Search This Blog

Thursday, January 5, 2017

КОЛЕДЕ

Овие денови си имаат друга хронологија која треба да си ја вратиме од древно македонците а ни ја оставиле во терминиве кои ние денес погрешно ги славиме. :-) Ако првиот ден , односно денот БоЖееЌа е давање на животна енергија на главниот, тогаш наредниот ден е денот на давање на божеството(боженствена) висока небесна титула...и пак ќе прашам , НА КОГО ?


Преземено :

Извор


No comments:

Post a Comment