Search This Blog

Tuesday, June 27, 2017

Борис можно значење на името

Името на Хан Борис, (Богорис) НЕ ПОСТОИ ВО НИТУ ЕДЕН ИСТОРИСКИ ИЗВОР... Тој лик е измислен, најпрво од Златарски, а потоа и Матвеј Соколов своеволно го додава во некои преводи на Византиски Хроники... Глупоста со Хан Борис или како тие го нарекуваат прво Цар, потоа Кнез оди и понатака, во Егзархијата каде трновскиот Митрополит Симеон, преку црковна пропаганда го преставува како Светец... Замислете во Христијанството да биде прогласен Светец без Евагелие, измислен лик кој не постоел... Дури споменатиот митрополит преку Егзархијата пропагирал на новородените деца да им се даваат нехристијански и нетрадиционални имиња како тоа на Аспарух...... Инаку за ситеоние бугарски псевдо-историци името Ворис (βορισ) на старо-грчки значи СЕВЕР, СЕВЕРЕЦ, а тоа име како такво постои и не е тоа никакво „бугарско име“...Околу она  дека на   “ старогрчки βορισ значи Север , северец ...’’
Поаѓаме од непишаното правило на реконструкција на името .
Неа ја правиме со додавање на претпоставената буква , која е одземена од зборовите.
Вообичаено е тоа да е буквата - С
Незнам зошто , ама во 101,2% случаеви е така.
Значи правиме реконструкција

С+ ворис =
*Сворис
понатаму одземаме додавка што нема никакво значење освен дека тоа е показател за грчицирање на зборовите

* Сворис
*Свор/ ис
*Свор
или почитко испишано

-Север

Значи еве сме и колку имаме да објаснеме за тој со тн старогрчки

Борис е север , ама не на грчки .
Да не е на античнобугарски ?

No comments:

Post a Comment