Search This Blog

Saturday, July 14, 2018

Секој одлучува за својот став

„Македонија е слободна земја. Секој граѓанин самостојно одлучува и ќе одлучува за својот став...."
„Македонија е слободна земја. Секој граѓанин самостојно одлучува и ќе одлучува за својот став. Ја повикувам уште еднаш, и ќе ја повикувам опозицијата отсега натаму секој ден: Ајде да ја избереме македонската иднина! Нашата заедничка иднина. Ајде да престане сеењето омраза“ рече ...

https://infomax.mk/wp/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B8/

No comments:

Post a Comment