Search This Blog

Thursday, April 27, 2017

Човек Слвк

Промената
ЧЛВК
СЛВК
е согледана во  пишувањата на нет дискусиите на социјалите мрежи од авторот  
Sanda Vukelic,“Slavic Etymology, Goddesses and Gods",колумна од 6.03.2016 година . 
Во делот од текстот што цитирано изгледа вака :
Rich Slovak, Sloven dolazi od rici za Chlowek ili Ilovik, ono sta je danas Choviek.
Word Slovak, Sloven comes from word for man, we know it today as Chovik/Chovek.
Или во превод :
-“ Зборот Словак , Словен доаѓа од зборот за Чловек или Иловик, она што е денес Човиек ’’

Извор :


No comments:

Post a Comment