Search This Blog

Saturday, October 6, 2018

Дали Исус е опишан како Христ во Куранот  "Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: "Mi smo kršćani", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.." 1


  Во Куранот читаме дека се употребува терминот кристијани .
  Ако под буква исчитаме асоцијацијата е дека се однесува на Крист .
  Овој термин е опишен со зборот верници.
  Од тука можеме да заклучиме дека во VI век од н.е. постојат верници кои се опфатеи со терминот Кристијани .
  Но дали се однесува за Крист или за Црквата .
  Прашањето е  дали Исус и во Куранот се опишува како Христ или само како Исус , односно Иса ?

  На англиски  овој дел се преведува вака :
  "You will surely find the most intense of all people in animosity toward the believers [ to be] the Jews and those who associate others with Allah;and you will find the nearest of them in affections to the believers those who say, " We are Christians."That is because among them are priests and monks and because they are not arrogant." 2

  Овде исто така го читаме употребениот термин Christians, односно Христијани.
  Меѓутоа овој превод е неправилен .Затоа што во преводот се искористило објаснувањето што е најблиско до сваќањето во англискиот јазик , исто како и во преводот на српско-хрватски дека “ 
  kršćani ’’ , е најблиску д објаснувањето .
  Оригинално на арапски наместото на овие термини стои терминот на англиски напишан како
  Enassara  или по нашки Енсара како се изговара арапскиот збор кој се пишува вака:
   النصارى Се преведува како христијани , но означува “верници во Книгата'’ 
  Извор:
  1- 
  (Kur’an 5:82 )

  http://www.orbus.be/religion/islam/kuran_bos/

  2 (Qur`an 5:82 )
  https://quran.com/5/82

  No comments:

  Post a Comment