Search This Blog

Sunday, June 3, 2018

Dead sea Scrolls

Lингвистиката како и историјата се помошни науки кои ќе придонесат во осознавањето на тематиките .

А како е со генетиката ?
Роко , 
нели имаше еден текст од тебе кој говореше за генетското потекло на Аппостолот Лука,па се лоцира сегашниов ни Балкан како место од каде тој потекнува .

Тој според изворите исто информира за Словото.

И тука имаме непознати нели

Евреите немаат Слово , немаат логос .
И она со нивниот јазик е некаков збир од нелогичности во толкувањата. Им бил загубен ,па некој пред сто години го реконструира, за да така обновен се прогласи за официјален во Израел.
Писмото што го користат е некоја форма на арменско кое било во употреба во Азија , додека тие биле под ропство во Вавилон.
Ова може и да значи дека сега го користат писмото на своите господари од кои биле поробувани .
Кумранските списи , за кои се вели дека се испишани со такво писмо не пишуват ништо за Новиот Завет 

Languages
Most of the scrolls were written in Hebrew, about 130 in Aramaic, and 27 in Greek (Penner, 174).
https://brianwdavidson.com/tag/logos/page/2/
http://homermakedon.blogspot.com/.../genetic...

No comments:

Post a Comment