Search This Blog

Thursday, December 20, 2018

Македонија наречена тема Бугарија

По пропаста на средновековната македонска држава, Василиј Втори, ја инкорпорира Македонија во византиската империја, ги руши световните и духовните обележја на средновековната македонска држава за народот да не се сеќава на славните времиња и затоа Македонија ја нарекува тема Бугарија, заедно со СрбијаАлбанијаЦрна ГораПанонија, се до Срем. Охридската патријаршија не ја уништува, туку и го намалува ранкот на автокефална oхридска aрхиепископија и дијацезата и ја намалува само на териториите од византиската тема Бугарија. Така, oхридската aрхиепископија станува главна црковна организација на „цела тема Бугарија“, односно на Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија. Од тогаш, охридскиот архиепископ се титулирал како архиепископ на цела византиска тема Бугарија, со епархии во Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија.
Бугарските историчари тврдат дека Охридската Архиепископија е бугарска црква поради тоа што нејзината надлежност била за „ЦЕЛА БУГАРИЈА“; но, под „ЦЕЛА БУГАРИЈА“ се подразбираше целата воедно-административна област на Византија- темата Бугарија , која не ја опфаќаше денешна Бугарија- Добруџа (византиска тема ПаристрионМезија) и Тракија (византиска тема Македонија), кои тогаш беа потчинети на Цариградската Патријаршија. Диецезата на Охридската Архиепископија се простираше во Бугарија само на територијата која ја населуваа словенските племиња Торлаци и Шопи до градот Видин, што представува десет отсто од територијата на цела Бугарија. Тоа го потврдуваат и Хрисивулите на Василиј II, каде зборува за "бугарскиот народ" и епархиите на "цела Бугарија" која се простира од Срем, цела Србија, Косови делови од БиХ и АлбанијаЦрна Гора, чистословенските област на северозападна Бугарија до Видин и најголемиот дел од Македонија . Од таму многу јасно се гледа дека под цела Бугарија се подразбира само византиската тема Бугарија, а бугарскиот народ е словенскиот народ од Србија, Македонија, Црна Гора и денешен Срем.

https://forum.kajgana.com/threads/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B5.8300/page-5

No comments:

Post a Comment