Search This Blog

Monday, February 22, 2016

KibelaКибела или Ма - големата мајка божица претставена како седи на престол со цилиндрична круна - полос на главата, држејќи дајре - тимпанон и придружувана од два лава. Римски период 1-2 век
Престолот отприлика е терк  за  претходник на ложата наменета за великодостојниците во нашите цркви 

No comments:

Post a Comment