Search This Blog

Sunday, November 19, 2017

Македонската Средновековна Црковна Дипломатија

Ние што не знаевме ,да прочитаме да научиме и да не забораваме.
За оние што знаат,а молчат нека си продолжат така.
" Молчењето значи одобрување,бидејќи пред силата на аргументите и боговите замолкнуваат"
Извор:
Слика лево :Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр..152 Слика десно Д-р Петар Поповски, " Средновековна Црковна Дипломатија",том први,Скопје 2014 год ,стр.. 350
No comments:

Post a Comment