Search This Blog

Tuesday, June 26, 2018

Последици од теоријата за доселување на СловенитеВидувањата на аналитичарот Александар Станковски гостин во емисијата „Отворено студио„ на ТВ Нова со новинарот Слободан Томиќ, околу Словените и  учењето за нивното доселување од североисточниот Зад Карпатски венец кон југ исто така ги согледувам дека се со обратен правец од југ па наоколу.

 Последиците од таа кај нас сеуште официјална наука за некакво доселување што е прифатено како аксиома во умовите на оние што истото го проповедат , се следниве :

- Откако се застанало на тезата дека Словените се дојденци , поради геостратегиските позиции на Царска Русија,дека тргнати се од зад Карпатите ,па на Германија па на остатокот од Западот ,се случуваат следните нешта .Словените се третираат како туѓ елемент кој е дојден на територија која не била нивна ,па таа територија започнува да бидува предмет на повторно присвојување .Овој пат освојувањето на терироријата на Словените како цел се одредува не Царска Русија ,која со таа теза се наметнува како мајка заштитника на сите Словени , туку од страната на империјалистичките сили на западниот Капитал и неговата воена геостратегија за ширење ..
Така за последица согледуваме намалување на територииите на лужичките Срби се до нивно речиси исчезнување,каде вече создадените германски кнежевста се шират ,па воспоствавувањето на Австрија врз она што се викало Картагина ,Истра со сегашните именувања на Бенешка Словенија па Јулијска во Италија,па создавањето на Грција и Албанија на Балкан.Последиците повеќе од видливи .Принципот е тој
Откако се заврши со Индијанците од Америките , територијата им беше населена со доселеници од сиот Свет.
Најпрвин била прогласена за слободна територија за да потоа биде присвоена од дојденците.
Така било и со територијата на Абориџините .
Односот на освојувачите спрема освоените е типичен Господар -роб однос при штонаучната мисла во теоријата се става во улога напромотор на некакви дотогаш непостоечки вредност односно обезвреднувања на домородното население.Дали на пример знаевте дека речиси вчера , Абориџините одноисно вистинските домаќини на Австралија успеале , внимавајте успеале да се изворат за сопственото право да се наречат - ЛУЃЕ .
Зошто ?
Затоа што биле третирани нешто како суштество што било повиско од животните а пониско од човек .
И со териториите на цела Африка е ист таков и пристапот и односот .

Отука и не изненадуваат дефинициите за терминот Словен на кој што освен значењата на народ,хронолошки со тек на времее ги има и сите можни постоечки најниски вредносни и му се додааваат се понови и пониски значења со кои можело да се опише некој човек како на пример ; “развратници ,дивјаци, неуредни излитени ,невнимателни ,несовесни ,гадни ,валкани, развратници , неморални курваришта’’ ...1
____________________
Извор :

1- https://www.etymonline.com/word/sloven

Ете сега и ние сме територија .
Територија на Северна односно Територија Северно од Македонија , која веројатноста да одмине судбината на сите досега е рамна на нула.
Затоа и наидова реализација на создавањето на привремена федерализација од две федерални едники кои ќе се припојат кон Исток и кон Запад .

No comments:

Post a Comment