Search This Blog

Thursday, April 6, 2017

Рруга - пруга

Rruga
Ова е албански збор со значењето на улица .
Дали знаете дека овој збор означува улица ?
Зошто овој збор да го има ова значење ?
Можеби одговорот е во значењето на поимот улица ?
Улица или правец ,посока за движење ...
Улица или простор за движење од една точка кон друга .
Од едно место кон друго
Од дивина и пустелија кон цивилизација
Дали зборот Rruga може да има вакво можно значење ?
Секако дека одговорот ќе е потврден .
Особено ако согледаме дека нивното rruga е со потекло во нашето зборче пруга .
Пруга како прв контакт и информација која вели , кај има пруга таму има и цивилизација .

No comments:

Post a Comment