Search This Blog

Saturday, October 15, 2016

Егзархијата

Егзархијата е создадена од страната на царска Русија , како пандан за спротиставување на влијанието на грчката Патријашија.Седиштето и било во Стамбол .Откако увиделе дека тоа  е промашување , седиптето е преместено во Бугарија .Создадена е на 12 март 1817 , со указ , ферман од Турскиот Султан Абдулазизи
Указот е донесен под притисок на Царската дипломатија на Царска Русија ...1


Зумирано

“in the Bulgarian church in Constantinople in pursuance of the March 12 1870 firman of Sultan Abdülaziz of the Ottoman Empire...’

“The Exarchate (a de facto autocephaly) was unilaterally (without the blessing of the Ecumenical Patriarch) promulgated on May 23 1872, in the Bulgarian church in Constantinople in pursuance of the March 12 1870 firman of Sultan Abdülaziz of the Ottoman Empire...’’
линк

http://www.liquisearch.com/bulgarian_exarchate
https://books.google.mk/books?id=NzFHDAAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=Foundation+of+Bulgarian+Exarchate+in+Constantinople&source=bl&ots=YN-QnCISgq&sig=hND663h--G4Z2OaTrOIRjeCuOvM&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Foundation%20of%20Bulgarian%20Exarchate%20in%20Constantinople&f=falseДо 1878 год. сите, па и руската влада, велеа оти Македонците се Бугари. По Берлинскпот договор истапија со своите претензии на Македонија Србите.18