Search This Blog

Friday, July 6, 2018

Околу зборот Тора во еврескиот јазик

Rec = tohar (na evrejski) od Stariot Zavet ....1
постои промената
х <с .

Поради немање време не сум стигнал освен неколку примери да дополнам со малце појќе , а тие неколку ги повторувам , затоа што се точни .
УспеХ
успеСи 
кај нас 

Серце 
Херц
од кај нас во латинскиот 

Херр
Сер 
во германо јазиците ..

Потоа промените низ палатализација 
т- 
Гратиа 
Грациа

Граесија 
Грција 
Грк
Грци
Грчки 
ова вели 
т>ч

Тора 
т>ч

*Чора
читано од десно кон лево би требало да биде 
*ароЧ
*Ароч
*Роч
Реч 
:))

Па отука и објаснувањето зошто Тора да е Господова Реч 
http://biblehub.com/hebrew/2892b.htm


Најголема благодарност до братот Марко Марк за  укажувањето 
:) 

No comments:

Post a Comment