Search This Blog

Wednesday, December 7, 2016

Лажна Историја


СВА ИСТОРИЈА „ВЕЛИКОГ ИЗРАЕЛА“ ЈЕ ЛАЖ !
Недавно је као велика бомба одјекнула информација о јеврејској историјској лажи.
Наиме, јеврејски археолози већ више од 70 година обављају ископавања у Израелу и окупираним палестинским територијама, како би конкретним доказима показали целом свету, укључујући ту и Јевреје, аутентичност библијске приче о јеврејском народу, као народу изабраном од Бога.
Али, гле ужаса!
Јеврејски археолог, професор З. Херцог усудио се да иде против ционистичких лажи и објавио је сензационалне закључке после више од једног века археолошких ископавања на тим просторима.
И тако, наука је утврдила, да у историји Јевреја и Израела није било никаквог библијског периода, није било егзодуса Јевреја из Египта и 40-то годишњег лутања по Синају, нити опсаде Јерихона, ни Исуса Навина (Џошуе), ни великог Соломоновог и Давидовог царства.
На овим причама створене су две светске религије, али археологија не може да докаже било коју од ових тврдњи, док истовремено многе чињенице из историје других народа имају јаку археолошке потврде.
На пример, Јерусалим није могао да буде у центру „великог“ царства хиљаду година пре Христа, јер је у њему живело једва 3-4 хиљада људи. Археолози такође ни после више деценија ископавања нису пронашли ни најмање трагове било кавих монументалних грађевина из тог времена. То се такође односи и на познати библијски храм.
У 10. Веку пре нове ере у тим крајевима је постојал само једна мизерно мала кнежевина, на челу са Давидовом династијом.
Ни ископавања Јерихона нису могла потврдити библијске приче да је Навинова војска успела да га заузме тек уз небеску помоћ. Напротив, после чак осам прекопавања Јерихона, археолози су дошли до закључка да тај град није ни постојао у то време...
Због немогућности да се било чиме потврди наводно „непогрешиви“ Стари завет, доводи се у питање не само "Богоизабраност“ јеврејског народа, о коме се у њему говори, него уопште и веза Јевреја са тим временом, на чему се заснива идеологија државе Израел...
Наука је одавно довела у питање тумачење Старог завета као строго историјског документа. Светском сензацијом је постала библиотека асирског краља Асурбанипала писана клинастим писмом, која је уствари показала историчарима, да је Стари завет био само компилација написа преузетих из Вавилона.
Још већа међународна сензација била је откриће каменог стуба, на коме су били исписани закони древног вавилонског краља Хамурабија, 17 векова пре нове ере, који се готово у потпуности поклапају са заветима, које је наводно дао Јеврејима после скоро 5 векова пророк Мојсије. Само их је Хамураби добио од другог бога по имену Шамаш...
Стога не чуди да је напад САД на Ирак био снажно подржаван од ционистичко-масоснске власти Америке и рабина ортодоксних јудаиста у Израелу. Било је неопходно, поред стратешких циљева, да се реше и идеолошки, односно да се заузме знаменити Археолошки музеј Ирака у Багдаду и да се из њега украду сачувани докази на клинастом писму о великој јеврејској лажи о својој историји и о својој "богоизабраности“ као народа. Од овога је у великој мери зависило одржавање садашњег статуса-кво свеукупне јеврејске лажи о историји Јевреја и Израела.
Овде не смемо заборавити ни стратешку вредност јеврејске лажне историје за светски ционизам, који, преко рабина и њиховог тумачења религиозних компоненти у Старом завету, и на основу њега написанима Талмуду и Тору, држе на узди целокупну светску јеврејску заједницу. На крају крајева, само ослањајући се на јеврејску дијаспору у скоро свим земљама света, светска јеврејска олигархија, ционизам и јудо-масонерија, у стању су да покоравају друге земље, отимају њихова богатство и притом деградирају и уништавају друге народе.
Сви Јевреји света су солидарно одговорни према човечанству, због свега што се дешава у земљи њихових сународника, у редовима виших слојева буржоазије, олигархије, ционистичких и других јеврејских ортодоксно-расистичких, фашистичких и субверзивних јудо-масонских ложа.
(Превео: Бранко Станојевић)
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C/

Вся Из-Торы-я великого Израиля – ложь!


В истории Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по Синаю, ни великой империи Давида и Соломона. Эта ложь, построенная на вавилонских источниках, позволяет сионизму держать в узде метастазы еврейских диаспор - "пятую колонну" большинства стран.+
Еврейский археолог профессор З. Герцог: в истории евреев и Израиля не было библейского периода…
Недавно взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи. Еврейские археологи более 70-ти лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель Палестины, что-бы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации.
И, о ужас!
Еврейский археолог профессор З. Герцог рискнул пойти против сионистской лжи и опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок.
Итак, наука утверждает, что в истории евреев и Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и Соломона.
На этих сюжетах построены две мировые религии, но археология не может их подтвердить никакими находками, хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное археологическое подтверждение.
К примеру Иерусалим не мог быть центром империи, поскольку за тысячу лет до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек. Археологи за долгие десятилетия раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма.
В X веке до нашей эры на этих землях существовало лишь мизерное княжество, возглавляемое династией Давида.
Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять лишь с небесной помощью. Иерихон “копали” восемь раз, и сейчас археологи утверждают , что в то время города вообще не существовало…
Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий завет ставит под сомнение не только “богоизбранность” почитающего его народа, но и разрушает связь времён, на которой строится идеология государства Израиль…
Наука уже давно подвергала сомнению толкование Ветхого завета как строго исторического документа. Мировой сенсацией стала клинописная библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала, которая по сути дела доказала историкам, что Ветхий Завет был самой настоящей компиляцией из Вавилона.
Ещё большей мировой сенсацией оказалась находка каменного столба, на котором были начертаны законы древнейшего вавилонского царя XVII века до нашей эры Хаммурапи, совпадающие с заветами, которые якобы дал (спустя почти 2000 лет) иудеям пророк Моисей. Только Хаммурапи получил их от другого бога, по имени Шамаш…
Поэтому не мудрено, что нападение США на Ирак так усиленно проталкивалось сиономасонской властью Америки и иудейскими ортодоксами и раввинатом Израиля. Необходимо было кроме стратегических задач решить и идеологическую, захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и изьять (выкрасть) хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о своей истории и о своей “богоизбранности. От этого во многом зависел статус-кво всей иудейской лжи об истории иудеев и Израиля.
Здесь не надо забывать стратегическую ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма, который через раввинат и религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе, держат в узде всю мировую еврейскую паству. Ведь только опираясь на еврейские диаспоры, проживающие почти во всех государствах мира, мировая еврейская олигархия, сионизм, иудеомасонство способны покорять другие страны, грабить их богатства, разлагать и растлевать народы.
Все евреи мира несут солидарную ответственность перед человечеством за всё то, что творят на земле их соплеменники из среды высших слоёв буржуазии-олигархии, сионистских и прочих еврейских ортодоксально-расистских, фашистских и подрывных иудомасонских лож.1
Справка:


Зеэв Герцог (род. 1941) — израильский археолог, профессор археологии на факультете археологии и древних культур Ближнего Востока в Тель-Авивском университете, с 2005 г. директор Археологического института Сони и Марко Надлеров. Специализируется в социальной археологии, древней архитектуре и полевой археологии.
Занимался исследованием вопроса о реконструкции Первого храма. Участвовал а раскопках Тель ХацораМегиддоАрада и Беэр-Шевы. Позднее руководил рядом раскопок.
Является одним из наиболее активных сторонников точки зрения, что «библейская археология больше не является руководящей парадигмой в археологии, и что археология стала независимой дисциплиной со своими собственными заключениями и наблюдениями, которые, фактически, представляют нам реальность древнего Израиля совершенно не так, как это описано в библейских рассказах»
В 1999 г. статья Герцога в еженедельнике «Гаарец», анонсированная на его обложке, под названием «Деконструкция стен Иерихона», вызвала широкий общественный интерес и споры. В статье Герцог утверждал, что израильтяне никогда не были в Египте, не странствовали по пустыне, не завоёвывали страну в ходе военной кампани и не были предками 12 колен израилевых, что единая монархия Давида и Соломона, которую Библия описывает как влиятельную региональную силу, была всего лишь небольшим племенным царством, и что ранняя израильская религия приняла монотеизм лишь на закате монархии, а вовсе не на горе Синайhttp://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/vsja-iz-tory-ja-velikogo-izrailja-%25E2%2580%2593-lozh

No comments:

Post a Comment