Search This Blog

Friday, May 24, 2019

Матријархат

Што означува овој термин ?
“Osamdesetih godina 19. stoljeća pojavila se nova riječ: matrijarhat. Ta riječ je kovanica od latinskog mater (majka) i grčkog arhein (vladati) i označuje političku vlast žena u društvu i njihovu dominaciju u obitelji. Suprotan pojam matrijarhatu je patrijarhat. Ta riječ potječe iz kasnog grčkog jezika, iz Septuaginte, prijevoda Starog zavjeta. Već na prvi pogled se vidi glavna razlika između ova dva pojma. Prvi je u odnosu na drugi nov i o njemu se aktivnije raspravlja tek zadnja dva stoljeća. Dok drugi još aktivno živi u našoj kulturi.
Matrijarhat ili ginekokracija je politički ili društveni sustav u kojem dominiraju žene. Većina antropologa i povjesničara religije, danas je uvjerena da nema dokaza da je matrijarhat, iako zabilježen u legendama i mitovima, ikada postojao u ljudskim društvima.
Johan Jakob Bachofen (1815.-1887.) je švicarski pravnik i klasicist, koji je inspiriran svojim istraživanjem antičke mitologije razvio teoriju evolucije sistema srodstva. U svojoj knjizi «Majčino pravo» zastupa tezu da je matrijarhat najraniji oblik ljudskog društva.
«Matrijarhat je, dakle, opći kulturni stupanj čovječanstva koji se može naći u svih naroda prije prelaska u patrijarhat.»..’’ 1 
Обаснување за терминот Матријархат во нашиот речник е следниов

матријархат
(едн.) матријархатот
Вид збор: Именка, машки род
Ранг: 25586
Период од развојот на првобитното општество кога роднинството и наследното право се сметало само по женска линија.
Англиски: matriarchate
Спротивно од: патријархат (м.)
Изведенки
1. матријархален прид.
матријархалниот
2. матријархатски прид.
матријархатскиот Но колку ова објаснување е точно ?

Можеби освен наследноста во правото по женска линија да крие и нешто повеќе ?
Има ли Матријархат во Македонија ,од кога бил и што би можело да значи ?
Ма - и нејзиното владеење односно власта на Ма
Уште од самиот почеток Големата Божица Мајка била претставувана со воинствени симболи ..

" Ма е прикажана со соларни и воени обележја. Со зраковидна круна на главата, но и како хетско божество на војната со штит, оклоп, меч, копје или либрис. Со текот на времето, соларниот карактер на божицата бил потиснат и во римско време Ма била божица со војнички карактер..."
Извор :

No comments:

Post a Comment