), Воулгари(Словени?) и Бугари(1878)

No comments:

Post a Comment