Search This Blog

Wednesday, December 28, 2016

КАКО ВАРДАР ПОЧНА ДА НОСИ ДРЕСОВИ ОД МИЛАН

Од приказните на Ивко Панговски, шести дел

КАКО ВАРДАР ПОЧНА ДА НОСИ ДРЕСОВИ ОД МИЛАН