Search This Blog

Tuesday, January 24, 2017

Мапа на окупирана МакедонијаОд САДистите засега освен привременото признавање на Уставното име , сме добиле гратис и мапа на која е преставена политичката реалност со Македонците во Македонија .

Колку трогателно,
да ти стигне еден мал знак на внимание плус, како благодарност за самоуништувачкиот Референдум за тн територијална поделба на Општините ,фактички делбата на два дела ...Илирида и Булгарида*

No comments:

Post a Comment