Search This Blog

Wednesday, December 20, 2017

Околу терминот варвари

За нас нели се вели сме биле варвари .

Ајде малце овој термин


Првобитното значење на овој термин е дека означувало од некого неразбирливо (за грците ) зборување .

Значи кога ние нешто збориме,( тоа за почитуваната односно непостоечка величина на лажната грчката цивилизација било неразбиливо .
Накрактко ние збориме , а тие не разбирале што ние збориме .

Елем да споредиме 
Денес исто како и вчера во нашиот речник е посведочено постоењето на зборови кои на англиски се преведуваат со gibberish а означуваат токму тоа - неразбиливо говорење .

Тоа кај нас се зборовите :

Мрморење
Брборење 
Вревање 

Сите тие означуваат едно те исто. Разликата меѓу нив е во тоналитетот на изговореното.
Мрморење кога си зборуваме најтивко , за себе 
брборење , кога ќе појачаме тоналитетот во изговорот и 
вревање те врева кога ќе сме најгласни .
Оттука следи дека промената на буква во буква 
од 
Мр-Мр 
преку 
Бр-БР
до 
Вр-Вр 
осначува промени во тонот или гласноста на изговореното.

Отука оние најгласните 
ВР ВР се варвари 

Прашањето би било 
од каде ова да е грчки збор ,кога во денешниот нивни јазик ,англиското gibberish ,кое се преведува со неразбирливо зборување се преведува со зборот асинартисис ( ασυναρτησίες) ?

No comments:

Post a Comment