Search This Blog

Tuesday, June 28, 2016

Охридски сончев симбол

Зошто некој си прави мајтап со древната балканска историја, споредувајќи ги границите на царствата со етничкиот и културен карактер на населението?

Според археолошките откритија веќе станува јасно дека македонскиот етнос во антиката постоел и надвор од границите на македонското царство и свесно ја развивал својата култура. Зошто самите си подметнуваме грчка пропаганда? Зошто самите ја штитиме смешната грчка теза дека древните Македонци се развивале како култура на територијата помеѓу Хераклеа, Пела и Тесалија?

No comments:

Post a Comment