Search This Blog

Wednesday, May 3, 2017

Напишано на три јазици


Каков е тоа грчки , каков е тоа латински и каков е тоа еврејски јазик ?

Исусовото распнуваве
(Мт 27,32-44; Мр 15,21-32;
Лк 23,26-43)
17 И носејќи го Својот крст, Тој излезе
на местото наречено Черепница, а по
еврејски Голгота;
18 таму Го распнаа, а со Него и други
двајца, од едната и од другата страна, а
насреде - Исус.
19 Пилат, пак, напиша и натпис, и го
кладе на крстот. А беше напишано:
-Исус од Назарет, цар Јудејски.⌠
20 Овој натпис го читаа мнозина од Јудејците,
бидејќи местото, каде што бе-
ше распнат Исус беше близу до градот;
а беше напишано на еврејски, грчки и
латински. 

No comments:

Post a Comment