Search This Blog

Saturday, May 13, 2017

Ekzarhija so znacenje na stranska nadvoresna

Останува фактот дека „Екзархија“ точно значи „Странска“ црква. А ако е странска не е наша.
(види за споредба „Extraterrestrial", "Exile", "Excommunication", и т.н.)
Екстер
*Егстер
Егзарх

- од надвор
Ајмен
izvor

No comments:

Post a Comment