Search This Blog

Thursday, January 4, 2018

Реформи и реформатори во бугарскиот јазик

Марин Стоянов Дринов е виден български историк. Роден е на 20 октомври 1838 г. в гр. Панагюрище. Завършва Духовната семинария в Киев (1861) и Историко-филологическия факултет на Московския университет (1865). Доцент и професор по славяноведение в Харковския университет (1876-1906).
Марин Дринов е един от основателите на Българското книжовно дружество. Действителен член 1869 и председател на Българското книжовно дружество в Браила (1869-1878) и в София (1878-1882), (1884-1898). Почетен член на БКД (1898). ..1


2


____________________________
Реф:


1-http://www.math.bas.bg/digi/drinov/archivnaspravka.html
2-
https://scontent.fskp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23754664_1494602633954151_9076388187237518665_n.jpg?oh=552b0189d38f279d7efec5a79d9aaaf2&oe=5AB835A0


No comments:

Post a Comment