Search This Blog

Saturday, November 11, 2017

ја прачленска форма

ја= наместо членот Та
пр.
Ристе- та
Рист - Ја
РисЈа
ХристЈа
Нин- припадност
Слав Ја Нин

No comments:

Post a Comment