Search This Blog

Friday, April 8, 2016

Povijest Crkve u Hrvata; stari i srednji vijek


"Etnogeneza jest proučavanje porijekla Hrvata.
     Imamo nekoliko problema kada moramo odgovoriti na ime i porijeklo hrvata. Riječ hrvat se u bilo kojem obliku ne nalazi ni u jednom slavenskom jeziku. Postavlja se pitanje jesu li hrvati pripadnici staroiranskih, gotskih ili ilirskih plemena? Jedna od teorija jest da su hrvati slavenski narod, jer imaju jezik slavena. Etnolozi su doznali da hrvati imaju slavenske običaje. Događa se da su hrvati jedan narod koji se pomiješao s ostalim narodima. Pa se postavlja pitanje jesu li to bijeli narod, i je li došlo do miješanja hrvata s ostalim narodima. Jedna karika jest ime hrvat koji kao takav ne postoji. Proučit ćemo etimološko ime hrvata i osim toga uči ćemo u etnologiju, antropologiju i povijest naroda.  .."

CHI  RO

CH  RO
KSI  RO
S->H
K HI RO
H  Ro I


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yH1PSLJgh5MJ:www.djkbf.unios.hr/~mzigman/skripte/II.%2520Semestar/Povijest%2520Crkve%2520u%2520Hrvata%253B%2520stari%2520i%2520srednjii%2520vijek/Povijest%2520Crkve%2520u%2520Hrvata.docx+&cd=7&hl=en&ct=clnk

Mr. sc. Darija Damajnović"Povijest Crkve u Hrvata; stari i srednji vijek",Djakovo,2011