Search This Blog

Saturday, March 5, 2016

Origin of the name Čech

"Výklad původu jména Čech má celou dlouhou historii; první pokus o vědecký výklad učinil Josef Dobrovský[1]. Ten spojil jméno Čech se slovesem (za)číti, v němž hledal starý kořen če-. Podobně jako na př. duch od douti bylo prý utvořenoČech od „četi“ a znamenalo ‚počínající, první, začátek‘, neboť Čechové přišli první do západních krajin. — Tento výklad byl odmítnut už Jungmannem[2]: Čechové nebyli ve skutečnosti „počínající“ při stěhování na západ a kromě toho staroslověnština a polština by v tomto slově musely mít nosovou samohlásku, nikoli e; předpokládaný původní tvar slovesa začíti zněl totiž začęti. — Dodejme k tomu, že v češtině bychom pak čekali tvar *Čach, analogickou přehláskou *Čěch;ale všude, i v textech na iotaci přesných, je psáno vždy jen Čech...."1
Spal Jaromir," Původ jména Čech,",1953 
 (The Academy of Sciences of the Czech Republic) 36 (9-10): 263–267

Da vidime
Чех ,
х-к
Чоек
Човек
Человек

Наспроти нивните анализи дека Чех би можело да се изведе од како се наведени примерите :
(за)Читување, читање,зачеток, почеток....ја  набљудуваме променава за зборот од неколку аспекти.
Лингвистички коренот за зборот Чех е во думата Слово
Историскиот аспект вели дека Кирило и Методије го ширеле Словото на просторите на Велика Моравија и Бохемија

Размислуваме ли логички увидуваме ,колку и да ни/не ни одговара ,дека
“сите патишта водат кон религијата “
:):

1 comment: