Search This Blog

Tuesday, October 11, 2016

Словото стана Человек

Зборот стана човек и живееше меѓу нас.
 Ние ја видовме Неговата слава - славата што Тој ја прими како Единороден Син од небесниот Татко. Тој беше полн со љубов и искреност.

Јован 1Глава 14 стих.