Search This Blog

Friday, December 8, 2017

забрана за името Македонија и Македонци...

Eвропските „големи сили“ во минатото еднаш издејствувале формална забрана за името Македонија и Македонци...
Рускиот министер за надворешни работи - Владимир Ламсдорф, заедно со министрите на Франција и Австро-Унгарија, кон крајот на 19. век, издејствувале - турскиот султан да го забрани називот Македонија.


извор:
https://www.facebook.com/macedoniaendless/photos/a.248829578476273.81005.174383015920930/2183543731671505/?type=3&theater


No comments:

Post a Comment