Search This Blog

Tuesday, January 1, 2019


Буквата ’Ѕ‘ на буквар од 1597 година Во манастирот Високи Дечани кај Пеќ, на Косово, се чува старословенски буквар печатен во 1597 година во Венеција. И на него се наоѓа буквата ’Ѕ‘, којашто денес ја има само во македонскиот јазик и правопис. Ова, како и многу други артефакти, ја урива лагата дека македонскиот јазик е вештачки создаден. ---------------------------


https://m.facebook.com/macedoniaendless/photos/a.698907060135187/2882286548463883/?type=3


No comments:

Post a Comment