Search This Blog

Wednesday, March 14, 2018

Словото е љубов

Слово

Му пристапиме ли на терминов од агол на декодирање со помош на нашиот мајчин јазик ,тогаш се  посведучува записот .

Запишано е :
"Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што верува во Него, да има живот вечен"
Јован 3:16

Слово

"толку го возљуби светот"
согледуваме испишаното дека терминот слово во себе содржи зборот љубов .Еве како .Со примената на правилото на кратењето на почетана буква " с " од терминот: Се вели дека:
Словото е љубов
Слово
СЛВ
- с
* лово
ЛВ

love - англ

в<-б
ЛБ
libe -герм
ЛБ
Л ју Б ов - мкд
возљуби
Се вели дека Словото е љубов.
- И е љубов

Етимолошки за зборот љубов читаме како современиве лингвисти запишале она до што дошле споредувајќи:
од претпиставениот корен
*leubh- љубов,
до
lufu- по староаглиски, преку претпоставеното им прво германско*lubo ,па liubi и сегашново им liebe

https://www.etymonline.com/word/love

No comments:

Post a Comment