Search This Blog

Saturday, February 16, 2019

Божества со форма на риба во минатотот

Претстави на симболот риба како божество   низ историјата во светот .
Пишав на гугл називот Дагон како за главен за Чалдејскиот пред сириски бог
Chaeldean Dagon .

https://www.google.com/search?q=chaldean+dagon+image+of&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH2Zn5x8DgAhUEp4sKHdp7Dg4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgrc=s9ks0GhCCvT8vM:

No comments:

Post a Comment