Search This Blog

Sunday, July 15, 2018

Исус со ликот на Александар од Македон

Дали знаевте дека првите фрескоживописни претстави за детето Исус ,во прегратките на Богородица биле со ликот на Александар од Македон ?1
________________

Извор :
1. Александар Донски“Исус Христос и Македонците’’, Скопје ...стр 177

No comments:

Post a Comment