Search This Blog

Saturday, July 7, 2018

Ѕвездичка -asterisk

Еве објаснување за ѕвездичката ,напишана дамнешната 1896 год. Нејзе на англиски ја преведуваат како asterisk .

"Words not actually extant are marked by asterisks.." 1 
преведено 
Зборови што всушност не постојат, се означени со ѕвездички.
Значи: Овој знак се става на почетокот на зборот за да со него се посочува за корен на збор  што не постои , го нема , не е најден , никаде не е запишан ,ама се претпоставува неговото постоење и затоа се бара за да се најде  
__________

1. Liddell & Scott " Greek-English Lexicon ", PREFACE to sixth edition, Oxford,1869

No comments:

Post a Comment