Search This Blog

Sunday, November 18, 2018

Вдишување и издишнување на Брама

“Naučnici su dali nagoveštaj da je širenje našeg poznatog svemira dugo 15-20 milijardi godina (ili mnogo više) možda dostigao zenit i da će svemir početi da se sažima ponovo u jednu tačku, događaj u istočnim tradicijama poznat kao Mahapralaja, Bramin udah i izdah...’’

Prekid Babinog Ćutanja

VELIKE PROMENE NA PLANETI I PREKID MEHER BABINOG ĆUTANJA
(tekst je pisan kao predgovor za knjigu SUDNJI DAN (Novi Zavet, Pol Oto Hese, Meher Baba) koja ovog proleca izlazi u izdanju Izdavacke kuce ESOTHERIA)
Živimo u najuzbudljivijem vremenu koje ova planeta pamti. Oko toga će se većina ljudi složiti.
Da živimo u poslednjim vremenima, da se na planeti dešava nešto jedinstveno, prvi put ne samo u poznatoj istoriji, jasno je svakome ko i malo ima dodira sa sopstvenim unutrašnjim bićem, ko je barem delom probuđen za istraživanje unutrašnjih svetova. Ostatak čovečanstva spava uljuljkan u toplo krilo kosmičke Iluzije, Maje, koja nikada jače nije stezala 7 milijardi duša na duhovno najbitnijoj planeti u svemiru. Najizraženiji sukob Dobra i Zla, sinova i kćeri svetla protiv sinova i kćeri tame, unutrašnjeg sveta emocija i umetnosti protiv najviših uzleta nauke i tehnologije, onih koji hoće da oslobode Čoveka i onih koji hoće da ga porobe, kontrolišu, odvija se pred nama kao film režiran Božijom rukom vrsnog kosmičkog režisera. Mi smo svi posmatrači i glumci, učesnici, neki svesniji dramatike, neki ne.
Sudnji dan, Novo Doba, i sve ostale ideje o lepšem svetu, sve Utopije o kojima su maštali vizionari i sanjari, sve se to sabira u jednu tačku današnjeg vremena, nekima čineći zbrku u glavi i srcu, nekima (retkima) bivajući kristalno jasno šta se dešava oko njih.
U retkim duhovnim spisima svih tradicija su dati bledi nagoveštaji šta bi moglo da se dogodi u vremenima koje živimo. Mnogi su bili pogrešno shvaćeni, zbog namernog iskrivljavanja i prepravljanja izvorne poruke, ionako pisane simboličkim jezikom: ceo Novi Zavet, uključujući Apokalipsu, je pisan u parabolama, majanski sistem je tek poslednjih decenija postao šire poznat među pokretima Novog Doba, a Avatar našeg doba Meher Baba je davao malo izjava o prekidu svog Ćutanja, potvrđujući ono što iritira sve poklonike logičkog, informatičkog, naučnog doba u kome živimo: misteriozni su putevi Božiji. Uvek su bili i uvek će biti, jer poslovi Boga nisu od ovoga sveta uma i razuma, koji će ovakve tvrdnje uvek odbaciti kao iracionalne i religiozno fanatične. Mi koji smo naučili da od tih nagoveštaja Istine, kao od kockica sklapamo mozaik celovitog duhovnog pogleda na svet, da razdvajamo bitno od nebitnog i vodimo ostale kroz prašumu neznanja, moramo biti Lučonoše usnulog čovečanstva, i ukazuvati na putokaze.
Meher Baba (1894-1969) je poslednje 44 godine svoje Misije na Zemlji podučavao čovečanstvo ne izgovorivši fizički ni jednu reč. Mnogo puta u toku svog života je nagoveštavao da bi mogao da prekine fizičko ćutanje dok je u telu, igrajući svoju božansku Igru sa nama, ostavši tih do fizičkog napuštanja ovog sveta. Rekao je: u prethodnim avatarskim dolascima (kao Zaratustra, Rama, Krišna, Buda, Isus, Muhamed) dao sam vam dovoljno reči, sada je vreme da ih živite. Ostavivši neuporedivo više objašnjenja o duhovnom životu u odnosu na sve prethodne poznate Avatare, rekao je: Nisam došao da podučavam, nego da probudim. O kakvom je Buđenju Čovečanstva reč?
Ako su mnogi životi koje živimo u čulnom svetu škola u kojoj učimo da budemo bolji ljudi, da ispoljimo više ljubavi, saosećanja prema bližnjima, da ne povređujemo ni jednog Božijeg stvora, ma koliko mali i bespomoćan bio, zavisio od nas ili ne, da zavirimo i zaronimo u sebe i na kraju pronađemo Boga u sebi, onda mora postojati trenutak polaganja ispita, prelazak u viši razred, odrastanje i razdvajanje uspešnih i neuspešnih. Mnoge duhovne tradicije i danas pokret Novog Doba, koji obuhvata sve njih, pominju tu osnovnu istinu našeg postojanja. Svakome je data šansa kroz mnoštvo inkarnacija da se promeni u bolje biće, jer osnovna mera našeg postojanja je koliko služimo svojoj vrsti da napreduje, kao i celokupnom svetu oko sebe. Sebičnost, mržnja, pohlepa je nešto što nas odseca, odvaja od sveta, rad za zajednicu je nešto što nam pomaže da rastemo iznutra. Ono što raduje je što vidimo da ove jednostavne istine, suštinske u poštovanju osnovnog kosmičkog zakona pomaganja drugim Bićima, bivaju masovno prepoznate i sleđene danas od velikog broja ljudi. Raste spoznaja da kao jedinka možemo da rastemo samo ako pomognemo drugima da žive dostojan život i prežive, da uvide smisao ovog pozorišta života.
Naučnici su dali nagoveštaj da je širenje našeg poznatog svemira dugo 15-20 milijardi godina (ili mnogo više) možda dostigao zenit i da će svemir početi da se sažima ponovo u jednu tačku, događaj u istočnim tradicijama poznat kao Mahapralaja, Bramin udah i izdah. Meher Baba je nagovestio da kada prekine svoje Ćutanje i izgovori jednu Reč, OM, da će to dotaći srca svakoga u Kreaciji, a posebno sve na ovoj neobičnoj planeti. Objasnio je da od 18.000 planeta u materijalnom svemiru (svim galaksijama) naseljenim bićima sličnim ljudima, naša planeta predstavlja najduhovniju, jer je najbliža tački OM, tj jedino ovde ljudi idu Putem ka Bogu, duhovnom razvoju i samospoznaji. Jedino se ovde rađaju Avatari i Savršeni Učitelji, koji upravljaju svim dešavanjima u Univerzumu, na svim nematerijalnim nivoima (7 nivoa) i ovom materijalnom, ispunjenom nebrojenim galaksijama i zvezdama (pogledajte „Bog govori“, najbitnije delo Meher Babe).
Prenaseljenost planete, 7 milijardi ljudi na njoj, je Baba objasnio upravo time da duše iz svih krajeva svemira žele da prisustvuju ne samo dolasku Avatara nego i tom velikom kosmičkom događaju kada će Bog po prvi put od stvaranja sveta „izgovoriti“ Reč i tako pustiti ogromnu količinu kosmičke energije koja će kao plima preplaviti sve, na svim nivoima, dajući svetu novi podsticaj za razvoj i napredak. Baba je jasno rekao da će to svakom čoveku pružiti šansu da se iznutra oslobodi barijera i ograničenja nametnutih karmom kroz mnoge živote. Objasnio je da je Njegov Dolazak poslednje deseto ispoljenje (inkarnacija) Boga u Ciklusu od 10.000 godina i samim tim i najjače ispoljenje Boga na Zemlji i u kosmosu, na svim nivoima.
Poznato je svakom ko iole zna nešto o duhovnosti da unutrašnji napredak možemo da ostvarimo samo dok smo u fizičkom telu na ovoj planeti, ne dok smo neutelovljeni na drugom nivou posle fizičke smrti (između dve inkarnacije), niti na drugim planetama. Čak i anđeli moraju da se inkarniraju u fizičkom telu da bi se duhovno oslobodili (njima je dovoljna jedna inkarnacija za to). Tako je ustrojen svet u kome smo, toliko je značajno naše fizičko telo, kao nosač duše, i rađamo se milionima puta dok to ne uvidimo i usmerimo pažnju ka unutra, van čulnog sveta.
Meher Baba je dao vrlo efektno poređenje tog kosmičkog događaja sa uključivanjem energije u električnoj centrali, rekavši da će svi koji su povezani sa Njim (tj sa Bogom), unutrašnjom slabijom ili jačom vezom, kao električnom žicom, zasvetleti slabijom ili jačom svetlošću.
Tako će preduslov da se taj trenutak doživi biti da budemo u fizičkom telu, što u vremenima i događajima pred nama neće biti nimalo lak zadatak. U knjizi Pola Ota Hesea „Sudnji dan“ je upravo opisano nešto slično događajima iz filma „2012“, pokretanje svih prirodnih sila neba i zemlje i niz prirodnih katastrofa, prouzrokovanih cikličnim ulaskom sunčevog sistema u zračenje centra galaksije svakih 10-12.000 godina. Nagoveštaj te priče je u predanju galaktičkih putnika Maja, kao i u mnogim proročanstvima, od kojih danas možda najpoznatije ono u knjigama Zaharije Sičina, kao i kanalisane poruke Virdžinije Esen i ulazak u fotonski pojas. Drugi scenario je nagoveštavao sam Meher Baba: iznenadni atomski rat, u kome će tri četvrtine čovečanstva biti zbrisano i posle koga će ljudski rod proći kroz period nezamislive patnje, čiji uzrok možemo lako da predvidimo. Voda i hrana koji budu preostali će verovatno biti zagađeni radijacijom i ako bi taj period potrajao samo nekoliko meseci, bilo bi pravo umeće opstati i preživeti u fizičkom telu. Mnogi su pominjali da će upravo sposobnost posta (totalnog gladovanja na vodi ili čak vez vode, koju sprovode monasi po manastirima ili jogini) pomoći nekima da izdrže i prežive. Baba je pomenuo da dok i sama deca ne zavape da Bog pomogne napaćenima, neće doći do prekida Njegovog Ćutanja i objave Božije Reči. Baba nam u „Lord Meher“ (detaljnoj biografiji koju je sastavio Bau Kalčuri) dao putokaze (strana 5225 originala), da ne bacamo hranu, vodu i sve što su osnovne životne potrebe, jer će nam ih u tom periodu nedostajati.
Oni koji uspeju da razviju neraskidivu vezu sa Bogom (Meher Baba to zove držanje za božije skute – „Daaman“, a Isus je predvideo da će ga se Petar tri puta odreći) moći će da stoje u centru atomske eksplozije i da, kao u svetlosnoj lopti od energije, budu zaštićeni. Ako ste spremni da položite život pred noge Učitelja (Boga u ljudskom obličju), nemate se čega bojati na Nebu ili Zemlji, Bog vas tada koristi kao oruđe za svoj univerzalni rad za druge ljude. U najpoznatijem Artiju (pesma obožavanja Boga), koju je sam Baba izdiktirao, i koja se svaki dan ujutru i uveče peva pred njegovim Samadijem (grobom) u Indiji, stoje meni posebno dragi stihovi:
…Daj nam da pijemo iz posude Božije Ljubavi
Tako da postanemo opijeni
O Saki, nudimo Ti naše živote u žrtvu,
Pruži nam tu posudu
Samo ako Ti nadgledaš naš brod dok je nasred okeana,
možemo ostati nepotopljeni
O Meher Baba, Kapetane našeg broda,
Ti si naš Zaštitnik….
Međutim, reči Isusa iz Jevanđelja upozoravaju da niko ne zna taj dan, i da samo Otac na Nebu zna kada će se to desiti. Zato svi oni koji očekuju to 2012. godine mogu biti u pravu, ali će vreme toga pre biti potpuno iznenađenje svima. Pojam drugog Hristovog Dolaska tako može označavati ponovnu pojavu Avatara na Zemlji u liku Meher Babe, ali i upravo prekid Babinog Ćutanja i uključivanje kosmičke energetske centrale, koja plavi sve nivoe i bića. Da je u „Master planu“ (Božijem Planu na Zemlji – Baba je često sebe nazivao kosmičkim Producentom) nešto promenjeno, kao beskrajna milost Boga, je i potvrda da ćemo dobiti ne jedno veliko „Bum“ (u vidu atomskog rata), nego više malih „bum“ (u vidu prirodnih katastrofa, koje izazivaju samilost i ljubav, kao i želju da se pomogne bližnjem, a ne mržnju među narodima, kao ratovi). Svedoci smo zemljotresa u Haitiju i Čileu, koji su izazvali saosećanje celog sveta da se pomogne najsiromašnijima, dovedenim na ivicu opstanka.
Danas, u savremenom svetu, vidimo da je okrenutost i uronjenost ljudi ka materijalnom svetu i vrednostima (uključujući sve lažne, iluzorne vrednosti) dostigla vrhunac, da su ljudi toliko obuzeti čulnim dešavanjima, posmatranjem filma koji se odvija pred našim očima, da to postaje apsurdno smešno. Iluzija danas u najjačim okovima drži svest ljudi, čineći ogromnu protivtežu predstojećem kosmičkom prilivu Božije energije. Baba je objasnio da ne postoji kosmička dualnost i kosmički jaz između Boga i Đavola, tj da kosmička Iluzija (Maja) u krajnjem skoru služi Bogu, jer je sve ispod sedmog nivoa Apsoluta (prvi do četvrtog, suptilni i peti i šesti, mentalni svetovi) svet dualnosti, sukoba suprotnosti. Velika Svetlost zahteva veliku Senku, duhovna težnja i Staza ima mnoštvo iskušenja i prepreka, jer je Bogoostvarenje nezamisliva nagrada koja mora da se zasluži velikim naporima, posle kojih sve patnje kroz mnoštvo inkarnacija izgledaju samo kao odsanjani san. Dinamika duhovnog razvoja je sukob suprotnosti materijalnog i duhovnog, Đavo, gospodar materije, u krajnjem cilju samo služi Bogu. Ali, Baba je takođe naglašavao: Bog je Ljubav, Đavo je požuda (strast). Strastan čovek ne može da služi Bogu i Đavolu istovremeno, to je kao da pokušava da hoda jednom nogom. Ne možete služiti istovremeno suprotstavljenim principima, čulnom i nečulnom svetu. Ovim dobom vlada materijalno blagostanje bez Boga…
Danas prisustvujemo takvom sukobu na kolektivnom, masovnom nivou. Iluzija koja okiva čovečanstvo nije bila nikada jača, uronjenost u čulni, materijalni svet sveobuhvatni. TV, internet, zabava, sport, seks (žene nisu bile nikada privlačnije u istoriji, žene bi verovatno slično rekle za muškarce), tehnološka dostignuća kao igračke za decu, sve to drži kao iskušenje ogromnu većinu ljudskog roda uronjenu u niz besmislenih senzacija, čiji je jedini cilj da nas odvrati od usmerenosti na Boga, jer treba se pripremiti iznutra na događaje koji slede, inače nećemo uspeti. Fascinacija glamurom, lažnim sjajem, lažnim vrednostima, čini da su svi kao hipnotisani, a to je upravo efekat koji Iluzija hoće da postigne. Nasuprot trenutnom vladajućem toku, treba živeti u svetu, ali sa mislima i srcem okrenutim Bogu, razvijati dvojnu svest, jednu koja izvršava svakodnevne zadatke u čulnom svetu, i druga koja je okrenuta iznutra večnim vrednostima.
Baba je objasnio da je na drugim planetama naseljenim bićima sličnim ljudima (tih 18.000 u svim dalekim galaksijama), mnogo razvijeniji um od srca i da je tamo tehnoligija kroz nauku na mnogo većem razvoju no na Zemlji, gde postoji ravnoteža uma i srca, što i omogućava duhovni razvoj na ovoj planeti, jer se bez srca na duhovnoj Stazi ne može daleko dogurati.  Kad pominjem tehnologiju, naučnici, inkarnirane duše sa drugih planeta danas pomažu trenutni ogromni razvoj nauke na našoj planeti, ali bez emocija i odgovornosti, kao deca. Takvi su i stvorili atomsku bombu i predvode danas istraživanja subatomskih čestica u CERN-u u Ženevi. Fizičari su razbili materiju do duhovnih čestica i pitaju se gde bi to mogla da se krije tamna materija (nevidljiva materija, koju su izračunali da mora da postoji i čini 90% materije u svemiru), ne pomišljajući da je odgovor njima pred nosom u duhovnim sferama, tj da je to upravo materija od koje se sastoje nematerijani nivoi, mnogo razređeniji od našeg grubog sveta. Pominju oni puno drugih dimenzija, ali ne shvataju da ih empirijski ne mogu istražiti. Meher Baba je istakao da će nauka u svim budućim vremenima uspeti samo da zagrebe po površini duhovnog života i svetova, koji se mogu samo ličnim iskustvom doživeti.
Danas paralelno postoje dve planete Zemlje: jedna u kojoj ljudi žive božanskim principima, kroz duhovnost, muziku Novog Doba, umetnost i na mnoštvo drugih načina već žive Novo Doba, i druga planeta koja nezadrživo hrli u svoju propast, svet sebičnosti, otimačine, mržnje. Kažu da muzika najbolje odslikava duh jednog vremena. Klasična muzika je odslikavala harmoničnost svog vremena. Muzika našeg doba najavljivala je promene i kroz disharmoničnost rok muzike i Novo Doba kroz skladnost New Age, duhovne, world i svih ostalih pravaca u kojima je odškrinuta, kroz vrata budućnosti, harmoničnost vremena koja dolaze.
Ne znam za vas, ali meni tehno, hard core, metal i ostali moderni pravci muzike pre liče na muziku za robote, mašine, za vanzemaljce koji su poslednjih decenija „imigrirali“ na Zemlju i „doneli“ sa sobom muziku svog sveta, bez emocija, melodije i harmonije, kakofoniju punu agresije i mržnje koja para čula nas „starosedelaca“ na sopstvenoj planeti, nas koji smo tu kroz mnoge inkarnacije i koji smo videli mnoga doba, kroz hiljade a možda i milione godina. Prava je žurka i gužva na planeti, kao da su se frikovi iz celog svemira sjatili na malom prostoru, jedino što kao u filmovima Džordža Lukasa „Zvezdani ratovi“ ne liče zaista na vanzemaljce svih oblika i vrsta, nego na ljude. Nisam pristalica teorija zavere na globalnom nivou i priča da će venzemaljci porobiti planetu, već naglašavam upravo taj pozitivni duhovni uzrok njihovog prisustva ovde, da budu u centru najvećeg događaja u istoriji kosmosa. Problem je samo što su toga nesvesni, i tako lako mogu da promaše smisao svog prisustva na planeti. Ipak, proviđenje svakome daje šansu.
Kockice mozaika se dalje sklapaju u sve jasniju sliku mogućih događaja: bilo izazvano atomskim ratom ili prirodnim katastrofama, moguće je da će doći, pored događaja opisanih u knjizi „Sudnji dan“, do slabljenja granice čulnog, materijalnog nivoa i astralnog i prvog suptilnog, energetskog nivoa. Zid između svesnog i nesvesnog, koji sada tako jako okiva našu svest, prijanjajući nas za čulni i materijani svet, će možda vrlo naglo biti oslabljen i uklonjen, puštajući u našu svest prvo neprijatna iskustva: lične demone svakoga od nas. Baba je više puta pominjao Tamni oblak, misleći verovatno na kosmičku Iluziju, protivtežu Bogu, ali možda i na plimu negativnih energija i demona koja će preplaviti svet.
Meher Baba je 1949. krenuo sa grupicom najbližih mandalija (učenici unutrašnjeg Kruga Avatara, apostoli) u avanturu zvanu Novi život, gde su lutali i prosili po Indiji, gde se Baba odrekao svoje božanske strane, naglašavajući bespomoćnost i prepuštenost Bogu. Time je pomogao svima koji u budućnosti budu u beznadežnim životnim situacijama da uz pomoć predanosti Bogu prežive, pa i da pomogne čovečanstvu iznutra u tim prelomnim trenucima.
Oni koji prežive u telu tu najmračniju fazu pre svitanja, biće svedoci najveličanstvenijeg događaja na planeti, početka Doba Svetlosti, kada će se celom Zemljom raširiti radost svih onih koji su tako dugo maštali o svetu ostvarenja svih Ideala, svetu Ljubavi, Saosećanja. Taj svet je ostvarenje svih pesničkih težnji i vizija (romantičarskih pesnika, među njima meni omiljeni Novalis), svih bajki i mitova, svih Utopija. Pesma i igra će biti ispoljenje tvrdnji svih duhovnih Učitelja da je naša najdublja suština radost, a ne depresija, jad i patnja. To će biti vreme čuda, muzike, plesa i slavlja, koje su dugo, dugo čekali malobrojniji među nama.
Glavna odlika Novog Sveta će biti proređivanje i brisanje granice materijalnog, grubog, tvarnog sveta i prvog od 4 suptilna energetska nivoa. Svako od nas, pored fizičkog tela i 5 čula kojima se služimo u našem svetu, poseduje i suptilno i mentalno telo, sa suptilnim i mentalnim čulima, koja služe za komunikaciju sa svetovima energije i misli i emocija. Kada posvećenik na duhovnoj Stazi „putuje“ Nivoima (to je putovanje u svesti), uronjen je svešću u suptilne sfere, a u našem fizičkom svetu svojoj okolini deluje kao automat, kao da je tu a nije. Svaki sledeći nivo je deset ili više puta veći od prethodnog, tako da stanovnicima suptilnih svetova mi delujemo beznačajno mali, kao što mi posmatramo svet mrava. Moćićemo svojim očima (delom fizičkim, delom suptilnim) da vidimo duhove prirode, elementale, vilinski svet, duše biljaka i aure životinja, anđele, čije prisustvo su do sada osećali i videli samo nadareni pojedinci. Mešanje i prožimanje sa suptilnom sferom će ljudima dati osećaj neopisive unutrašnje slobode. Po predanju davnih vremena, čovek je imao oko sebe predivne svetlosne odore, a ne životinjsku kožu, koja se vratila sa Padom Čoveka…
Svi se sećamo svojih dečijih snova kada smo mogli da letimo, gde je sve moguće (takav svet je opisan u „Alisi u zemlji čuda“). U knjizi „Sudnji dan“ je opisano da će svi predmeti i bića svetleti iznutra, da će se aure videti u svojim duginim, fluorescentnim bojama, baš kao svet vizuelno dočaran u filmu „Avatar“, kojim smo svi nedavno bili toliko očarani upravo zbog bajkovitog sveta u koji nas je uronio. Sedam vrata za ulazak na sedam nivoa i otvor u prvim vratima, čije otvaranje je zadatak svakog Avatara i o kojima govori Meher Baba, su potvrda tog prodora u unutrašnji svet.
Konačno ćemo moći da telepatski razmenjujemo misli među sobom i sa životinjama, tim predivnim nevinim bićima. Meher Baba nam je razotkrio da smo svi prošli kroz desetine milione inkarnacija u životinjskim formama i milione inkarnacija u ljudskom obliku. Svih sedam carstava evolucije, od kamena, metala, biljaka, preko crva, insekata, gmizavaca, riba, ptica do sisara služe samo jednoj (duhovnoj) kosmičkoj svrsi: razvoju svesti, koja je potpuno razvijena u formi čoveka. Da li ste se ikada zagledali u oči psa ili mačke, koji vas isto tako gledaju puni ljubavi i pomislili: mi smo bili oni, oni će jednoga dana postati mi. Mi smo bili ptica, delfin, mačka, svi oni će posle mnogo eona biti ljudi. Mi im pomažemo da ubrzaju taj napredak svojom ljubavlju, saosećanjem, igrom, posvećenošću, oni nama pomažu da razvijamo upravo te vrline. Za razliku od ljudi, većina životinja ne može da ispolji zlo po sebi, već ubija samo da bi preživela i to je bolna lekcija koju nam pružaju, onima među nama koji ne poštuju Život. Ima i retkih životinja koje su od ranih stadijuma evolucije razvile zlo, ali su ljudi mnogo skloniji ubijanju iz obesti. Ta divna stvorenja svojim pogledom iz koga izbija beskrajna nevinost i neukaljanost deteta, kao da nam kažu: volimo vas, pomozite nam i mi ćemo pomoći vama. U Novom Svetu ćemo moći da se konačno sporazumevamo sa njima bez nagađanja šta žele – slobodni protok misli i Ljubavi.
Ako je svaki kamen rudimentarni oblik svesti, kap božanskog Okeana, onda ima dubokog smisla da je svaka planeta i svaka zvezda živo Biće. Priče o Majci Zemlji i Njenom bolu što je povređujemo (tj onaj deo izrabljivačkog čovečanstva), sečom šuma, zagađenjem, rudarstvom, dobiće u Novom Svetu ostvarenje sna svih koji su Prirodu osećali živom poput nas samih. Retki su bili vidovnjaci koji su mogli da posmatraju otvaranje duše cveta na prolećnom suncu, da slušaju priču drveća u vetru, da osete da živimo na najlepšoj i najveličanstvenijoj od svih planeta, a to ne vidimo i ne cenimo.
Naše tehnološko doba, elektronske komunikacije i mašine koje su samo služile da zamene naša zakržljala unutrašnja čula, biće zamenjene probuđenim ljudskim sposobnostima: telepatija umesto telefona, vizija umesto televizije, sveopšta povezanost univerzalnog uma umesto interneta, kreativnost umesto tehnologije… Intuicija, taj dar koji nam je Baba ostavio kao kolektivni dar za naredne vekove, raširiće svoja krila i poneti ljudski duh da otkriva dublje mogućnosti naše psihe. Beskrajna igra mogućnosti biće potvrda onoga što smo osećali u sebi: Novog Čoveka, nesputanog ograničenjima, koji živi u svetu gde ništa nije nemoguće.
Svaki će čovek biti umetnik (takođe po viziji romantičara), i skoro da je već svaki čovek umetnik, svi danas ispoljavaju sopstvenu osobenost, za sada sa primesama ega, ali u Novom Svetu će to biti nesputana igra duha, razotkrivanje do tada skrivenih misterija, slutnji i inspiracija pesnika, spoj do tada nespojovog, spoj svih umetnosti. Nastaće mozaik, hologram duhovnih učenja – već sada su revitalizovane i obnovljene sve duhovne tradicije na planeti, a primer njihovog povezivanja u jednu celinu je u knjigama Hosea Argueljasa, vodiča majanskog pokreta.
Veza svih sistema Novog Doba sa Sirijusom, Plejadama i Orionom (još od Atlantide, Dogona i Egipta) je potvrđena u Heseovoj viziji promena na planeti. Ono što nije pominjao, a navodi se u nekim proročanstvima našeg vremena je da će vanzemaljski brodovi prebaciti duše onih koji se nisu uskladili sa višim vibracijama Zemlje na druge planete, gde će „ponavljači“ nastaviti duševno školovanje. Stare galaktičke informacije da je naša planeta i karantin i duhovni zatvor u kome se duše školuju za viši život ponovo bivaju aktuelizovane knjigom „Sudnji dan“.
Planeta je ubzala svoju rotaciju i klimatske i geografske promene o kojima Hese govori pedesetih godina prošlog veka nam danas zvuče toliko poznato iz današnje nauke, koja s jedne strane upozorava da smo preterali u uticaju na klimatsku ravnotežu, a s druge da je Zemlja i u nedavnoj istorij prolazila kroz stvaranje novih i nestajanje starih kontinenata.
Mit o isterivanju iz Raja je moguće upravo nastao kao daleki eho Pada Čoveka posle 1000 godina harmonije koju opisuje Hese. Ponavljanje ciklusa svakih 10.000 godina, ciklično vraćanje istog, ustvari možda predstavlja spiralni napredak (poput lanca DNK), ali moramo imati rezerve prema toj ideji, jer je Zemlja samo stanica na kosmičkom putu razvoja duša, kao što smo bili na mnogim planetama, možda ćemo jednog dana napustiti ovu planetu i otići dalje. Čuli ste da su Mars i Venera bili prethodne stanice razvoja civilizacija u našem sunčevom sistemu i da su verovatno doživeli samouništenje u sveopštem ratu kakav danas preti i našoj planeti. Takođe da je asteroidni pojas između Saturna i Urana bio nekada davno planeta i da je takođe nestao veštačkim uništenjem.
Heseovo proročanstvo je zapravo potvrda da smo na najbitnijoj duhovnoj planeti u svemiru, a vreme u kome živimo potvrda da duhovno možemo da napredujemo samo radom za druge, pomažući što više ljudi da dosegnu svetlost, ljubav i sve ostale duhovne vrline, altruizam, filantropiju, zajedništvo u Bogu.
Saosećanje raste u svetu, kao i svest o besmislenosti ratova i neophodnosti saradnje među nacijama.
Najdublji izazov koji nam je Avatar našeg doba Meher Baba postavio je: živite i umrite za Boga. Kada smo svesni da smo se milionima puta rađali i umirali, da je smrt poput odlaska na spavanje svake noći, a rađanje buđenje svakog jutra i da je svaki od tih života poput snova koje sanjamo svake noći, a fizičko telo poput odeće koju oblačimo svakog jutra, zašto se onda plašiti smrti. Šta je i nekoliko života posvećenih duhovnom traganju i Bogu u odnosu na milione života protraćenih svetovnim besmislicama. Imamo besmrtnu dušu i polaganje svakog od naših malih prolaznih života pred stopala Drevnog Jednog ili Savršenog Učitelja je mala cena za Cilj Bogoostvarenja. Predanost i Ljubav ka Avataru je Put, a stražarenje pred znacima vremena u kome sve zvoni na uzbunu za one koji Vide i Osećaju šta se dešava oko njih, je opreznost i pomoć usnulima da se probude. Baba je u svojim „Besedama“ opisao Novo čovečanstvo i Novi svetski poredak u dva poglavlja pod tim imenom.
Sve kockice se sklapaju u jedinstveni mozaik. Ko ima oči neka vidi i ko ima uši neka čuje…
Vladimir Madić
April 2010.
Comments are closed.

https://www.meherbabasrbija.com/?p=4988

No comments:

Post a Comment