Search This Blog

Sunday, July 31, 2016

О Словенима -српски

Анализа треба и мора да обухвати термин Словени , словенски језик, био он назван црковно или старо црковно славјански језик.
Даклем шта је то Славјански језик или те онда шта је то Словенска група језика ?
Да би то одредили требамо дефинисати шта је то Словени и шта се подразумева под овим термином ?

Идемо лагано .
Словени - термин 

Тематика је могуће порекло и могући значај термина Словени јест да је то религиозан термин
 О ћем се у ствари ради?
Ради се о мало другшем начину постављања питања.
Уместо да се упитамо редоследом 

Шта је то Словени те да нам одговор будне 
Словени долази од Слова који су нам наши пријатењи Грци дали ономад кад смо били дивљаци и имали одела од коже ..те смо се захваљујући њима цивилизовали.....
питање постављамо овако .
Ко је то Слово овога Света ?
Одговор је 
-Слово је Исусов епитет.
И добродошли у свету Религије .Свету у ком човек “не сме нит да пр`не без Папине дозволе ’’
Ал пошто се ради о религији, будимо мало озбиљнији јер у њој и у свим њеним концептима , к у нашој такође човек је у њеном центру
Зато се и позивамо на црковни термин за човека
а тај је человек.Јер појење јест овакво :“Слава тебја Боже человекољуб
че..’’ Значи человек .Та реч исписана на древном Коинеом писмо изгледа овако Σελοωεκ .

Ајмо анализират ..
Человек
Σελοωεκ 
промена слова, ако је и има је у слову 
Ч које прелази у С 
пример је у речи
Чаматар
ч->с 
Самотњак.
Реченица је :"Не седи ту бадава немој да чмајиш иди и најди си себе друшво .."
Што би се рекло :
Человек
Σελοωεκ
Издвајамо сугласнике
Человек
Σελοωεκ
СЛВК 
------
читамо оно што желимо да прочитамо
СЛоВо К
И ту смо опет са питањима и одговорима
Ко је Слово ?
Исус 
Шта је то Слово
-Човек 
Шта то уради Исус ?
Спусти се са неба и узе за себе облик человеков ,спашења човечанства ради
Мочан концепт ...
Започео у Солуну ...навео сам и историске податке о томе у тексту на блогу свом где сам ово и поставио и са угла лингвистичког приступа и са угла историјских чињеница.
Овим приступом , исчитамо ли јошједанред тзв “ Панонске Легенде ’’ и одатле анализирамо ли реченицу :
“Нама пријатељу Солун нам је први и највечи град у Македонији, а у њег сви славјански беседе’’
Буде ли акценат на оно беседовање по славјанскаго, онда
к и имамо информацију која нас реално обавештава да се процец прихватања Исусовог учења одпоодавно завршио , те да су у сами град сви постали Његови следбеници и приповедају и уче о Слову.
Овим проматрањем стижемо дотле да се Слово тј славјанство које је и најпрви термин за покрштавање ,те старији од титуле Христ за Исуса шири и ка другим подручјима , како се наводи у тексту о старости 10-так језика,,, “Шири са севера оног што се данас назива Грчка , тачније Македонија , ка другим местима посреднишвом Кирила и Метродија који су својом мисијом придоносили ширењу Слова међ народима , свртавајући их тако у ту породицу Словенску коју говори о Слову или о Исусу.
Касније се ова значење детерминишу на другачији начин , утицајем Руске Царске Круне понајвише и то онога момента кад је падом Константиније (Константинопољ је такође измишљени термин управо као и термин Византија) отворенх пут да се Руска Династија на пијадесталу Света појави као тзв наследник тзв Новог Рима , те започиње своје агитовање у смеру трећег Рима 
или Новог Новог Рима уместо тада већ, несталог центра моћи названим јоште и Цариградом ..
Са уздизањем Москве и Руског Православља почиње да се шири идеологија како су Словени у суштини народ који се досељава из Русије , Русија Мајка Православља, руски цареви себи додају најпре титулирање Романови, која им се затим претапа у једном од породичних презимена ...
Интересантан је факт да се ова идеологија замењује обрасцем како је Русија тј доцнији Савјетски Савез мајка комунизма те да се нјегова деца требају њему окретати ...
Затим наилази оно подвајање не по црковном но по политичко етничком терминирању, па одатле се и распадањем писмености Цркве ,писмо које се прилагођава називима националних , добија и назив језика исти као и народ који га онако модификованим почиње користити у својим понајпре Црковним школама , зар=тим у ономе што се назива грађанским школским системима наобразовања.Дали можда знате да су називи Словенија ,Словенци , Словачка и Словаци , називи који су релативно млади , а појављују се распадом Аустро-Угарске Империје .
Затим назив Чех ,Чекословачка ...
Назив Словак или оно 
Человек 
СЛВК 

је по своме значају једнак називу Чех јер и један и други су ако ј=се то може назвати тако - параболе за човека 

Јер без слова в ,назив за човек у нашем охридском прилемско вечлешком региону јест 
чо `ек ...значи постоји отсутност слова В
 Ч о ек 
Ч ` е к
Че Х 


По једначењу звучности је управо то...

А Чоек и Человек је оно што се код браће нам Црногораца  што се вели чоче .

Кад се говори о блискости и даљини македоског и бугарског је та да се у Бугарској тада кад је створена , одлучено од стране Руса да им Црковна писменост која је тада била у употребу , буде уздигнута у ранг стандардног литерарног језика , који је затим природом ствари назван бугарским језиком.Елем то је језик цркве .Затим је у њих тај црковни доживео 5 реформи и њима се удаљио од своје основе ...Реформе су радили Руси, свих пет ...Зато и постоји блскост језика , јер је то писмо створено рад употребе Црквама Македонија понајпре , да би се путем назовимо ствари термином како ваља : да би се путем СЛОВЕНИЗАЦИЈЕ тј покрштењем шири на териториј најпре Првог Бугарског Царства ...
Тим процесом ( у науци назван христијанизацијом , )
Канови мењају своја лична имена те од Габора , постаје Борис
од Шишмана Симеон ,те Михаило.. чак се и њихове титуле замењују па од Кановских постају Књажевске ...
Упоредимо то са наступом Ислама у нас .И ова релогија носи са собом сбоја лична имена те Гоце може да буде Хасан Мујо, Алија ..па да стигне до титуле Аге , Паше Бега , Калифа ...
Нема ништа од тзв теорије досељавање :Чак су Руси били покрштени у Охрид ,па затим са собом понели натраг и књиге о Слову и Попове и калуђере ..Све им Цар Самуило одобрио..
Књегијина два сина су два прва апостола у Русе ..
http://homermakedon.blogspot.mk/2015/07/blog-post_17.html

No comments:

Post a Comment