Search This Blog

Monday, January 30, 2017

Санскрит можно значење

Санскрит
Внимателно со митоманијата и малце преку замислена реконструкција ,околу можното потекло на овој термин.
Санскрит
с->k
Канскрит*
Да подвоиме и кованката на два дела 
Кан Скрит*
Да се фокусираме на вториот збор 
Скрит
ск-~> кс
Ксрит*
кс-> х
Хрит*
т->д
Хрид 
Да споиме сега вториот збор и првиот 
Кан Хрид*
Кан Охрид
Канео Охрид
Канео Охрид
Сан Скрит
Дали ова го бараме ?


****************

и продолжиме ли со паралели и претпоставки фокусирајќи се на првиот термин од Сан Скрит , би можело ли да допреме до можното значење на термин со кој се опишува уште една мешавина од јазици ,важечка во тн Стар Свет ?
Важечка и во употреба исто колку и англискиот во сегашноста.
Сан
с->k
Кан
Канео
Коинео
Коине
За можното значење на овој термин исчитуваме секакви пристапи ...
Почнувајки од linguista franca или јазик наменет за сите а ,“Кој НЕ’’ го знае ,, неписмен ќе да е ..
:)
Сан Скрит ..
Коине Скрит..’’ ?


**********

Кандо КандовНештата се НАМЕРНО СКРИЕНИ за да му се даде шанса на СЕКОЈ НАРОД да ги преоткрие. Ако може. Според мене: Сан Скрит = „Света тајна“. А јазикот санскрит е: јазикот на светите тајни. Всушност тоа е древномакедонскиот јазик, којшто балканскиот Дионис го однесе во Ариа и Индиа, за со него да се проповеда елитната (издигнатата) вера, воспоставена од самиот него. А суровиот Александар сакал да го повтори овој божествен подвиг, на нему единствено достапниот начин - насилствено. Денес во глупавата западна книжнина Александар се воздига а Дионис се принижува. Види на пример што пишува за Дионис лудиот Ниче. Дионис е вистинскиот прототип на Исус. Поздрав...’’

No comments:

Post a Comment